Nekategorizirano

Društvo Moris Kočevska Reka z odločno podporo avtorjema knjige Kriminalni temelji teritorialne obrambe NLB

Ob sinočnjem pogovornem večeru v Radencih, kjer sta raziskovalca naše polpretekle zgodovine Igor Omerza in Rado Pezdir predstavila vsebino svoje zadnje knjige, Kriminalni temelji teritorialne obrambe NLB, na katerem je prišlo tudi do incidenta, ki ga je sprožil predsednik Lipičevih veteranov v Gornji Radgoni Niko Brus, se je s sporočilom za javnost oglasilo tudi društvo Moris Kočevska Reka.

Sporočilo objavljamo v celoti:

Spoštovani!
Društvo MORiS Kočevska Reka že dalj časa ugotavlja, da si izvorno proti-osamosvojitveni centri moči v naši državi čedalje bolj organizirano in brezobzirno prizadevajo za degradacijo ključnih osamo-svojitvenih dosežkov in vodilnih osebnosti osamosvojitve.
Naše društvo, katerega izvor in poslanstvo je vtkano v vojaške temelje samostojne in neodvisne slovenske države, bo storilo vse, kar je v njegovi demokratični moči, da zle in zlagane namere prepreči.
Nova etapa v potvarjanju osamosvojitvene vojaške zgodovine je poniglavo razglašanje kontinuitete med Teritorialno obrambo Republike Slovenije (TO RS), kot se je iz praktičnih razlogov imenovala zmagovita slovenska oborožena sila leta 1991 in vojaško organizacijo s skoraj istim imenom, Teritorialna obramba Socialistične republike Slovenije (TO SRS), ki jo je jugoslovanska armada leta 1968 sama vzpostavila kot sebi podrejen podporni vojaški ustroj za zaščito stare države in komunističnega režima.
Zgodovinsko dejstvo je, da je bila Teritorialna obramba Republike Slovenije slovenska oborožena sila, ki je na novo zrasla na pogorišču samo-razorožene in s tem sramotno kapitulirane stare Teritorialne obrambe Socialistične republike Slovenije. Med tem, ko je bil poveljniški kader TO SRS v celoti podrejen ciljem in interesom socialistične Jugoslavije, je poveljniški kader TO RS zavzeto deloval v interesu nastajanja samostojne in demokratične Slovenije.
Teritorialna obramba Republike Slovenije iz leta 1991 je v vojni za Slovenijo, skupaj s slovensko Policijo in celotnim narodom, premagala jugoslovansko armado. S tem je premagala tudi ideologijo tiste prve, komunistične TO SRS, ki je takrat, skupaj z JLA, definitivno propadla.
Zdaj, leta 2019, pa slišimo in vemo, da želi druščina tistih, ki jim slovenska osamosvojitev nikoli ni bila intimna opcija, demokratično TO RS in s tem Slovensko vojsko, onečastiti s tem, da jo potiskajo v kontinuiteto s komunistično TO SRS in JLA.
TO RS iz leta 1991 ni bila nikoli podrejeni partner JLA, kot je to veljalo za TO SRS. TO RS, v začetku poimenovana MSNZ, je bila vseskozi od(samo)razorožitve Slovenije, maja 1990, nasprotnik JLA, kar je za njeno vrednotenje in razločevanje s staro TO SRS ključno. Tudi general Maister je svojo vojsko za obrambo severne meje oblikoval iz slovenskih vojakov, ki so
se prej borili za Avstrijo, a pod njegovim vodstvom proti Avstriji, za slovenske interese. Seveda Maistru in soborcem nikoli ni prišlo na misel, da bi se kakorkoli utemeljevali na zgodovini prejšnje države, proti kateri so se na koncu borili. Tako tudi nam, ki smo se zavestno borili na strani samostojne in demokratične Slovenije, niti slučajno ne pade na pamet, da bi se utemeljevali s
propadlo Jugoslavijo.
Po 28-tih letih, kar je Slovenijo zapustila agresorska JLA, ki je imela isto doktrino kot komunistična TO SRS, se v Društvu MORiS Kočevska Reka še kako zavedamo, da gre tokrat ponovno za obrambo ključnih slovenskih vrednot. Tudi s predstavitvami zgodovinskih knjig, kot je, na verodostojnih
zgodovinskih dejstvih temelječa knjiga »Kriminalni temelji Teritorialne obrambe in NLB,« avtorjev mag. Igorja Omerze in mag. Rada Pezdirja, proti katere predstavitvi v Občini Radenci tako žolčno protestirajo nekateri člani OZVVS Gornja Radgona, PO ZVVS Pomurje, OZVVS Lenart in Ormož.
Protestirati proti slovenski zgodovini, opisani v verodostojnem in zgodovinsko popolnoma argumentiranem knjižnem delu, je moralno zavrženo dejanje in izraz (zlo)namernega sprenevedanja ter zavajanja javnosti.
Zato bomo storili vse, da se namere tistih, ki danes želijo svoje nasprotovanje slovenski osamosvojitvi prikriti z vzpostavljanjem kontinuitete med totalitarnimi in demokratičnimi institucijami, pred slovensko javnostjo razgalijo v celoti.
S spoštovanjem,
BgGen Anton Krkovič
Predsednik Društva MORiS

Mogoče vam bo všeč