Nekategorizirano

Celje – Singen: 30 let plodnega sodelovanja med mestoma – izraz človeške in kulturne pripadnosti materi Evropi

Mesti Celje in Singen, ki leži ob Bodenskem jezeru, sta leta 1989 prvič podpisali partnersko pogodbo. Že 30 let nas druži iskreno prijateljstvo,  ki je povezalo mnoge prebivalce obeh mest, predvsem na področju kulture, šolstva, rdečega križa in gasilstva. Danes je dolgoletno prijateljstvo že drugič dobilo korenine, saj sta župan Mestne občine Celje Bojan Šrot in nadžupan mesta Singen Bernd Häusler v Mestnem parku posadila lipo, drevo ki simbolizira druženje, pogovori, odločanje, sodelovanje. Naj traja in raste kot bo ta lipa prijateljstva med Singnom in Celjem.

Mesti  negujeta dolgoletno, letos jubilejno 30 leto prijateljevanja, sodelovanja in plemenitenje kulturnih in medčloveških odnosov. Izmenjujeta dobre prakse. Prijatelji se učijo drug od drugega, se dopolnjujejo in se tega veselijo. Nastalo je še v času nekdanje skupne države, pravi zagon pa po osamosvojitvi Slovenije. Mesti sta si  v oporo v dobrem in slabem. Tudi v najtežjih trenutkih, ob naravnih nesrečah, kot so poplave ali bližin vojnih viher ter posledic kot so begunci iz teh območij v Sloveniji. Vse to je utrjevalo in obdržalo te vezi, ki so  postale zelo močne in neomajne. Kot rečeno, obe mesti sta naravnani trajnostno, kar pomeni da polagata veliko pozornost zdravemu življenjskemu okolju in posledično temu skrbi za  varno življenje  in   ekološko ozaveščanje občanov. Vse to zahteva tudi temu primerne infrastrukturne posege ki ustvarjajo pogoje za to. Tukaj  sta mesti, lahko bi rekli, na isti valovni  dolžini. Oboji si želijo čim več Celja v Singnu in čim več Singna v Celju.

Prenekateri od začetnikov tega sodelovanja so vložili dobršen del svojega znanja ter ostalih potencialov. So rasli s tem sodelovanjem ki  traja. Da se največ dogaja in se opazijo največji doseženi rezultati prav na področju kulture in gasilstva pa ni samo po sebi umevno. Temelji na mentalni in kulturni sorodnosti, na koncu koncev tudi istemu prostoru, alpskem iz srednjeevropskemu  prostoru. Ko smo skupaj in na razen smo enaki. Evropski v vseh ozirih.

Ob tej lepi,   30 obletnici sodelovanja med mestoma  prihaja tudi do menjave generacij ljudi ki so začeli vodili, krepili in utrdili do sedaj najvišjo doseženo  ravensodelovanja. Kor sta v šali povedala oba nadžupan Singna, Bernd Häusler in župan Celja, Bojan Šrot, da sta prav ta dva garancija za tako dobrega sodelovanja, prvi skoraj dvajset let, drugi pa nekaj čez dvajset let,  prav nasprotno izkušnjo imajo  Singenčani z Italijansko Piacenzo, ko nikoli natančno ne vedo kateri župan pride v SingenProgram na sami slavnostni akademiji so ustvarjali eni in drugi, pripadniki več generacij, tudi zato je garancija da bodo to sodelovanje  doživljale kor svoj tudi bodoče genracije

 in kdo  bo njih dočakal v Italiji. Če dalo šalo na stran, pa lahko z gotovostjo rečemo da dušo tega sodelovanja dajejo ljudje iz Celja in Singna, ki soustvajajo utrip  in dajejo vsebino življenja v obeh mestih.

Sodelovanje naj  traja še naprej, naj bogati in plemeniti življenje v obeh mestih, dela iz meščanov obeh mest dobre ljudi in prijatelje,  ki bodo zgled drugim kako to prav naši mesti to zmoreta!

Vane K. Tegov

Mogoče vam bo všeč