Nekategorizirano

Dr. Milan Zver: Močna kohezijska politika za močno Evropo – tudi v naslednji finančni perspektivi

Evropski poslanci so v preteklem tednu sprejeli poenostavljena skupna pravila za naložbe v obdobju naslednjega večletnega finančnega okvira 2021–2027 v regijah EU, pri čemer so nasprotovali načelu odvisnosti financiranja regij od izpolnjevanja nacionalnih gospodarskih ciljev.
Evropski poslanci so prepričani, da je treba sedanjo raven financiranja v višini 378,1 milijarde evra (cene iz leta 2018), v obdobju 2021–2027 ohraniti. Manj razvite regije bodo še naprej prejemale znatno podporo EU tako, da bo stopnja sofinanciranja do 85 % (v primerjavi s 70 %, kot je predlagala Komisija) in 61,6 % deleža v okviru skladov za regionalnih razvoj, kohezijo in socialo. Stopnja sofinanciranja za regije v prehodu in bolj razvite regije je bila povečana na 65 % oziroma 50 %. 1,6 milijarde evra (0,4 %) pa bi bilo treba nameniti za dodatno financiranje najbolj oddaljenih regij

Poslanci so z glasovanjem tako ohranili proračun za naložbe v regije EU za obdobje 2021–2027, obenem pa so izrazili podporo inovacijam, digitalizaciji, malim in srednjim podjetjem ter prehodu na brezogljično gospodarstvo. V razpravah so izpostavili tudi pomen krepitve povezovanja med skladi in poudarili pomen povečanja podpore manj razvitim podjetjem.

Dr. Milan Zver, ki je sicer nadomestni član Odbora za regionalni razvoj, je zadovoljen, da bo Evropska unija tudi v naslednji finančni perspektivi nadaljevala z močno kohezijsko politiko. »Dobra in močna kohezijska politika dobro vpliva na vse deležnike, koristi od nje pa imamo lahko vsi: države, podjetja, nevladne organizacije, raziskovalne ustanove, univerze, socialni partnerji, konec koncev torej vsi državljanke in državljani,« je prepričan evropski poslanec. To so tudi razlogi zaradi katerih je dr. Milan Zver ob obravnavi poročila o kohezijski politiki nasprotoval tako makroekonomskemu pogojevanju financiranja regij kot pogojevanju z mehanizmom pravne države. »Evropska unija tudi s svojo kohezijsko politiko kaže, da dela za državljanke in državljane, ena od posledic kohezijske politike pa je tudi ta, da lahko različne evropske regije ostajajo konkurenčne ne glede na svetovno ekonomsko situacijo,« je še prepričan evropski poslanec dr. Milan Zver.

Fotografija: Veronika Savnik, Demokracija

Mogoče vam bo všeč