Nekategorizirano

5. seja celjskih mestnih svetnikov

Danes  je v Veliki dvorani Narodnega doma potekla 5. Seja Mestnega sveta MO Celje. V okviru  kar obsežnega dnevnega reda,  je svetnike  zaposlovalo predvsem obravnavanje  poročil in načrtov občinskih javnih zavodov in podjetij ter programskih politik v občini. Niso se izognili niti potrditvi dviga cene v celjskih vrtcih, ki je neizogibna zaradi dviga plač v javnem sektorju. Verižna reakcija z inflatornim učinkom.

Pri obravnavi določenih javnih občinskih zavodov se pojavlja »stalni« trend dokapitalizacije oziroma denarnih injekcij za ohranjanje pri življenju kot počitniški dom v Baški, drugje pa se trendi obračajo na bolje kot je primer z Celjskim mladinskim centrom.

Najbolj pričakovani del, poročilo o delu javnega zavoda Zdravstveni dom Celje ter finančno poročilo za leto 2018,  je bil  uvertura v pričakovanju  poročila in poročanja o realnem  stanju in situacije  v zvezi  z  aktualnimi  razmerami  v ZD ob napovedanih odpovedih družinskih zdravnikov.

Direktorica ZD Celje mag. Alenka Obrul je  mestne svetnike seznanila z vsebino včerajšnje izredne seje sveta zavoda, na kateri so celovito obravnavali  zaskrbljujoče stanje ob napovedanih odpovedih. Izredne seje sveta zavoda  so se udeležili tudi predstavniki sindikatov, zdravstvene zavarovalnice in ostali, ki jih tako ali drugače zadeva ta problematika ali so direktno ali indirektno involvirani v to.

Direktorica Alenka Obrul je ned drugim povedala,   da je eden od pomembnejših sklepov te izredne  seje  ta, da bi v splošnem dogovoru za izvajanje zdravstvene dejavnosti v prihodnjem letu znova veljalo, da je meja vpisanih pacientov na posameznega zdravnika 1895, za kar naj bi bil sprejet poseben aneks.  Obstoječi zdravniki bi obdržali sedanje število pacientov,  čeprav je dosti takšnih med njimi,  ki imajo  bistveno večje število kot ga določa aneks  za v prihodnje.

Izrazila je upanje da bo tudi večja odzivnost mladih zdravnikov na stalne letne razpise za specializacije iz družinske medicine čeprav je bilo do sedaj tako da od razpisanih 60-70 na letni ravni,  se jih je odzvalo manj kot deset. Mimogrede na področju zdravstva na osnovni ravni in družinske medicine ni več prostora za kakršne koli ali nižanje  zdravstvenih standardov.

Vane K. Tegov

Mogoče vam bo všeč