Nekategorizirano

Dr. Milan Zver: Najboljše možnosti za razvoj potencialov lahko da prav dobra šola

Na Srednji šoli v Črnomlju so danes v sklopu dneva Evrope organizirali predstavitev možnosti, ki jih program Erasmus+ nudi dijakom in mladim v Evropi. Organizatorji dogodka so bili mnenja, da je za dijake izrednega pomena, da jim dr. Milan Zver, ki je stalni poročevalec Evropskega parlamenta za program Erasmus+, predstavi pomen udejstvovanja v projektih Erasmus+ za osebni razvoj dijakov in dijakinj. Dr. Milan Zver je zbrane srednješolce nagovoril z video-nagovorom, saj osebno na dogodku zaradi drugih obveznosti ni mogel biti prisoten.

V nagovoru je dr. Zver spomnil, da je Srednjo šolo Črnomelj nazadnje obiskal kot minister za šolstvo in šport leta 2005, ob 60-letnici gimnazije in 95-letnici poklicnega izobraževanja v njihovem mestu. »Verjamem, da ste na šolo ponosni in žal mi je, da se vpis dijakov zmanjšuje. Vsi skupaj bi morali narediti več, da se ta trend obrne, saj je ta šola izjemno pomembna za Belo krajino. Slovenije namreč ne predstavlja le Ljubljana, temveč mora vsako mesto, občina in regija morajo imeti možnost, da razvijejo vse svoje potenciale. Najboljše možnosti za razvoj potencialov pa lahko da prav dobra šola,« je povedal dr. Zver in dodal, da dobra šola učence opremi z znanjem in spretnostmi, ki so izhodišče za osebni razvoj in poklicno pot. »Dobro je, da se šola povezuje z gospodarstvom, športnimi in drugimi organizacijami, in da se odpira navzven, da sodeluje s tujino. Zato sem vesel, da veliko pozornosti namenjate Evropski uniji, okolju, ki nam zagotavlja vsestranski razvoj,« je ob tem dodal.

Nato je spregovoril o programu Erasmus+, ki omogoča mednarodne izmenjave šolarjev, študijske in poklicne izmenjave, vajeništva, prostovoljne aktivnosti, sodelovanje mladinskih organizacij, izmenjave učiteljev, športne projekte, povezovanje šol in podjetij in še mnogo drugega. » V 30 letih je v tem programu sodelovalo na milijone mladih Evropejcev,« je poudaril evropski poslanec, nato pa naštel nekaj pozitivnih učinkov tega programa. »Podatki kažejo, da mladi, ki so se udeležili mednarodnih izmenjav lažje najdejo zaposlitev, med njimi je manj takih, ki ostanejo dolgoročno brezposelni in več takih, ki odprejo svoja lastna podjetja. V času izmenjav se naučijo tujih jezikov, postanejo bolj samozavestni, odločni, bolje se spopadajo z reševanjem problemov, lažje sodelujejo v timskem delu in pridobijo še mnoge druge neprecenljive osebnostne lastnosti,« je izpostavil dr. Zver. Ob tem je izrazil prepričanje, da so mladi, udeleženci v programu Erasmus+ v povprečju bolj zadovoljni s svojo poklicno potjo in življenjem. »Zato vam toplo priporočam, da čimbolj izkoristite vse možnosti tega odličnega programa,« je še dejal in Srednji šoli Črnomelj zaželel, da bi bila vedno bolj priljubljena in uspešna.

Mogoče vam bo všeč