Nekategorizirano

Celje: »Štiri nove postaje in štirideset dodatnih koles ali kako živeti zdravo in razmišljati EKO«

Na Mestni občini Celje so od Ministrstva za infrastrukturo prejeli pozitiven sklep o sofinanciranju postavitve štirih dodatnih postaj izposoje javnih koles na lokacijah Spodnji grad, Rakušev mlin, Zagrad in Kladivar ter za nakup dodatnih 40 električnih koles. Vrednost celotnega projekta znaša 228.029,56 eur,  EUR sofinanciranje znaša 81.680 EUR, od tega iz sredstev Kohezijskega sklada 69.428 EUR in sredstev Republike Slovenije v višini 12.252 EUR. Mestna občina Celje bo zagotovila lastna sredstva v višini 146.349,56 EUR. 

Po statistikah, ki jih na Mestno občino je predložilo podjetje Nomago, se da opaziti, da je že precej uporabnikov kolesa sprejelo kot alternativni način prevoza na delo ali v šolo ter nazaj in da kolesa uporabljajo tudi  v sedanjem času ob  precej nižjih temperaturah. Vedno več je torej uporabnikov, ki si kolo vsak dan izposodijo večkrat. Od začetka obratovanja sistema so vsi uporabniki v Celju s KolesCEm naredili že preko 2650 kilometrov. Vloga za postavitev dodatnih štirih postaj in nakupa 40 električnih koles ki jo je podala MO Celje,  je izpolnila vse pogoje in merila javnega razpisa, zato je bil projekt izbran za sofinanciranje. Mestna občina Celje bo tako od Ministrstva za infrastrukturo v letu 2019 prejela 81.680 EUR nepovratnih sredstev.

Osnovni namen investicije je razširiti sistem KolesCE, s tem povečati delež kolesarjenja v mestu in posledično zmanjšati emisije škodljivih snovi in toplogrednih plinov v zraku. Postavitev zajema ureditev štirih postaj za izposojo koles z 10-imi priklopnimi mesti in nakup 40 električnih koles. Postaje bodo umeščene ob pomembnejše generatorje prometa in od njih ne bodo oddaljene več kot 150 metrov, obenem pa bodo več kot 200 metrov oddaljene od drugih postaj.

Mestna občina Celje bo investicijo začela izvajati letos v začetku poletja in jo bo predvidoma končala do konca leta.  Pohvale vredno vsekakor, ni pa to vse kaj se da narediti s strani občine, da bi se izboljšala kakovost bivanja skozi čistejše in bolj zdravo okolje. Na določene generatorje onesnaževanja in slabitve kakovosti bivanja se ne sme pozabiti.
Sočasnost preventive in kurative na področju ekologije in zdravega okolja prinese  največ, kaj ne?

Vane K. Tegov

Mogoče vam bo všeč