Nekategorizirano

Brez uporabe FFS bi pridelali skoraj polovica manj hrane

Evropski poslanci so na plenarnem zasedanju v Strasbourgu po formalni ustanovitvi posebnega preiskovalnega odbora za registracijo pesticidov (PEST), potrdili še njegovo sestavo,  kot nadomestni član v njem sodeloval tudi evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP). Odbor PEST je bil ustanovljen kot odgovor na pomisleke glede nepreglednosti evropskega sistema podeljevanja dovoljenj za uporabo pesticidov v EU, še posebej po podaljšanju dovoljenja za uporabo pesticida glifosata za 5 let lanskega novembra.

 

Bogovič je  v zvezi z ustanovitvijo odbora PEST povedal naslednje: »Dela v t. i. preiskovalnem odboru PEST se že zelo veselim. Prepričan sem, da nam bo ta odbor omogočil boljši vpogled v sistem potrjevanja primernosti uporabe fitofarmacevtskih sredstev (FFS) na ravni EU in po mojem mnenju tudi odgovoril na številne zavajajoče informacije, ki se glede uporabe FFS pojavljajo v javnosti. Menim, da mora delo odbora temeljiti na enakovrednem zastopanju vseh deležnikov, tako potrošnikov, ki jim moramo zagotavljati še naprej zdravo hrano po primernih cenah, kmetov kot največjih porabnikov FFS, ki so tudi najbolj izpostavljeni negativnim učinkom FFS, nevladnih organizacij, znanosti, pa tudi proizvajalcev FFS, da bodo v prihodnje razvijali okolju in ljudem neškodljiva FFS.«

 

Bogovič je opozoril še na dejstvo, da bi bilo brez uporabe FFS pridelana skoraj polovica manj hrane, zato vsesplošne prepovedi določenih FFS brez jasnih znanstvenih utemeljitev niso rešitev, še posebej ob dejstvu, da bomo do l. 2050 morali podvojiti svetovno proizvodnjo hrane. »Upam še, da bo odbor PEST čez 9 mesecev predstavil rešitve, ki bodo hkrati omogočale uporabo FFS v EU ter prilagodile postopek avtorizacije FFS na pregleden in na znanosti temelječ način,« je zaključil Bogovič.

 

Odbor PEST bo ocenjeval postopek odobritve pesticidov v EU, morebitne napake pri znanstvenem vrednotenju in odobritvi snovi, vlogo Evropske komisije pri podaljšanju dovoljenja za glifosat, morebitna navzkrižja interesov v postopku odobritve in tudi vlogo agencij EU, ki sodelujejo v postopkih odobritev snovi. Mandat odbora PEST, ki ima 30 stalnih in 30 nadomestnih članov, bo 9 mesecev od prvega zasedanja, po zaključku dela pa bo pripravil poročilo o ugotovitvah in priporočila za nadaljnje ukrepanje, ki jih bodo morali poslanci dokončno potrditi na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta.

Mogoče vam bo všeč