Mestna občina Celje
EvropaLokalnoSlovenija

Celje: »Priprave Mestne občine Celje na črpanje sredstev v novi finančni perspektivi. Celju je do sedaj to šlo od rok. Ni dvoma da ne bo tudi tokrat«

Mestna občina Celje intenzivno pripravlja projekte za novo evropsko finančno perspektivo 2021 – 2027, s katerimi bo kandidirala za financiranje po Programu 2021-27 in Načrtu za okrevanje in odpornost (NOO), ki je namenjen blažitvi posledic covida-19 in je del širšega finančnega paketa, Instrumenta za okrevanje »NextGenerationEU«.  Svoje razvojne projekte za novo finančno perspektivo (EKP) Mestna občine Celje umešča tudi v okvir regionalnega razvojnega programa Savinjske regije (RRP SR), ki ga pripravlja Razvojna agencija Savinjske regije (RASR).

V okviru nove evropske finančne perspektive 2021 – 2027 bo Slovenija imela na voljo skupno približno 4,5 milijarde evrov in sicer iz štirih skladov, Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), Evropskega socialnega sklada (ESS+), Kohezijskega sklada (KS) in Sklada za pravični prehod. Program za črpanje evropskih sredstev v novi perspektivi je v pripravi, 1. julija pa je že stopila v veljavo uredba o začetku izvajanja nove finančne perspektive (EKP 2021 – 2027).

Seveda  je treba dodati,  da je to ob zelo intenzivnem delu in  pristojnih vladnih služb, prišlo do tega in takšnega zneska. Sedaj so na potezi regije in znotraj teh posamezne občine s svojimi službami, da znajo in zmorejo umestiti svoje projekte  s katerimi bodo naredili največ za svoja okolja. Celje kot mesto že vsa leta ima primerne strokovnjake in ekipe ki to počnejo zelo dobro.

 Instrument za okrevanje in odpornost »NextGenerationEU« za Slovenijo predvideva okvirno 5,7 milijarde evrov,  od tega je 3,2 milijard evrov posojil in 2,1 milijarde evrov nepovratnih sredstev (312 milijonov evrov iz pobude React-EU, 134 milijonov evrov iz Sklada za pravični prehod, 1,8 milijarde evrov iz Mehanizma za okrevanje in odpornost ter 68 milijonov evrov za Razvoj podeželja).

Regionalni razvojni program RRP 21-27  je temeljni strateški in programski dokument Savinjske regije, ki opredeljuje prednosti in razvojne prioritete regije ter vsebuje finančno ovrednotene programe spodbujanja razvoja v regiji. Namen priprave RRP 21-27 je uskladiti razvojne cilje na identificiranih razvojnih področjih v regiji ter določitev programov in virov za njihovo uresničevanje. RRP 21-27 je sestavljen iz strateškega in programskega dela. Delovna verzija dokumenta je dostopna na spletni strani http://www.rasr.si/si/savinjska-regija/179 .

Strateški del dokumenta obravnava cilje in ukrepe Savinjske regije. Programski del dokumenta, ki je trenutno v pripravi pa predstavlja nabor za regijo pomembnih projektov, ki bi jih bilo mogoče potem sofinancirati iz različnih virov.

»Smo v obdobju, ko se še izvajajo številni projekti iz zadnjih let finančne perspektive 2014-2020, ki se dejansko zaključi 2023. Hkrati pa smo v obdobju programiranja finančne perspektive 2021-27 in ko se istočasno pripravljajo projekti za prijave na sofinanciranje in izvajanje v novi finančni perspektivi. Na MOC smo aktivno vključeni v priprave na področju programiranja od leta 2019 s sodelovanjem v okviru Združenja mestnih občin Slovenije (ZMOS) in Kohezijske regije Vzhodna Slovenija. V pripravi na novo finančno perspektivo so bile najprej opredeljene potrebe. Na MOC imamo nabor več kot 200 možnih projektov, ki bi bili koristni za razvoj mesta v naslednjih 10 letih. Predlogi projektov in projekti pokrivajo različne vsebine, so v različnih stopnjah pripravljenosti in so zelo različnih vrednosti. Ti projekti se umeščajo v RRP«, meni  mag. Saša Heath-Drugovič, vodja Službe za evropske zadeve na Mestni občini Celje.

Njihova izvedba je odvisna od možnosti sofinanciranja, zato  tudi sledijo razvoju programskih dokumentov. Za pregled možnih prijav glede na objave razpisov za sofinanciranje razvrščajo projekte po potencialni upravičenosti glede na objavljene dokumente

 

Srečna roka in znanje sta v mnogih primerih bila dobra in koristna zaveznika mestu Celju. Tukaj skorajda ni dvoma da bodo priprave strateških dokumentov in kasneje samo črpanje uspešno.

Vane T. Costa

Vir v pomoč: MOC

Foto: Ich

 

Mogoče vam bo všeč

Več v:Evropa