Nekategorizirano

Celje: »Prijetneje in znosnejše počutje v centru Celja za občane in za tiste, ki vanj zaidejo«

Mestna občina Celje oziroma aktualna sestava Mestnega sveta na  čelu z županom Bojanom Šrotom, v sozvočju z  predvolilno obljubo in tistih ki se z njo strinjajo,  premika oziroma se loteva projektov, ki bodo na določen način  polepšali del mesta ter spremenil utrip dogajanja in bivanja v tem delu mesta v bolj prijeten in seveda zanimiv za turiste in nasploh  za vse ki se znajdejo tukaj, pomotoma ali za nalašč.

Zato se za letošnje letos načrtuje  eksperimentalna ureditev dela Lilekove in Gubčeve ulice v starem mestnem jedru Celja kjer bodo preuredili v atraktiven prostor, ki bo namenjen predvsem pešcem in kolesarjem. Zmanjšali bomo število parkirnih mest, namestili klopi, stojala za kolesa, koše za smeti, postavili svetila javne razsvetljave in  ob robu Gubčeve ulice zasadili drevesa. Postavljene  bodo tudi table, ki bodo označevale območje eksperimentalne prometne ureditve in obveščevalne table, ki bodo promovirale hojo. Prostor bo še vedno odprt za motoriziran promet, vendar bo pešcem in kolesarjem zagotavljal več prostora in večjo prometno varnost. Projekt eksperimentalne prometne ureditve tega dela mestnega središča je eden od ukrepov trajnostne mobilnosti, ki je opredeljen v Celostni prometni strategiji. 

Da bo omenjeni del centra dobil prenovljeno in osveženo podobo, ki je veliko 1790 kvadratnih metrov, pove tudi to da bo na novo tlakovano. Pred nekdanjo blagovnico bodo označili dve parkirni mesti in sicer eno za osebno vozilo za gibalno ovirane osebe in eno za taksije.

Sama nekdanja blagovnica, sicer zajeta v  drug projekt imenovan Generator, bo dodatno z svojimi projekti, načrti  in podjetji,  prinesla pestro in razgibano poslovno življenje, obenem pa mladosti in utrip, s katerim se ta del Celja do sedaj se ni mogel ravno pohvaliti.

Da bo to funkcioniralo tako kot je treba, da bo zadovoljevalo določene standarde in moduse za tovrstne situacije, bodo na  zahodni strani Gubčeve ulice, na odseku med stikom z Lilekovo in navezavo na Cankarjevo ulico, načrtujejo vgradnjo podzemnega sistema za zbiranje odpadkov. Na obravnavanem območju bodo obnovili tudi vse komunalne vode.

Sam projekt Eksperimenta ureditev dela Lilekove in Gubčeve ulice v Celju je ocenjen na 1.269.843,53 EUR. Od EU in Ministrstva za infrastrukturo bodo prejeli  594.237,61 EUR nepovratnih sredstev, ostali denar pa je  zagotovljen v predlogu letošnjega proračuna.

Na podlagi že zagotovljenih virov in jasnosti finančne konstrukcije bo sledil javni razpis za izbiro izvajalca predvidoma  na  začetku pomladi.
Svež in drugačen videz dela mesta, upajmo, da bo v veselje, korist in  ponos vseh  nas, Celjank in Celjanov.

Vane K. Tegov

 

Mogoče vam bo všeč