mednarodni danSvet

9. december mednarodni dan boja proti korupciji

Devetega decembra praznujemo mednarodni dan boja proti korupciji. Ker je bilo na temo korupcije v zadnjem letu veliko govora, se želimo letos osredotočiti na nujnost sodelovanja med državo in družbo za učinkovito omejevanje korupcije. Zato smo se odločili nastopiti skupaj z nekaterimi organizacijami zunaj javnega sektorja – Iniciativo Ethos, Združenjem Manager, Združenjem nadzornikov Slovenije in Društvom integriteta- Transparency International Slovenije, ki razvijajo in izvajajo protikorupcijske aktivnosti na svojih področjih dela, v upanju, da se nam naslednje leto na taki predstavitvi pridruži še kakšna organizacija oziroma, da bodo obstoječe predstavile dodatne izvedene protikorupcijske programe in aktivnosti.

Mednarodni dan boja proti korupciji – 9. december

Generalna skupščina Združenih narodov je 9. december proglasila za mednarodni dan boja proti korupciji. Datum zaznamuje obletnico podpisa Konvencije združenih narodov proti korupciji, ki je bila sprejeta 9. decembra 2003 v Meridi, Mehika.

Konvencija ZN proti korupciji

Ta prvi pravno zavezujoč mednarodni instrument za boj proti korupciji je podpisalo že 140 držav. Glavni poudarki so ukrepi za preprečevanja korupcije (tako v javnem kot tudi v zasebnem sektorju), dosledno preganjanje in kaznovanje koruptivnih dejanj ter mednarodno sodelovanje na področju preprečevanja in boja proti korupciji.

Ukrepi na področju preprečevanja korupcije vključujejo model preprečevanja korupcije, ustanovitev protikorupcijskih organov v posameznih državah članicah, večjo transparentnost financiranja volilnih kampanj in političnih strank, preglednost in odgovornost na področju javnih financ, delovanje v skladu z etičnimi kodeksi uslužbencev, ustrezne disciplinske ukrepe, sodelovanje vladnih in nevladnih organizacij, ozaveščanje javnosti o korupciji ter mednarodno sodelovanje na vseh področjih boja proti korupciji.

Konvencija zahteva tudi ureditev zakonodaje tako, da le-ta zajame vsa področja korupcije, opredeljena v konvenciji. Posebej pa se zavzema za vrnitev nacionalnega bogastva in premoženja, ki je bilo nelegalno odtujeno predvsem v državah v razvoju, kjer sta običajno prisotni visoka stopnja korupcije ter podkupljivost uradnikov.

Od leta 2009 Program Združenih narodov za razvoj (UNDP) in Konvencija Združenih narodov proti korupciji sodelujeta pri promociji in dvigovanju zavedanja pomembnosti dneva proti korupciji po vsem svetu.

Mednarodni dan boja proti korupciji, 9. december, zagovorniki boja proti korupciji po vsem svetu obeležujejo z raznimi aktivnostmi z namenom osveščati in vključiti širšo javnost v učinkovitejši boj proti korupciji in goljufijam.

vir: https://www.kpk-rs.si/preventiva-in-integriteta/ozavescanje-in-projekti/mednarodni-dan-boja-proti-korupciji/

mib

Mogoče vam bo všeč