Nekategorizirano

Celje: V marcu se bodo začela dela na projektu Generator

Projekt Generator je za Mestno občino Celje eden večjih projektov sedanjega sklica oziroma mandata te sestave Mestnega sveta.

V Generatorju bodo našla prostor tudi start-up podjetja, podjetniške ekipe, ki šele razmišljajo o podjetniški poti, in visokotehnološka podjetja, ki potrebujejo spodbudno okolje za svoj razvoj.

Kot se da razbrati  iz obvestil s strani občine,  je že izbran izvajalec del v projektu Generator. Odločitev, da se za izvedbo gradbeno obrtniških in inštalacijskih del na stavbi nekdanje blagovnice »T«, izbere družba Remont d. d.,   je pravnomočna, saj naročnik Mestna občina Celje po preteku predpisanih 8 delovnih dni ni prejel zahtevka za revizijo zoper takšno odločitev. Mestna občina Celje bo tako izbranega izvajalca pozvala k podpisu pogodbe.

Dela, ki jih bo opravil izbrani izvajalec, zajemajo zamenjavo strešne kritine, sanacijo fasade,zamenjavo oken in obnovo notranjosti stavbe nekdanje blagovnice T. Z deli bo izvajalec začel že v marcu, rok za izvedbo del pa je 8 mesecev. V notranjosti objekta bo obnovil prvo, drugo in tretje nadstropje ter posodobil tudi vse inštalacije. Izvedena bo tudi rekonstrukcija severnega vhoda in severne fasade z dograditvijo vhodne avle in dvigalnega jaška s panoramskim dvigalom.

Mestna občina Celje  je že v postopku pripravljanja  dokumentacije za naročilo eksponatov za poljudnoznanstveni park. Pričakuje se , da bodo park za obiskovalce lahko odprli v prvi četrtini prihodnjega leta.

Celotna vrednost projekta trenutno znaša 5.920.054 EUR. Vrednost projekta za Mestno občino Celje znaša 5.502.413 EUR, od tega je iz EU sredstev sofinanciranih 3.640.270 EUR. Za opremljanje tehnološko znanstvenega parka je v okviru projekta planiranih 1.000.000 EUR.

Obiskovalcem bodo v tehnološko znanstvenem parku predstavljeni tematski sklopi, povezani z regijsko industrijo in zgodovino mesta: tehnologije prihodnosti, energija in obnovljivi viri, astronomija, fizika, matematika, delovanje človeškega telesa, področje zdravja in gibanja V tretjem nadstropju bo urejen tudi prostor za vzpostavljanje in delovanje podjetij v zgodnjih fazah razvoja, start-up podjetja in inovativne posameznike, mala in srednja podjetja ter visokotehnološka podjetja. V prenovljeni stavbi bo nove prostore dobil Inkubator savinjske regije.

Generator je projekt, ki bo v centru Celja odprl nov prostor, namenjen vsem generacijam, zagonskim in visokotehnološkim podjetjem ter drugim s področja tehnologij z višjo dodano vrednostjo. Svoje nove prostore bodo dobila tudi start up podjetja. Projekt se bo oblikoval v tesnem sodelovanju z lokalnimi osnovnimi in srednjimi šolami ter gospodarskimi deležniki.

Obenem lahko rečemo, da bo mesto skozi takšne spodbude lahko naredi največ na zajezitvi odliva možganov in bega znanja iz Knežjega mesta. Ker v mestu morajo tudi mladi videti sebe ne samo danes in jutri temveč tudi  na jesen svojega življenja. To je eden od načinov da se  naredi nekaj dobrega, koristnega in spodbudnega. Pravzaprav ta projekt ne predvideva starostnih omejitev. Celjani se veselimo priložnosti za vse.

Namenjen je vsem, ki hočejo drugače, boljše  za Celje!

Vane K. Tegov 

Mogoče vam bo všeč