izobraževanjepredsedovanje Svetu EU - SLO 2021Slovenijašolstvo in znanje

Jasni glas stroke za krepitev izobraževanja odraslih

Na dvodnevni virtualni konferenci z naslovom »Izobraževanje odraslih odločno odgovarja na izzive prihodnosti« (8. in 9.9.2021) so se evropski predstavniki s področja izobraževanja odraslih, dela in gospodarstva, predstavniki držav članic EU ter predstavniki institucij Unesca in Evropske komisije zavzeli za nujno povečanje števila vključenih v izobraževanje odraslih, vzpostavitev prilagodljivega sistema vseživljenjskega učenja in dejavno spodbujanje usposabljanja za prave kompetence in veščine.

Na dogodku so predstavniki stroke predstavili deklaracijo z odgovori na glavne izzive, ki jih je treba obravnavati, če želimo tudi v prihodnje ohraniti konkurenčnost Evrope.

Za našo prihodnost je izobraževanje odraslih izjemno pomembno, saj daje državljanom priložnost, da pridobijo znanja, spretnosti in kompetence za uspešno odgovarjanje na izzive prihodnosti. Pripomore k trajnostni in vključujoči gospodarski rasti ter izboljšuje možnosti zaposlitve za posameznike.

prof. dr. Simona KustecMinistrica za izobraževanje, znanost in šport

Predstavniki stroke so na konferenci opozorili, da se v Evropi  premalo ljudi vključuje v izobraževanje odraslih, kar pomeni, da bomo imeli vedno manj primerno usposobljenih in dolgoročno kot družba ne bomo več kos vsem izzivom. »Zdaj je ključni čas za spodbuditev tega področja za prihodnost Evrope, zato smo izobraževanje odraslih uvrstili med prednostne naloge slovenskega predsedovanja,« je na konferenci poudarila ministrica Kustec.

Konferenco je v okviru predsedovanja Slovenije Svetu EU organiziralo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport skupaj z Unescovim Inštitutom za vseživljenjsko učenje (UIL). Ključno sporočilo deklaracije predstavnikov stroke, zbranih na konferenci, je, da je treba vzpostaviti in ponotranjiti zasnovo vseživljenjskega učenja, ki bo omogočalo prilagodljivo in posameznikom prilagojeno učno pot udeležencev izobraževanja odraslih.

V 10 strokovnih zavezah so se zavzeli tudi za krepitev kulture vseživljenjskega učenja in profesionalizacije vseh, ki usposabljajo. V okviru izobraževanja odraslih je namreč treba ves čas omogočiti in ponuditi prave kompetence, spretnosti in znanja, ki bodo ustrezali potrebam trga dela in hitro spreminjajočemu se svetu. Zato se je stroka zavzela za nujno vzpostavitev trajnega usposabljanja kadra in financiranja, kar bi omogočilo zagotavljanje visoke kakovosti. Opozorila je tudi na ključno vlogo izobraževanja odraslih pri zelenem in digitalnem prehodu, kar se je pokazalo tudi v času epidemije COVID 19.

Na konferenci so različni predstavniki stroke še opozorili, da je treba izboljšati povezovanje formalnega izobraževanja mladih in izobraževanja odraslih. Eden izmed ključnih poudarkov konference je bil, da so za uspešno izobraževanje nujni učinkovito medsektorsko povezovanje, izobraževanja, trga dela in gospodarstva, dobro mednarodno sodelovanje in izmenjava dobrih praks. Strokovne zaveze iz deklaracije so vodilo evropske stroke za delovanje v prihodnjih 10 letih.

 

vir: https://slovenian-presidency.consilium.europa.eu/sl/novice/jasni-glas-stroke-za-krepitev-izobrazevanja-odraslih/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Jasni+glas+stroke+za+krepitev+izobra%u017eevanja+odraslih

 

Mogoče vam bo všeč