Nekategorizirano

Celje: Celjska Cinkarna se sooča s protestom zaposlenih, ki zahtevajo izplačilo božičnice

Pred vhodom v upravno poslopje  se je  na shodu danes zbralo večje število zaposlenih, ki so zahtevali izplačilo božičnice

To sta že prejšnji teden zahtevala tudi svet delavcev in sindikat Cinkarne. Pred tem po naših informacijah od uprave nista dobila jasnih zagotovil o izplačilu božičnice. Tehnična direktorica je že prejšnji teden dala  določenim  krogom namig v Cinkarni, ki ima okrog 900 zaposlenih, da obstoja velika verjetnost da ne bo izplačana božičnica. Izplačilo se pogojuje z  dobrimi poslovnimi rezultati Cinkarne

Cinkarna Celje namreč letos posluje precej slabše kot v zadnjih letih. Uprava ocenjuje, da bodo letošnji prihodki od prodaje znašali 166 milijonov evrov, kar je 22 milijonov evrov manj kot leto pred tem. V letu 2019 naj bi ostali na enaki ravni. Prav v tem je jedro spora med zaposlenimi in Upravo. Akti Cinkarne  decidirano navajajo,   da je obvezno izplačilo dividend in božičnice zavezujoče ob vsakokratnem pozitivnem poslovanju družbe.  Prav tukaj, na račun zmanjšanega obsega iz rednega poslovanja družb želijo zaposlene kot delničarje žejne peljati čez vodo. K temu pripomore tudi zlizanost vodstva sindikatov z upravo družbe. Za to zlizanost pa pravijo dobro obveščeni , da  se splača »pajdašiti« se z upravo. Tudi v smislu  strašenja« bodočega« kupca da ne sili ravno v nakup, razen za nekdanje visoko kotirajoče vodilne,ki stanje sproti »poslabšujejo« vse do trenutka ko bodo sami kupili tisto od česar odvračajo druge kupce.

Cinkarno verjetno čaka še račun za sanacijo zemljine na otroških igrišč v Mestni občini Celje. Ministrstvo za okolje in prostor, ki ga vodi Jure Leben, jih je namreč razvrstilo v prvo stopnjo obremenjenosti okolja zaradi onesnaženosti tal z nevarnimi snovmi, na podlagi sprejete uredbe pa bodo sprejeli posamezne ukrepe. Del teh bodo na ministrstvu naložili tudi Cinkarni Celje.

Negotovost dodatno povečuje nejasna lastniška prihodnost Cinkarne. Največja lastnica celjske družbe je država, ki prek Modre zavarovalnice, Slovenskega državnega holdinga (SDH) in Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) obvladuje okrog 46 odstotkov delnic.

Za tako velikega, v Celju pa največjega zaposlovalca, je vsak  vetrni piš alarmanten indikator, bog ne daj viharja v obliki  velikih odpuščanj, ki bi prinesel opustošenje na področju zaposlitvene in gospodarske slike Celja.

Vane K. Tegov

Mogoče vam bo všeč