izobraževanjeKulturaSlovenijaŽivljenje

ČUJEČNOST, SPROSTITEV IN OPOLNOMOČENJE NA DELOVNEM MESTU

Da najdemo lepoto v vsakem bitju, je potrebno, da se človeštvo v svojem delovanju spremeni na bolje (Jon Kabat Zinn).

Konstrukt čuječnosti (ang. mindfulness) izvira po trditvah nekaterih avtorjev  iz budistične psihologije in postaja v zadnjem desetletju vedno bolj zanimiv. Gre za vzdrževanje in mirno pozornosti na samoopazovanje telesnih funkcij, občutkov, objektov, zavedanja misli in zaznav ter zavest samo.

Obstaja veliko definicij v vzhodnem in zahodnem pristopu k čuječnosti. Tako imenovani vzhodni pristop k čuječnosti je doživel veliko transformacij, ki so sledile vpeljavi v zahodno kulturo in sodobno psihologijo, pri čemer je šlo za integracijo psiholoških in meditativnih elementov. Čeprav je budistična meditacija usmerjena v razvijanje sposobnosti za čuječnost, se le-ta vse bolj uveljavlja kot samostojen konstrukt, neodvisen od budističnega izročila.

Zvočne in sprostitvene tehnike pripomorejo k boljši sprostitvi 

Čuječnost nikakor ne pomeni zgolj pozornosti do sebe, temveč gre za njeno vadbo in prakticiranje ter odpiranje k temu, kar presega ‘osebnost’. Ko se začne proces tega odpiranja, nastanejo tudi pogoji za drugačno tvorjenje vezi v delovnem okolju. Gre za način povezovanja z vsemi izkustvi – pozitivnimi, negativnimi in nevtralnimi. Pri tem se strokovni, osebni in odnosni ter drugi vidiki med seboj prepletajo.

Odsotnost običajnega analitičnega presojanja in doživljanje tukaj in zdaj vzpostavi prostor znotraj nas samih, ki nam omogoča, da se ustavimo, da izberemo, kaj je v neki situaciji, kontekstu najprimerneje, s čimer se bo zorni zaznavanja, razmišljanja in delovanja, spremenil.

Čuječnost je zavedanje, ki izhaja iz pozornosti z namenom v tem trenutku, brez obsojanj. Spodbuja priložnost za spremembo in hkrati omogočata prostor za sprejemanje in transformacijo.

Čuječnost pripomore k temu, da:

 • Začutimo in opazujemo sebe, postanemo bolj ljubeči do sebe in do drugih, kar pozitivno vpliva na naše odnose.
 • Smo prisotni tukaj in zdaj.
 • Izostrimo fokus, koncentracijo, posledično imamo večjo jasnost misli, čustveno zavedanje, ciljno naravnanost, boljše zavedanje sebe in upravljanje s seboj;
 • Stvari začnemo delati bolj zavestno, manj avtomatsko, rutinsko.
 • Smo bolj učinkoviti in produktivni.
 • Sprejemamo situacije, sebe in druge take, kot smo.
 • Ni napak, so samo učne izkušnje.

Čuječnost in sprostitev na delovnem mestu, ne pomeni meditacije v službi. Pomeni, da posameznik s pomočjo določenih tehnik dihanja, sproščanja in usmerjanja pozornosti, vzpostavlja sam s seboj in z drugimi odgovoren in ozaveščen odnos do sebe in drugih. Kar pomeni OPOLNOMOČENJE oz. krepitev svoje notranje moči. Kadar poteka takšen proces, pravimo da je vsak posameznik v svoji vlogi celostno in v sedanjem trenutku, kar je navadno povezano z večjo odgovornostjo za sprejemanje odločitev.

Opolnomočenje zaposlenih je proces nudenja znanja, informacij in veščin zaposlenim, ki omogoča, da zaposleni sprejemajo avtonomne odločitve in zanje tudi odgovarjajo. Spada med ključne naloge menedžmenta, ki mora zaposlenim nuditi vse potrebne informacije za delo, jasno opredelitev ciljev, prenos avtoritete in razlago omejitve odgovornosti, kar zaposlene posledično spodbuja k večji učinkovitosti pri delu ter jim omogoča prevzemanje odgovornosti za njihovo lastno delo. Na opolnomočenje lahko gledamo iz dveh različnih vidikov: opolnomočenje kot motivacijski dejavnik ter opolnomočenje kot dejavnik medsebojnih odnosov. 

Kot motivacijski dejavnik se kaže kot spodbujanje notranje motivacije, ki zahteva uporabo praks in dejavnosti, ki podpirajo osnovno potrebo po kompetentnosti in samostojnosti. V delovnem okolju se pogostokrat zgodi, da zaradi preobilice dela in pritiskov nad zaposlenimi pojenja moč in volja, da ni navdiha, inspiracije, da pridejo do mrtve točke. Kadar zaposleni znajo uporabljati prakse in metode čuječnosti s pomočjo samoopazovanja, dihanja, z učinkovito uporabo svoje pozornosti in s pomočjo kreativnega razmišljanja, takrat se izboljša delovna atmosfera. Energijska vibracija se dvigne. Poveča se storilnost. To pa vpliva na medsebojno odnose in komunikacijo.

Ozaveščeno gibanje in uporaba sprostitvenih tehnik, ki delujejo terapevtsko in posledično temu tudi transformativno ter kako razvijati ČUJEČNOST  in  opazovati svoje misli in občutke ter se zavedati sebe, svoje duševnosti in telesnosti, vam pomagamo razvijati strokovnjakinje iz področja pedagogike, andragogike in sodobne plesne umetnosti s pomočjo projekta P.A.K.T.  – Poslovna Art Kreativna Terapija.

Naši možgani so kot mišice. Če hočemo, da so prožni in kreativni, jih je potrebno trenirati. K temu pripomore ozaveščeno preprosto gibanje, ki omogoča pretočno telo. Spoznali boste moč izbire in s tem veliko priložnosti, ki vam jih ponuja zavestno delovanje. Prebudili boste svoje občutke, začutili sebe in stopili v stik s seboj, se sprostili.

Možnost izbire – pretočno, odprto telo

V okviru poslovne terapije vam s pomočjo izkustvene delavnice ANTISTRESNA KOMUNIKACIJA omogočimo pridobivanje orodij in veščin za  ČUJEČNOST. Začutili boste svoje telo v celostnem pomenu, postali boste bolj ljubeči do sebe in do drugih, kar pozitivno vpliva na naše odnose. Čuječnost nam pomaga razvijati čustveno inteligenco in povečati samoregulacijo. Nauči nas, da sprejemamo sebe, situacije in druge. Ni napak, so samo izkušnje. KREATIVNO RAZMIŠLJANJE vam bo omogočalo razmišljanje izven okvirjev (out of the box), kreiranje inovativnih ide in rešitev v svojem poslu ali v življenju. S pomočjo sprostitvene tehnike, dihanja in refleksije izkušenj boste doživeli sebe na popolnoma drugačen način. Dobili boste odgovore, ki jih že dolgo iščete: večjo ozaveščenost, doživljanje in izkušnjo, ki jo boste lahko uporabili tako v poklicnem kot tudi v osebnem okolju.

S pomočjo inovativnega team buildinga boste povezovali tima in gradnjo zaupanja med udeleženci . Spoznavanje drugih in povezovanje z njimi na subtilni, človeški ravni je osnova za kreativno delovno okolje. Poslovna terapij vam bo omogočila vzpostavljanje medsebojne vezi, bližine, ki je v pisarni ne moremo vzpostaviti. Bolj povezani lažje sodelovali in rešili vsakodnevne izzive.

Spoznanje, kako pomembno je prisluhniti svojim mislim, čustvom in telesu na način, kot tega običajno ne delate, da boste lažje našli ravnovesje in se zavarovali pred izgorelostjo, da boste izkoristili tudi svoje speče potenciale, je veščina, ki vam bo prinesla rezultate v delovno okolje. Čuječnost nam tudi pomaga razvijati čustveno inteligenco in povečati samoregulacijo.

Več informacij: https://www.poslovnaterapija.com/

Ponudbe:

 1. ANTISTRESNA KOMUNIKACIJA: protistresna izkustvena delavnica https://www.poslovnaterapija.com/antistresna-komunikacija
 2. TEAM BUILDING: nova oblika skupinskega povezovanja – Utelešena izkušnja: doživetje s pomočjo gibanja, ustvarjalnosti in zabave https://www.poslovnaterapija.com/team-building
 3. RAVNOVESJE TELESA: Vadba na delovnem mestu (poteka preko zooma) – Kako

transformirati sedeče telo v pretočno telo? https://www.poslovnaterapija.com/ravnovesje-telesa

 1. STROKOVNI SEMINAR: ČUJEČNOST IN SPROSTITEV V DELOVNEM OKOLJU

https://www.poslovnaterapija.com/strokovni-seminar

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija je bila izbrana na javnem razpisu za izbor operacij »Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij – Center za kreativnost 2020 – 2021« (JR CzK 2020- 2021).

 

Izvajalec:

Sofinancerji:

 

Avtorica članka in fotografij je Mojca Kasjak

Mojca Kasjak  – plesalka, koreografinja, plesna pedagoginja, izvršna producentka umetniška in programska vodja festivala Platforme sodobnega plesa, vodja projekta P.A.K.T. – Poslovne Art Kreativne Terapije. Po formalni izobrazbi je profesorica geografije in sociologije, po poklicu pa samostojna ustvarjalka na področju kulture. Kot štipendistka Ministrstva za kulturo je opravila specializacijo na London Contemporary Dance School v Veliki Britaniji, kjer je pridobila mednarodni certifikat za koreografijo in ples. Je avtorica mnogih avtorskih projektov in plesnih predstav ter dobitnica posameznih nagrad. Leta 2017 je ustanovila Zavod za sodobno plesno umetnost, kreativnost in umetnost bivanja MOJA KREACIJA, Maribor (https://www.facebook.com/MOJa-KreacijA-105812261028623).

Njeno ustvarjalno, pedagoško in producentsko delo je tesno povezano z mladimi, s katerimi je ustvarila več otroških in mladinskih plesnih predstav. Sodelovala je tudi pri oblikovanju programa nacionalnih smernic za kulturno-umetnostno vzgojo v vzgoji in izobraževanju pri Zavodu RS za šolstvo, v strokovni komisiji pri projektu Institucionalizacija sodobnega plesa na Ministrstvu za kulturo in pri ustanovitvi Centra sodobnih plesnih umetnosti. Trenutno opravlja magistrski študij Pomoč z umetnostjo na Univerzi v Ljubljani. Letos je tudi državna selektorica pri Javnem skladu za kulturne dejavnosti (JSKD).

 

Mogoče vam bo všeč