Nekategorizirano

Božične, novoletne in druge znamke

Slovenska pošta izdaja znamke v posameznih sklopih. Letos jih je bilo šest. Zadnji datum izdaje znamk je bil 10.november 2017. V letu 2017 je izšlo 31 priložnostnih znamk in nekaj rednih.

Pošta namreč izdaja redne znamke, ki so najlažje dosegljive na poštnih okencih in se uporabljajo predvsem za poštni promet. Priložnostne znamke se izdajajo ob posebnih priložnostih in se prodajo večinoma zbiralcem znamk, čeprav je nekatere tovrstne znamke mogoče najti tudi na pismih v rednem poštnem prometu. Ob izdaji priložnostne poštne znamke se izdajo ovitki prvega dne. To so pisma na katere so nalepljene znamke in preko njih odtisnjen poseben priložnostni žig imenovan »žig prvega dne«. Ob tem pošta izdaja še druge poštne vrednotnice, med njimi so tudi dopisnice, ki so prav tako predmet zbiranja.

V zadnji izdaji so izšle štiri praznične redne znamke, dve z božičnima in dve z novoletnima motivoma. Te znamke se prodajajo v polah s 50 znamkami in v posebnih zvežčkih s po 12 znamkami. Seveda so tiskane na samolepilnem papirju.


							 
							 
							 

Redne novoletne in božične znamke Pošte Slovenije

Pričeli pa so z novo serijo priložnostnih znamk Slovenci po svetu. Prva znamka je posvečena Slovencem v Argentini. Na prvi znamki je motiv potice. V Seriji 100-letnica 1.svetovne vojne je znamka z motivom majniške deklaracije. Sledi znamka iz serijo industrijsko oblikovanje v Sloveniji in kot plod slovenskega znanja in razvoja prikazujejo pralni stroj Gorenje Simple & Logical. V seriji Slovenski filmi je znamka s prizorom iz filma Sreča na vrvici. Potem je tukaj serija Z žlico po Sloveniji z dvema znamkama, ki prikazujeta belokranjsko povitico in pečeno jagnje z rožmarinom. Ker pošta spreminja svojo grafično podobo, so izdali znamko »nov poštni rog«, ki prikazuje to spremembo.


							 
							 
							 


							 
							 

Zgoraj: Priložnostne znamke -Slovenci v Argentini, obletnica Majniške deklaracije, Industrijsko oblikovanje pralni stroj Gorenje, film Sreča na vrvici in novi design poštnega roga Pošte Slovenije.

Spodaj: Tematska serija Z žlico po Sloveniji – znamki belokranjska povitica in pečeno jagnje z rožmarinom na ovitku prvega dne in s priložnostnim žigom prvega dne 8340 Črnomelj.

Ob tem je bila izdana še razglednična dopisnica posvečena 130.letnici rojstva Andreja Gosarja (1887-1970), pravnika, ki velja za začetnika socialne države in za enega od vodilnih predstavnikov krščanske socialne misli med obema vojnama na Slovenskem. Bil je eden od najbolj tehtnih in kompetentnih kritikov marksizma. Ob tem pa je nasprotoval ideološkemu boju proti komunizmu in je o tem polemiziral s predstavniki predvojne katoliške politične desnice.

Razglednična dopisnica 130.letnica rojstva Andreja Gosarja -prva in zadnja stran

Pripravil Andy

Mogoče vam bo všeč