Predstavitev poslovnih rezultatov Cinkarne Celje d.d.
GospodarstvoLokalnoSlovenijaŠport

Dobri rezultati poslovanja spodbujajo k naložbam v trajnostne projekte. Sončne elektrarne že delujejo. Investicije iz lastnih virov.

Cinkarna Celje je v prvem letošnjem  četrtletju ustvarila 66,4 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je  za dobro tretjino(32 odstotkov) več kot v primerljivem obdobju lanskega leta. Prodajo še vedno najbolj spodbujajo višje povprečne cene pigmenta titanovega dioksida. Čisti dobiček družbe se je več kot podvojil na 15,6 milijona evrov.

Nikolaja Podgoršek Selič, tehnična direktorica Cinkarne Celje d.d.

Doseženi rezultat je posledica dobre količinske prodaje in zvišanih cen na trgu titanovega dioksida. In hvala bogu , da je temu tako ker s tem se da premostiti rast cen surovin  in se ga  je premostilo na manj boleč način.  K višjim cenam od prodaje je prispevalo tudi  zaprtje dveh tovarn v Ukrajini, ki izdelujejo titanov dioksid ter zmanjšana prisotnost kitajskih izdelkov povzročena zaradi COVID-19, zaradi katerega tam še vedno zapirajo posamezna območja, s tem povezanimi prevoznimi stroški ter čustvenem elementu, ko se izdelki poiščejo bližje končni destinaciji porabnika   in zmanjšanemu riziku  od morebitnega » nezaželenega« uvoza, je med drugim izjavila, Nikolaja Podgoršek  Selič, tehnična direktorica Cinkarne Celje   na današnji predstavitvi poslovnih   rezultatov pred sedmo silo.

 

Sončne elektrarne, naložba v trajnostni razvoj.

Na področju obnovljivih virov energije je Cinkarna Celje pridobila dve sončni elektrarni s skupno močjo 1,5 vršnega megavata (MWp), ki bosta s proizvodnjo 1,64 gigavatnih ur letno pokrili odstotek in pol letne porabe energije. S takšno proizvodnjo bo Cinkarna Celje zmanjšala emisije ogljikovega dioksida za 804 ton letno. Tukaj sta  se izkazala dve podjetji z izdelavo in pripravo dve podjetji. Ena največjih do sedaj, tudi za samega izvajalca  Petrol , je Sončna elektrarna na Valjarni. Z izgradnjo tovrstne kot je tukaj v cinkarni prispevamo k rešitvi aktualne energetske krize in hkrati dolgoročno krepimo samooskrbo in energetski prehod na obnovljive vire. Seveda je želja da temu sledijo tudi druga slovenska  podjetja, je dejal mag. Jože Bajuk iz uprave Petrola.

Mag. Jože Bajuk, Petrol

Peter Soršak, Sol Navitas

Sol Navitas kot izvajalec  na področju sončnih elektrarn, po besedah Petra Soršaka,  tehničnega direktorja, delujejo že zadnjih 15 let, imajo izkušnje s tem in menijo da je to resnično energija prihodnosti. Obremenilnih učinkov  za okolje tako rekoč ni. Glede kakovosti komponent od največjega svetovnega proizvajalca, italijanskega Longhija.

Za Cinkarno je pa predvsem da s investiranjem v sončne elektrarne razbremenijo  okolje in da so to v Cinkarni pripravljeni pravočasno in z lastnim denarjem.

Sončna elektrarna v Cinkarni Celje

V prihajajočih petih letih  načrtujejo izgradnjo dodatnih sončnih elektrarn na strehah objektov v Celju in Mozirju z ocenjeno instalirano močjo najmanj devet MWp, kar bo predstavljalo 10 odstotkov letno porabljene električne energije v družbi,  vse skupaj pa želijo,  da je 25 odstotkov  potrebne električne energije iz obnovljivih virov. Glede na njihov odgovoren in proaktiven odnos do teh vprašanj,  jim bo zagotovo uspelo. Obenem je treba priznati pionirsko delo med večjimi gospodarskimi subjekti na področju vlaganja v obnovljive vire kot je sončna enegija.

Simbioza z lokalnim okoljem na več področjih, kultura, šport, izobraževanje.

Današnji dan sovpada tudi z osvojitvijo 18 naslova ekipe ŽKK Cinkarna Celje, ki se je zgodil sinoči. Prav tako so v tem času od takrat ko je Cinkarna pomemben dejavnik v celjski ženski košarki, osvojili pokal šestnajstič, v mednarodni konkurenci pa 3. naslov  WABA ligi.

Borut Kop, predsednik ŽKK Cinkarna Celje

V takšni situaciji ni težko izreči zahvalo Cinkarni Celje s strani ŽKK in v imenu preostalih celjskih športnih kolektivov  za njeno družbeno odgovorno vlogo in nesebičnega vlaganja v celjski šport.  Cinkarna Celje, eventualno  morda še Mesnine Z’ Dežele,  je zagotovo največji podpornik športa, je med drugim dejal Borut Kop, predsednik ŽKK Cinkarna Celje.

Kljub zahtevnem času v katerem delujejo in odgovornosti do okolja v katerem delujejo,   njihovo poslovanje ni pod vprašajem, kvečjemu zrejo  odgovorno in z optimizmom v čase ki prihajajo.

Vane T. Costa

Foto vtc&CC

Mogoče vam bo všeč