Nekategorizirano

Dan odprtih vrat Socialno varstvenega zavoda Hrastovec za manj predsodkov do oseb s težavami z duševnim zdravjem in razvojem

Socialno varstveni zavod Hrastovec je danes široko odprl vrata za vse obiskovalce, ki jih zanima delovanje zavoda in življenje naših stanovalcev. Organizirali so dva vodena ogleda zavoda, ki sta potekala slabo uro, na koncu ogleda pa so obiskovalcem pripravili pogostitev. Glavni namen dneva odprtih vrat je bil, da so lahko obiskovalci spoznali delo v SVZ Hrastovec, kje in kako delujejo ter njihove stanovalce, ki imajo specifične potrebe, so segregirani in odmaknjeni od širšega družbenega okolja.

“Gre za prvi Dan odprtih vrat SVZ Hrastovec. Naš nam je z obveščanjem populacije zmanjševati stigme, predsodke in posledično tudi diskriminacijo oseb s težavami v duševnem zdravju in duševnem razvoju. V ta namen smo tudi začeli delovati na družabnih omrežjih, da bi se približali ljudem,” pove direktorica mag. Andreja Raduha. Ocenjujejo, da se je dneva odprtih vrat udeležilo okoli 100 ljudi.

V Viteški dvorani gradu Hrastovec je zbrane najprej nagovorila direktorica mag. Andreja Raduha, ki je predstavila zgodovino gradu in orisala začetke delovanja zavoda. V SVZ Hrastovec je nastanjenih 640 stanovalcev, za katere skrbi 470 zaposlenih. Stanovalci so nastanjeni v različnih oblikah bivanja. Na lokaciji bivalne enote in varovanega oddelka Hrastovec biva okoli 370 stanovalcev. Naseljeni so v grajskih prostorih in prostorih depandans A, B, C, Dl in D2. Ob teh pa njihovi stanovalci bivajo v 11 dislociranih bivalnih enotah, neodvisnih stanovanjih, nadomestnih družinah in dnevnih centrih – teh je okoli 270.

Ogled so vodile strokovne sodelavke. Sledil je ogled delovne terapije, kjer so stanovalke in stanovalci šivali, barvali in izdelovali različne izdelke. Obiskovalci dneva odprtih vrat so se lahko z njimi pogovarjali, jih spoznali in prisluhnili njihovim zgodbam. Ogledali so si tudi Rehabilitacijsko rekreacijski center, ki je bil prenovljen in posodobljen (tudi z dvigalom za lažji dostop) v letu 2018. Bazen, ki s svojo veličastnostjo, čisto, toplo vodo privablja na vodne užitke; fitnes, kjer že sam pogled na trenažerje dviguje mišično maso posameznika; finska savna, ki s svojo močjo čisti strupe iz telesa in obnavlja telo in dušo; ter fizioterapija, ki stanovalcu olajša marsikatero težavo tako na fizičnem kot psihičnem nivoju.

Socialno varstveni zavod (SVZ) Hrastovec je bil osnovan leta 1948. Od tega leta ima v slovenskem prostoru poseben status. Najprej je bil »zadnja postaja« v sistemu ali mreži skrbi za osebe s posebnimi potrebami. V zadnjih dvajsetih letih je tudi ustanova, ki ljudem omogoča nov začetek.

Skupno je v SVZ Hrastovec 640 stanovalcev, za njih skrbi 470 zaposlenih. Naši stanovalci so nastanjeni v različnih oblikah bivanja. Na lokaciji bivalne enote in varovanega oddelka Hrastovec danes biva okoli 370 stanovalcev. Naseljeni so v grajskih prostorih in prostorih depandans A, B, C, Dl in D2. Ob teh pa naši stanovalci bivajo v 12 dislociranih bivalnih enotah, neodvisnih stanovanjih, nadomestnih družinah in dnevnih centrih – teh je okoli 270.
V zavodu bivajo osebe, ki imajo težave v duševnem zdravju in težave v duševnem razvoju.

Obiskovalcem so razkazali tudi eno izmed bivalnih enot – Depandanso C, ogledli so si ogledali bivalne prostore, opazovali stanovalce pri družabnih igrah in vsakodnevnih opravilih ter spoznali ribice v akvariju.

V SVZ Hrastovec želijo, da bi jih ljudje pobližje spoznali in posledično odpravljali stigmo in predsodke o zavodu Hrastovec. Verjamejo, da se bodo v določenem obdobju stvari spremenile in s takimi dogodki delajo korak naprej pri ozaveščanju družbe. Trudijo se za boljše bivalne pogoje za stanovalce in kvalitetnejše delovne pogoje za zaposlene, veliko delajo tudi na okolju, saj je tudi to pomemben stik za ljudi, da se boljše počutijo.

Želja za prihodnost je, da bi končno začeli z gradnjo bivalne enote v Lenartu, ki jo že vrsto let načrtujejo. Seveda ne skrivajo želja po dnevnem centru, tako da imajo kar veliko idej in delovne vneme za še bolj prijazno prihodnost stanovalk in stanovalcev ter zaposlenih v SVZ Hrastovec.

Mogoče vam bo všeč