Nekategorizirano

Celje: Revitalizacija starega mestnega jedra teče naprej- mestno jedro bo polepšano z prenovljeno Vilo«

 V Celju imamo vrsto objektov, kako stanovanjsko  nadstandardnih, svoj čas,  v nekem drugem obdobju,  ko so bile  kazalniki za  razvoj, razcvet in napredek ter zdravo tekmo med pomembneži v času ko so nastajale.   Eden od teh prestižnih poslopij je tudi Vila na  Vodnikovi 14, ki  je bila zgrajena leta 1880 po načrtu stavbenika Antona Černička in  danes predstavlja del kulturne dediščine Celja. Sama stavba je bila dolgo časa podvržena propadanju, zanemarjena, zob čas ji tudi ni prizanašal. A takšen objekt ne bi smel biti prepuščen propadanju  vsem  na očeh, ki imajo razvit občutek in nos za nekaj kar se mu reče lepa arhitektura in še povrhu zaščitena kulturna dediščina.

 

Da ne bi ostalo pri kulturniškem in meščanskem objokovanju »olten cajtov«, se je  družba Nepremičnine Celje  leta 2018 odločila za prevzem vajeti okoli prenove Vile, tako da bi jo prenovila in v njej uredila po nareku sedanjega časa, tako da bodo v obnovljeni vili  oskrbovana stanovanja.

Kot menijo pri Nepremičninah,  bodo v skladu s projektno nalogo na objektu predvidenih od 10 do 12 stanovanj. “Ker gre za oskrbovana stanovanja  ta bodo  grajena skladno s Pravilnikom o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev oskrbovanih stanovanj za starejše ter o načinu zagotavljanja pogojev za njihovo obratovanje,” pojasnjujejo v podjetju, kjer pa podatkov o natančni strukturi in lastnostih stanovanj zaenkrat še ne morejo posredovati, saj bo le to predmet izvedenega javnega natečaja za izbor najboljše arhitekturne rešitve.

							 

Da bo zadeva, izvedba načrta možna,  je moral Metni svet MO Celje sprejeti odlog o spremembi in dopolnitvi Odloka zazidalnega načrta starega mestnega jedra Celje,  ki bi omogočil gradnjo prizidka in preureditev vile v oskrbovana stanovanja. To se je tudi zgodilo na zadnji, februarski  seji Mestnega sveta v knežjem mestu. Nepremičnine, kot investitor, bodo poleg same stavbe bodo uredile in preuredile okolico stavbe, prav tako bodo uredile parkirna mesta ter seveda   za dobro in kakovostno ter  kompaktibilno  sobivanje z preostankom objektov  okrog Kareja 7.   Tako bi vse  skupaj naredili znosno in spodobno okolico ne samo za svoje bodoče prebivalce ampak tudi za sosedje in soseščino.

Če bo vse  steklo in teklo tako kot je predvideno in bi moralo biti, stanovalci bodo svežino prenovljenega objekta spoznali od zunaj in od znotraj v letu 2022. To pa bi stalo naj nekaj če z 1.100,000, 00 EUR in to bi naj storili z lastnimi sredstvi. Sama Vodnikova ulica, ki je bogata z objekti in poslopji od  velikega kulturno zgodovinskega pomena, bo tako imela lepe zaključke kar se arhitekture tiče, Celjanom in Celjankam za postavljati se, obiskovalcem Celja za občudovati, bodočim stanovalcem pa za lepo in umirjeno bivanje na jesen življenja.

 V.K.T.

Mogoče vam bo všeč