Nekategorizirano

Dr. Milan Zver: Parlament je z visoko stopnjo enotnosti izglasoval ukrepe, ki bodo članicam tudi finančno zelo olajšali boj p

Evropski parlament je v zadnjem tednu na plenarnem zasedanju v Bruslju sprejel vrsto pomembnih političnih odločitev, s katerimi bo močno pomagal državam članicam v njihovem spopadu s koronavirusom. 
Dr. Milan Zver je glasoval za podporo zdravstvenemu sektorju v višini več kot 3 milijarde evrov. S to finančno pomočjo naj bi omogočili nakup nujnih medicinskih pripomočkov, kot so zaščitne maske in respiratorji, pa tudi prevoz medicinske opreme in obolelih v tujino. Denar bo namenjen tudi za zaposlovanje dodatnih zdravstvenih delavcev, ki bi jih bilo mogoče napotiti na žarišča po vsej Uniji, in pomoč pri gradnji mobilnih bolnišnic. 2,7 milijarde evrov bodo zagotovili iz instrumenta EU-ja za podporo zdravstvenemu sektorju v izrednih razmerah, 380 milijonov evrov pa iz programa rescEU.

Na podlagi izglasovanih predlogov bo izjemoma omogočeno 100 odstotno sofinanciranje iz evropskega proračuna za izvajanje programov kohezijske politike v obračunskem letu, ki se začne 1. julija 2020 in zaključi 30. junija 2021. Ukrepi bodo tudi poenostavili odobritve programov oziroma postopke glede revizij in finančnih instrumentov. Nova pravila bodo kmetom omogočila posojila in jamstva pod ugodnimi pogoji za kritje njihovih operativnih stroškov do 200 tisoč evrov. V boju proti COVID-19 bodo sproščena tudi s kmetijstvom povezana neuporabljena sredstva za razvoj podeželja. Paket začasnih ukrepov vključuje tudi podporo ribičem, ki so morali začasno prenehati z delom, finančno pomoč ribogojstvu zaradi zaustavitve ali zmanjšane proizvodnje, podporo za začasno skladiščenje ribiških proizvodov in prožnejšo prerazporeditev nacionalnih operativnih skladov.

»Fascinira dejstvo, da je bila pri glasovanju dosežena visoka stopnja enotnosti. Le malo glasov je bilo proti vsem zakonodajnim ukrepom, ki bodo državam članicam tudi finančno močno olajšale njihov boj proti pandemiji,« je ob tem povedal poslanec.

Preberi še: https://vfokusu.com/post/542194/dr-milan-zver-boj-proti-covid-19-je-za-levico-tudi-ideoloski-spopad

Po besedah evropskega poslanca dr. Zvera pa so bili parlamentarci manj enotni pri politični izjavi oziroma resoluciji, ki je spremljala vse te zakonodajne ukrepe. »Politična levica je ponovno uspela s svojimi dopolnili in napadi na madžarsko in poljsko vlado razcepiti Evropski parlament, tako da okrog 300 poslancev ni podprlo te politične resolucije, vključno z mano,« je svoj glas v zvezi z glasovanjem pri omenjeni resoluciji pojasnil dr. Zver. Ob tem je izrazil obžalovanje, saj je bila po njegovem mnenju »zamujena priložnost, da bi Evropski parlament tudi na politični ravni izkazal ustrezno enotnost v teh težkih časih.«

 Vir: milanzver.eu

Mogoče vam bo všeč