Nekategorizirano

Dr. Milan Zver: Mobilnost ter dobre šole in univerze za bolj pravično Evropo

Evropski poslanec dr. Milan Zver je v Bruslju včeraj kot govorec sodeloval na Odboru regij, kjer so poslanke in poslanci ter drugi razpravljalci spregovorili o izvajanju evropskega stebra socialnih pravic ter vlogi regij in mest pri naslavljanju potreb na področju spretnosti in izobraževanja.

Odbor regij (CoR) je pripravil tudi poziv za  “zavezništvo za spretnosti in izobraževanje”, s katerim želi povečati javno vlagaje v izobraževanje, promovirati mobilnost (Erasmus+) in spodbujati med-regijsko sodelovanje. Dr. Milan Zver je tako na včerajšnjih razpravah sodeloval kot glavni poročevalec Evropskega parlamenta za program Erasmus+.

Dr. Zver je v svojem nagovoru izpostavil, da »največji socialni izziv za EU v zadnjih letih predstavlja vse hitrejše spreminjanje trga dela. Delo s pomočjo platform, kot sta npr. Uber in Deliveroo, je del te revolucije, običajnih delovnopravnih pogodb je vse manj, odpirajo odpirajo se vprašanja o tem, kaj je s pokojninami, socialno varnostjo v povezavi z novimi oblikami dela. Brezposelnost v EU pada, a v nekaterih regijah še vedno predstavlja pereč problem. Tehnologija in celotna družba se tako hitro spreminjata, da so danes potrebne popolnoma druge spretnosti kot pred 20 leti in v prihodnje nas čakajo še večje spremembe.«

Po besedah evropskega poslanca se morajo vsem tem velikim informacijskim in tehnološkim spremembam prilagoditi tako sistemi socialne zaščite kot tudi izobraževalni sistemi. »Kot stalni poročevalec Evropskega parlamenta za Erasmus+ pogosto spomnim, da imajo diplomanti z mednarodnimi izkušnjami veliko boljši položaj na trgu dela, kot drugi. Po študiji iz septembra 2014 je verjetnost dolgotrajne brezposelnost med njimi dvakrat nižja kot med ostalimi. Tisti, ki so zaključili svoje pripravništvo v tujini, so bolj poslovno usmerjeni, ustanavljajo svoja podjetja ipd. V času študija in usposabljanja v tujini mladi razvijejo spretnosti in osebnostne lastnosti, ki so zelo cenjene pri delodajalcih, jezikovne kompetence, odločnost, strpnost, radovednost, sposobnost reševanja problemov ipd,« izpostavlja dr. Zver, ki obenem poudarja tudi izjemen pomen mobilnosti v sodobni družbi. »Mednarodne izmenjave prav tako pripomorejo h krepitvi demokratičnih, evropskih vrednot, kar po mojem mnenju prispeva h koherentnosti evropske družbe in moči evropskega gospodarstva, s tem pa k novim, boljšim delovnim mestom,« je prepričan dr. Zver.
 
»Pred enim letom, približno v istem času, ko je bil sprejet evropski steber socialnih pravic v Gothenburgu, je Evropska komisija predlagala vzpostavitev skupnega evropskega izobraževalnega prostora, ki je zastavljen širše od skupnega visokošolskega prostora, ki se je začel graditi z bolonjsko reformo,« je v nagovoru opozoril evropski poslanec, ki v tem vidi prilagajanje evropske zakonodaje aktualnim dogajanjem na trgu dela ter ustrezen odziv na le-to.

V okviru tega pa je ponovno spomnil, da program Eramsus+ ni le evropski program za mednarodne izmenjave, ampak pokriva široko paleto področij in aktivnosti, od izobraževanja in usposabljanja pa do mladih in športa. Poslanec je že večkrat dejal, da ima omenjeni program visoko dodano vrednost, tokrat pa je izrazil zaskrbljenost, da ima danes v Evropski uniji še vedno le 3,7% mladih možnost, da se vključijo v programe mobilnosti. »Veliko dobrih projektov je zavrnjenih, ker sredstev enostavno ni dovolj. To sta le dva od razlogov, zaradi katerih Evropski parlament  v naslednjem večletnem finančnem obdobju za Erasmus+ zahteva trikratno povečanje sredstev in ne le dvakratno, kot to predlaga Evropska komisija,« je v razpravi povedal evropski poslanec, ki je tudi glavni pogajalec Evropskega parlamenta za finančna sredstva za Erasmus+.

»Če želimo izboljšati zaposljivost in dati državljanom možnost, da izpopolnijo svoje spretnosti, da bodo lahko sledili potrebam trga dela, da bo evropska družba bolj vključujoča in odporna, potem moramo v to nekaj tudi vložiti. In splošno znano dejstvo je, da je vlaganje na evropskem nivoju bolj učinkovito, kot vlaganje na nacionalnem nivoju. Seveda pa na tem področju ne smemo zanemariti niti vloge držav članic, niti regionalnih in lokalnih oblasti,« je ob tem še prepričan dr. Milan Zver. Poslanec je v svojem nagovoru izpostavil še iniciativo Erasmus-Pro, ki bo okrepila sektor vajeništva v EU, kar naj bi pripomoglo tudi k boljšemu izvajanju evropskega stebra socialnih pravic.
 
Dr. Milan Zver je še prepričan, da se bo s pomočjo prioritet, »ki jih na ravni EU zasledujemo v okviru izobraževanega sistema, okrepilo izvajanje prvega principa evropskega stebra socialnih pravic: pravico vsakega do kvalitetnega in vključujočega izobraževanja in usposabljanja ter do vseživljenjskega učenja.«
 

Vir fotografij: European Committee of the Regions

Mogoče vam bo všeč