Nekategorizirano

Cinkarna Celje: Začenja se sanacija zaprtega dela Odlagališča nenevarnih odpadkov v Bukovžlaku

Sicer z nekajmesečno zamudo pa vendar, se bodo v naslednjih dneh začeli,   že pred časom predstavljenimi deli na projektu celovite sanacije zaprtega Odlagališča nenevarnih odpadkov Bukovžlak (ONOB). Cilj projekta je zagotoviti dolgoročno stabilnost pregradnega telesa in minimalizirati negativni vpliv na okolje.

Dela bo izvajalo na razpisu izbrano podjetje VOC Celje z več podizvajalci. Skladno z integralnim gradbenim dovoljenjem in  zavezami,  ki jih ima Cinkarna kot producent teh nenevarnih odpadkov, bo izvajalec izdelal globoke drenaže, odvod zalednih vod, nepropustno plast na površini odlagališča in preusmerjevalni nasip.

Delo bo potekalo v več fazah. Pogodbeni rok za zaključek del je konec leta 2021. Zaradi razglasitve epidemije ob pojavu bolezni Covid 19  z aktivnostmi začenjajo  pozneje od prvotnih načrtov, poleg tega pa se bo potrebno prilagajati vremenskim razmeram, kar bo potrebno upoštevati.  V primeru neugodnih vremenskih razmer obstaja možnost, da bodo z zaključkom del  podaljšali,  oziroma da bo prišlo do morebitnega zamika.

Cilj sanacije je zagotoviti dolgoročno stabilnost pregradnega telesa in minimalizirati negativni vpliv na okolje. Ne glede na razmere v gospodarstvu in nepredvidljivih okoliščin  kot je bil vpliv COVID 19, Cinkarna, kot poslovni subjekt in kot zavezanec da živi in sodeluje z lokalno skupnostjo,   izpolnjuje svoje dane zaveze.

v.k.t.

Mogoče vam bo všeč