Nekategorizirano

Celje se v družbi še 10 mestnih občin prijavlja na izziv »100 inteligentnih mest«

Konzorcij vseh enajstih slovenskih mestnih občin je, kot se je dalo izvedeti na MO Celje, oddal prijavo na razpis Evropske komisije Izziv 100 inteligentnih mest. Cilj iniciative je vzpostaviti mrežo 100 inovativnih in pametnih mest, ki sodelujejo pri raziskovanju novih tehnologij in imajo cilj izboljšati kakovost življenja in dela v mestu ter zagotoviti trajnostno rast mesta. Do sedaj je v  omenjeno iniciativo vključenih 42 mest. Sloveniji oziroma nam najbližja je Reka iz sosednje Hrvaške.

 

Z inovativnimi rešitvami bi naj  mesta postala bolj zelena, bolj socialna in pametnejša pri naslavljanju in reševanju urbanih težav. V primeru uspešne vloge bodo mestne občine prejele strokovno podporo za razvoj in izvajanje strategij, s katerimi bodo zasledovale omenjene cilje.

Vodilna tema prijave je eUprava in digitaliziranje javnih storitev. Vsaka od občin prijaviteljic na tem področju delala že nekaj časa, cilj tega projekta pa je povezovanje, izmenjava znanja in izkušenj in vzpostavitev skupne platforme. Na vodilno temo se navezuje področje pametne in trajnostne mobilnosti, kjer lahko digitalna podpora pomeni hitre in zelo učinkovite rešitve, ki bistveno pripomorejo h kakovosti življenja v mestih in izboljšajo pretočnost prometa ob istih razpoložljivih virih.

Mestne občine so glavna regionalna, izobraževalna in gospodarska središča, z visoko stopnjo dnevne migracije. V zadnjih letih so bile izdelane celostne prometne strategije (v Celju  aprila 2017), preko mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN) in posameznih razpisov se sofinancira izvajanje infrastrukturnih projektov.

Celje že izvaja  projekte trajnostne mobilnosti  kot so: javni mestni potniški promet – Celebus in polnilna postaja CNG, javni sistem izposoje koles – KolesCE, vozlišče Park&Ride, mreža kolesarskih povezav v MOC, projekt »Upravljanje mobilnosti v MOC«.  

Kljub velikemu napredku na področju digitaliziranja javnih storitev tudi v Celju menijo, da je nujna  in možna še boljša nadgradnja z digitalnimi rešitvami.

 

Tretja tema prijave se navezuje na inovativno izobraževanje in usposabljanje, to je namreč nujna podpora hitremu tehnološkemu razvoju, ki zahteva nova znanja, spretnosti in načine dela za vse uporabnike – tako za zaposlene v javni upravi kot za občane.

Ključni rezultat projekta bo dosežen s Strategijo digitalnega prehoda v inteligentnih mestnih občinah Slovenije (SiMOS).

Ta strategija bi naj  vsebovala: 

1. zasnovo za digitalno platformo s pripadajočim akcijskim načrtom za vzpostavitev in uporabo, vključno s kadrovskim, finančnim in izobraževalnim delom za vse uporabnike, 

2. vsebinske rešitve za trajnostno mobilnosti po vzoru dobrih praks drugih mest, ki jih podpre digitalna platforma; zasnovo za vzpostavitev in upravljanje/spremljanje rešitev trajnostne mobilnosti s pripadajočim akcijskim načrtom za modul digitalne platforme za trajnostno mobilnost, 

3. akcijski načrt za inovativno izobraževanje in usposabljanje za nova znanja in spretnosti vseh uporabnikov, javnih uslužbencev in občanov v digitalnem prehodu.

Dodatno bo posamezna mestna občina pripravila akcijski načrt za eno ali več drugih ponujenih tem po lastni izbiri, pri čemer si bodo mestne občine izmenjevale izkušnje in dobre prakse. Kar je  bilo večkrat  poudarjeno, Celje po projektih, ki jih izvaja iz omenjenega izziva že izvaja ali je v bolj odmaknjeni fazi priprav, je pa prav da pride do izmenjav  in primerjav doseženega ter povzemanja rešitev iz dobrih praks od drugod. To Celje dela ve in zna tudi uporabiti. Slabo leto nazaj ob obisku delegacije iz pobratenega mesta iz Nemčije sem slišal od njihovega »burgermeistra«, da je Celje v očeh ljudi iz njihove sredine malo mesto, za Slovenijo dokaj veliko mesto, po infrastrukturi ter po rešitvah,  ki jih ima na področjih,  ki so omenjenih v tem izzivu pa  lahko zadostuje za mesto z 200 tisoč prebivalci. Kljub temu se en bo ustavilo v želji da tukaj,  vanj živečimi in okoličanom ponuditi  največ da se lahko čim bolj poslužujejo danostmi,  ki jih dosežemo s tem znanjem. ki ga premoremo.

 Prijavo konzorcija vseh slovenskih mestnih občin je podprlo kar 40 institucij in podjetij. Rezultati razpisa  izziva »sto inteligentnih mest« bi naj  bili znani do konca tekočega meseca.

Vane K. Tegov

Mogoče vam bo všeč