mednarodni dantehnologijaŽivljenje

11. februar je mednarodni dan enotne evropske številke 112

Ni naključje, da je prav 11. februar izbran za mednarodni dan številke za klic v sili. Zapišite datum 11. 2., zbrišite ločilo in dobili boste 112; številke si res ni težko zapomniti. Otroci pa si jo najlažje zapomnijo, če jim pokažete obraz: en nos, ena usta in dve očesi. Za nas vse je pomembno, da si jo dobro vtisnemo v spomin, da se je bomo, bolj ali manj pretreseni ob različnih nesrečah, lažje spomnili.

Na telefonsko številko 112 lahko kličete iz vseh članic Evropske unije

Letos mineva devetindvajset let, odkar je leta 1991 ministrski svet Evropske zveze odločil, da bo enotna evropska številka za klic v sili 112. Ob tem je pozval vse države članice, da jo uvedejo poleg nacionalnih številk za klic v sili z namenom boljšega dostopa do reševalnih služb, še zlasti tujim popotnikom. Danes je na telefonsko številko 112 mogoče klicati v vseh državah članicah zveze in v večini drugih evropskih držav, tudi na Hrvaškem, Makedoniji, Kosovu in posameznih območjih Rusije. Slovenija jo je uvedla kot druga država v Evropi, že leta 1997.

Evropska zveza je leta 1998 z direktivo podrobneje določila delovanje in storitve enotne številke za klic v sili 112. Predpisala je, da morajo biti klici stacionarnih in mobilnih telefonov ter iz telefonskih govorilnic brezplačni. Predpisala je tudi, da mora biti na tej številki ljudem dosegljiva nujna medicinska pomoč, pomoč gasilcev, nujna veterinarska pomoč, pomoč gorskih, jamarskih in drugih reševalnih enot in policije, četudi v državi delujejo druge nacionalne številke klica v sili. Predpisala je, da morajo države zagotoviti, da se ob klicu na številko 112 pokaže tudi lokacija kličočega. To je v nujnih primerih zelo pomembno, še posebej, ko oseba, ki potrebuje pomoč, ne more ali ne ve povedati, kje je.

Velik razvoj tehnologije na področju telekomunikacij in informatike

Od začetkov delovanja številke za klic v sili pa do danes smo priča velikemu razvoju tehnologij na področju telekomunikacij in informatike. To je priložnost za razvoj novih storitev tudi na področju klicev v sili.

Naslednja generacija storitev klica v sili temelji na uporabi aplikacij za pametne telefone. V Evropi je v uporabi že vrsto aplikacij, katerih skupna pomanjkljivost je, da večinoma delujejo samo v okviru držav, v katerih so bile uvedene. Evropsko združenje številke za klic v sili EENA je začelo projekt vzpostavitve omrežja PEMEA, ki bo omogočilo delovanje tovrstnih aplikacij na območju celotne EU, hkrati pa bo odprlo tudi druge možnosti, kot je to primer vzpostavitve video klicev za gluhe in naglušne in podobno. V Sloveniji smo se priključili omenjenemu projektu in tudi že uspešno opravili vsa testiranja. Prednostna naloga v tem letu je vključitev v nastajajoče se omrežje PEMEA in izdelava aplikacije za klic na 112 s storitvami naslednje generacije.

Nov Evropski zakonik o elektronskih komunikacijah zapoveduje uvedbo sistema javnega alarmiranja prek mobilnih telefonov do prve polovice leta 2022. Ker gre za obsežen projekt, ki bo zahteval veliko sodelovanja in koordinacije z operaterji mobilne telefonije, smo s pripravami začeti že v letu 2019. Opravili smo pregled možnih tehnoloških rešitev. Prednostna naloga v tem letu je vzpostavitev takšnega sistema v Sloveniji in nadgradnja aplikacije za sprejem klicev na 112 s storitvami alarmiranja prek mobilnih telefonov.

Pričeli smo tudi testiranja SIP tehnologij za potrebe klica v sili. Po uspešno opravljenih testiranjih, predvidoma v začetku naslednjega leta, se bomo lotili celovite tehnološke prenove centrov, ki sprejemajo klice v sili.

Ljudje smo še vedno najpomembnejši faktor

Še tako dobe in napredne tehnologije same po sebi ne rešujejo življenj. Rešujejo jih ljudje, zato se moramo ob dnevu številke 112 spomniti operaterjev ki sprejemajo klice v sili, reševalcev, ki nam pridejo na pomoč oziroma rešujejo življenja in vseh tistih, ki skrbijo da celoten sistem uspešno deluje.

Zapisal: Boštjan Tavčar, vodja službe za informatiko in komunikacije

vir: gov.si

mib

Mogoče vam bo všeč