Nekategorizirano

Begunska kriza v EU: dejstva in številke

Leta 2015 je za azil v EU zaprosilo več kot milijon ljudi; tako se je v Evropi začela begunska kriza, ki je razgalila slabosti skupnega evropskega azilnega sistema. Parlament je zato oblikoval predloge za pravičnejšo in bolj učinkovito azilno politiko EU.

V nadaljevanju smo zbrali podatke o begunski krizi v Evropi: o tem, kdo so begunci, kakšne ukrepe sprejema EU za reševanje begunske krize in koliko sredstev namenja za to.

Kdo je begunec? Kdo je prosilec za azil?

Prosilci za azil  so ljudje, ki uradno zaprosijo za azil v drugi državi, ker je v njihovi državi njihovo življenje ogroženo.

Begunci so ljudje, ki imajo dobro utemeljen strah pred preganjanjem zaradi svoje rase, religije, nacionalnosti, političnih prepričanj ali pripadnosti določeni socialni skupini in jih je kot takšne priznala njihova država gostiteljica. EU v direktivi o pogojih za status begunca določa smernice za podelitev mednarodne zaščite tistim, ki jo potrebujejo.

Državljani tretjih držav morajo za azil zaprositi v tisti državi članici, kjer prvič stopijo na ozemlje EU. Ko izpolnijo prošnjo za azil postanejo prosilci za azil. Status begunca ali drugo obliko mednarodne zaščite dobijo v primeru, da to odobrijo oblasti države gostiteljice.

Odločitve o azilu v EU

V letu 2017 je bilo v EU vloženih 728.470 prošenj za mednarodo zaščito; to je 44 odstotkov manj kot leta 2016, ko je bilo takih prošenj 1,3 milijona.

Države EU so leta 2017 priznale mednarodno zaščito 538.000 ljudem, kar je 25% manj kot leta 2016. Največ prosilcev za azil je bilo iz Sirije, sledita Afganistan in Irak. Od 175.800 ljudi iz Sirije, ki jim je bila priznana mednarodna zaščita, jih je 70 odstotkov azil dobilo v Nemčiji.

Nezakoniti prestopi zunanje meje EU

Po podatkih evropske mejne in obralne straže je v letih 2015 in 2016 bilo 2,3 milijona nezakonitih prestopov zunanjih meja EU. Leta 2017 je bilo nezakonitih prestopov zunanjih meja EU 204.700, najmanj v zadnjih štirih letih.

Do 26. junija 2018 je Evropo preko morja želelo doseči 43.000 ljudi. Pri tem jih je preko 1000 izgubilo življenje. To je sicer manj kot v letih 2017, ko se je utopilo več kot 3000 ljudi, in 2016, ko jih je umrlo 5096.

Velja opozoriti, da to število ni enako številu oseb, ki so nezakonito vstopile v EU, saj lahko ena oseba mejo nezakonito prestopi večkrat.

Nezakoniti migranti v EU

Leta 2015 je v EU nezakonito prebivalo 2,2 milijona ljudi. Leta 2016 jih je bilo 984.000, leta 2017 pa le še 600.000.

Biti nezakonito prisoten v EU pomeni, da se oseba ni ustrezno registrirala v državi gostiteljici, ali pa jo je zapustila, še preden so oblasti odločile o njeni prošnji za azil. To še ni razlog za izgon iz EU.

Kaj menijo Evropejci

Rezultati raziskave evropskega javnega mnenja iz maja 2018 so pokazali, da 72 odstotkov Evropejcev želi, da EU bolj ukrepa na področju priseljevanja. Politika priseljevanja je bila med glavnimi prednostnimi nalogami za Evropejce tudi leta 2017.

Mogoče vam bo všeč