Nekategorizirano

Dr. Stane Granda: ZVVS, Lipičeva jugoveteranska varda

Politična polomija Lipičeve jugoveteranske varde ne daje vzroka za zadovoljstvo in še manj občutek zmagoslavja. Resnične patriote, zlasti večino v vrstah veteranov za Slovenijo, mora prevevati globoka žalost in zaskrbljenost. Veličastno dejanje TO Republike Slovenije je umazano z poizkusom največje poneverbe zgodovine našega naroda v vsem času našega obstoja. Nekdanja poklicna jugosoldateska, pravzaprva njen tisti del, ki narodno zavest podreja ideologiji in osebnemu uveljavljanju, na račun državljanov in veteranov – patriotov, jo je hotela spremeniti v ideološki in nedemokratični projekt. Že beseda demokracija, kaj šele njena vsebina sta očitno zanjo najbolj neljubi Genaral Lipič kot njen nekdanji pripadnik ne zamudi prilike, da v svojih govorih ne udriha po večstrankarstvu in DEMOS-u, kar je bilo predpogoj osamosvojitve. Neposredno so umazali  tudi ves proces osamosvajanja in Vojno za Slovenijo. Skupina visokih častnikov jugoslovanske TO iz Slovenije se je zahotelo postati očetje in nosilci slovenske osamosvojitve – največjega dosežka Slovencev v slovenski zgodovini.

Pozabili so dve temeljni zgodovinski spoznanji: generali dobivajo bitke, vojne narodi, oficirji so v civilnih vprašanjih poklicno omejeni.
Osamosvojitev Slovenije je bila od vsega začetka civilni, državljanski, ne vojaški projekt. Njeni stvaritelji in organizatorji so bili pripadniki civilne družbe, ne pa vojaških struktur, ki vladajo le v militiziranih skupnostih. Demokratični državi ne more vladati maršal, še manj njegovi pedeli brez njega. Zaščitna struktura, ki jo je vzpostavil Tone Krkovič je bila v funkciji zaščite politične volje slovenskega naroda o lastni poti v prihodnost, ne pa uresničitve prikritih načrtov Slovencev v 1968. letu ustanovljene za vzpostavitev lastne slovenske države.

Prizadevanja za krajo slovenske osamosvojitve so stare toliko kot slovenska država. General Lipič je očitno samo dokončal načrtni in dobro organiziran proces, ki so ga začeli nasledniki prvega predsednika ZVVS. Odstranili so demokrate in na vsa ključna mesta postavili sodelavce nekdanjega totalitarsitičnega režima. Izjemno pomembna je bila tudi povezava z ZB. Veliko so mu pri tem pomagali tudi obrambni ministri iz vrst Židanove komunistične stranke. Največjo krivdo pri tem zadeva zadnjo ministrico Katičevo, ki je postala pravosodna ministrica(!?) Za njo stojijo sile, ki niso verjele v slovensko  osamosvojitev, katerim slovenska samostojnost ni bila nikoli intimna opcija. Z njeno uresničitvijo, ki je brez  zloma komunizma  kot zadnje etape evropskega totalitarizma ne bi nikoli bilo, so dojeli, da je konec njihovih privilegijev, predpravic in večvrednosti. Ker jih socialni sistem komunizma nikoli ni brigal, bili so pravi leninisti in jim je bila oblast vse, so se na podlagi večletnih predhodnih in sistematičnih priprav na »sestop z oblasti« hoteli polastiti osamosvojitve in jo zlorabiti za svoje pridobitniške cilje. To jim, kljub demokratičnim primankljajem Slovenije,  ni  uspelo. Zato so začeli vse tesneje povezovati edino nekdanjo DPO Zvezo borcev in Veterane vojne za Slovenijo kot organizacijo(!), ne članstvo. Postala je lutka v njenih rokah. Načrtno in sistematično so izločili njen narodni in demokratični vodstveni del s Srečkom Lisjakom na čelu in ga nadomestili  z kadri nekdadnje jugoslovanske TO, KOS-a in njunih simpatizerjev.

Zamisel o 50 letnici TO, ki naj bi vojaško zaščitila demokratizacijo in osamosvojitev Slovenije  ni izšla iz članstva veteranske organizacije, nas »prašinarjev«, še manj smo bili k razpravi o njej vabljeni njeni člani zgodovinarji na čelu z polkovnikom prof. dr. Tomažem Kladnikom, ampak je o vsem odločal ozek krog nekdanjih visokih častnikov jugoslovanske TO v Sloveniji, se pravi v nekdanji »Jugi« politično in ideološko vrhunsko preverjenih kadrov, na čelu z Milanom Kučanom in generalom Slaparjem. Gre za popolni samoupravni model običajnega delovanja nekdanjega režima, kjer je o vsem odločala politika in je edina dolžnost stroke, da to »znanstveno pokrije«, državljanov pa so morali to samoupravno sprejeti.  Z kadrovsko in  ideološko  pripravo  praznovanja  so zlorabili organizacijo ZVVS pod sedanjim vodstvom ni domoljubna 8v smislu odnosa do demokracije,, samostojna, nestrankarska. Ne združujejo tistih, ki so ne glede na njihova politična in svetovna prepričanja aktivno sodelovali v pripravah oziroma neposrednih obrambnih aktivnostih v vojni za obranitev samostojne in neodvisne Republike Slovenije, ampak jih ločuje glede na lažne prikaze zgodovine v režiji Milana Kučana.

Velik del politike, predvsem tiste, ki so ji vrednote slovenske osamosvojitve primarna podlaga slovenske države in ji z njenim razvrednotenjem stalno očitajo, da to delajo zato, da se je ne bi nekateri nepravi polastili, o pripravah na proslavo n bil niti obveščen in še manj povabljen. Še bolj grobo je bilo to izpeljano do nabolj odgovornih osamosvojiteljev. Da o »nas«, ki nas ni malo, niti ne govorimo. To jasno sporoča, da so njeni organizatorji že od vsega začetka zavedali ideološko-politične in antidemokratične narave svojega početja. Z manifesatitivnim korakanjem Židanove varde po Ljubljani, kdaj smo se, razen v glavah soldateske, veterani ločevali na častniški in »prašinarski« del, so pošiljali posredno sporočilo slovenski javnosti, kdo je njen resnični prvi oblastnik. Ne predsednik države, predsednik SD. Židana in Kučana so pri tem podprli številni ministri. Predsednika vlade, ki naj bi bil ljubiteljski zgodovinar, k sreči zaradi zadržanosti ni bilo. Se pa jim je opravičil, kar znova dokazuje, da službi ni dorasel.

Vprašanje slovenske osamosvojitve, slovenske samostojne države kot subjekta mednarodnega prava, je prvenstveno ustavno, pravno in mednarodno pravno vprašanje. To je za zgodovinarje tudi odločilno, vse ostalo so politične marnje. Kaj si je kdo mislil in kaj se mu je sanjalo je zanimovo za branje, ne ustvarja pa resničnosti in pravnosti. Glede slicevanja na slovenski jezik – tega  so bolj kot v nekdanji »jugi« upoštevali že v Avstro-Ogrski armadi. Elitni 5. dragonarski polk je imel uradna tiskana »pravila službe« v slovenskem jeziku! Pa ni zato zaslužna za slovensko osamosvojitev! Tudi v Avstro-Ogrski, stari in novi ugoslavanski armadi je bilo veliko zavednih Slovencev. Še najmanj v Titovi JLA. Ravnanje generalov Slovencev je simptomatično. Tudi Draga Ožbolta, ki je bil eden šefov samooklicanih osamosvojiteljev. Gospodje brigadirji in vsa zvezdiščarska elita jugoosamosvojiteljev Slovenije, nisem vas videl ob rušitvi generala Ivana Hočevarja. Na njemu nasprotni strani smo bili sami civili!

Častniška soldateska, ponarejevalci zgodovine brez primere, bi iz predsednikovega nedvoumnega govora morala potegniti določene zaključke. Dokazal je, kako mora predsednik države spoštovati njene resnične korenine.

Malo  je verjetno, da bodo organizatorji proslave znali potegniti normalni človeški pameti in tudi vojaški stroki primerne zaključke. Pričakovanja so prazna. Ker gre za ideološko-politični, ne pa zgodovinski ali domovinski problem. Zato bo tudi organizacije ZVVS ostala nespremenjena. Lipič že grozi z viharjem. Še vprašali ne bodo, koliko denarja je zahteval ta svojevrsten zgodovinski-politični poskus puča nekdanjih poklicnih oficirjev jugoslovanske TO, njihovih somišljenikov in onih, ki so jim nasedli. Če bi odgovorni imeli oficirsko čast, jih danes  med nami ne bi bilo več. Ker so prvenstveno politikanti, bodo ohranili vodstvo in obračunavali z onimi, ki se z njimi kot strokovnjaki in državljani  ne strinjamo. Obračun z demokracijo v Sloveniji bodo z pomočjo ZB nadaljevali. Njihovo preziranje predsednika države in vrhovnega poveljnika Slovenske vojske se bo samo potrjevalo. Pa so ravno veterani tisti, ki mu morajo, če je resničen patriot, Pahor je v tem pogledu prvi med dosedanjimi,  najbolj slediti, on pa jih mora posebno varovati.

Eden politično najbolj črnih oktobrov po slovenski osamosvojitvi se izteka. Slovenska prihodnost nas mora skrbeti. Ne samo zaradi »jugoveteranov«, ampak vard v primerjavi z katerimi je Šiškova, ne otroški vrtec, ampak otroške jasli. Dobra plat vsega tega je samo to, da so nasprotniki slovenske demokracije in ustavne ureditve prišli s svojo politično barvo na dan. Potrjuje se sporočilo, da je demokracija v državi vedno potrebna skrbnega varstva, da jo je treba varovati in si zanjo prizadevati. Bodo tudi zaradi tega okrepili SOVO?

Dr. Stane Granda

 Foto: https://www.zvvs.si/

Mogoče vam bo všeč