Nekategorizirano

10 let od prve robotsko asistirane operacije v SB Celje in v Sloveniji

10 let od prve robotsko asistirane operacije v SB Celje in v Sloveniji

V omenjenem  obdobju je bolnišnica vložila veliko lastnih sredstev v zagotovitev materialne opreme, potrebnega vzdrževanja, zagotovitev izobraževanja kadrov različnih profilov ter v zagotovitev učinkovite organizacije in logistike prilagojene robotski kirurgiji. Za področje urologije imajo usposobljene tri samostojne operaterje, eden je usposobljen za operacije na področju abdominalne kirurgije. Poleg njih je za delo z robotskim sistemom usposobljenih tudi 6 asistentov, več ekip inštrumentark in anestezije, ki je za področje robotsko asistiranih operacij specifična ter ekipo na patologiji. Z robotskim sistemom namreč povečini operirajo paciente z rakavim obolenjem. Ker prvi robotski sistem zaradi odločitve proizvajalca ni imel več možnosti nadaljnjega vzdrževanja, smo leta 2018 nabavili nov robotski sistem.  Vsekakor to kar je doseženo je rezultat timskega in kontinuiranega dela vseh ekip kako strokovnih in poslovodskih. Celjska bolnišnica in njene specialistične ekipe  so prav tako odraz napredka medicinske znanosti.

Z rezultati ključnih parametrov, ki jih proizvajalec vseskozi spremlja na vseh robotskih sistemih za vsak poseg posebej, vseskozi dokazujejo, da so  rezultati zdravljenja z da Vincijem odlični in primerljivi z rezultati zdravljenj v uveljavljenih robotskih centrih po svetu. Operativne, post-operativne,  onkološke in funkcionalne rezultate tega programa predstavljajo tudi na številnih strokovnih srečanjih doma in v tujini. Dejstvo, da v bolnišnici obstaja tehnološko napredna kirurgija, je pred  kirurge ki delajo v bolnišnici prinesla tudi marsikateri strokovni izziv. Takšna je bila operacija pacienta s hemofilijo, ki je zbolel za rakom prostate in zato potreboval zdravljenje z radikalno odstranitvijo za rakom obolele prostate. Zaradi osnovne bolezni je bilo pri njem najprimernejše zdravljenje z robotsko asistiranim posegom, saj je tveganje za zaplete pri ostalih operativnih metodah preveliko.   

  

Ko so v Splošni bolnišnici Celje pred desetimi leti v svoje delo uvedli robotsko asistirano kirurgijo, so s tem takrat  razburili kar nekaj duhov. Zaradi prepričanja, da lahko novo tehnologijo in drage tehnološke rešitve v dejavnost prva uvajata le klinična centra, so si dolga leta morali prizadevati za to, da jima je uvedbo nove in dražje tehnologije, skozi ceno opravljene storitve, priznala tudi  zdravstvena zavarovalnica. Sprva le za radikalne odstranitve prostate, po devetih letih obstoja tehnologije v Sloveniji, pa tudi za ostale operacije na področju urologije in abdominalne kirurgije.    

Renome ki ga je SB Celje dosegla v tem času  dokazuje, da je bogato in vsebinsko znanje,ki ga celjska bolnišnica zagotovo ima  in ji ga priznavajo tako doma kot v tujini, je dokaz da pravilno ekipiranje in  ciljno usmerjeno znanje šteje največ.

Na tem mestu ne sme izostati tudi ugotovitev  in obenem priznanje, da si SB Celje  zasluži priznanje za popolno obvladovanje razmer ter  reorganizacijo  ob epidemiji, čeprav se s tem izzivom ni nikoli prej «srečala« To je bil izziv  za vse,  za tiste, ki so bili v žarišču zdravljenja bolnikov, a tudi za tiste, ki so bili na čakanju doma. Sedaj ko je vse , vsaj  kar spada pod prvi in najmočnejši val in naval epidemije,  si  želijo normalno delo, ob zavedanju   da zdravstvo nikoli več ne bo enako kot pred COVID 19. Epidemija je vse izučila.  In še enkrat,  kot mnogokrat do sedaj, dokazuje da se stvari  in razmere rešujejo če vsi potrebni za obvladovanje situacij stopijo skupaj. To v primeru SB Celje   drži.

Vane K. Tegov

Mogoče vam bo všeč