Nekategorizirano

Zatiranje ambrozije je še vedno obvezno. Kazni za neizvajanje ukrepov niso majhne!

Po vsej Sloveniji cveti ena najbolj agrisivnih tujerodnih rastlin, pelinolistna ambrozja. Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin v času, ko se bliža čas cvetenja pelinolistne ambrozije, lastnike in najemnike kmetijskih in nekmetijskih zemljišč poziva k obveznemu zatiranju te invazivne rastline, ki je tudi alergena. Zlasti je treba preprečevati cvetenje rastline in nastanek semen.

Lanskega septembra so v Lendavi za 7-krat več cvetnega prahu ambrozije kot na merilnih postajah v Mariboru in Ljubljani.

Podobno je tudi letos. Obremenitev zraka bo v prihodnjih dneh visoka. Preko dneva se obremenitev poveča že kmalu po šesti uri zjutraj in traja do zgodnjega večera. Z Nacionalnega inštituta za javno zdravje sporočajo, da je z odstranjevanjem ambrozije smiselno nadaljevati, da rastlina ne razvije semen in se ponovno zaseje ter razširi na druga področja. Odstranjevanje se naj opravlja z ustrezno osebno zaščito, alergikom pa odstranjevanje odsvetujejo.

Zato lastnike zemljišč pozivajo, da ob pojavu ambrozije ukrepajo v skladu z veljavnim zakonom in Odredbo o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia. Zakon določa, da morajo lastniki zemljišč, na katerih raste ambrozija, škodljive rastline odstraniti in poskrbeti, da se le-te ponovno ne razrastejo.

Ambrozija cveti od julija do septembra, v tem času nastopi tudi alergena faza, zato je treba rastlino uničiti še preden začne cveteti. Ob upoštevanju navedenega se zmanjša tudi možnost alergij na pelinolistno ambrozijo, eno najbolj alergenih rastlin, ki povzroča številnim občanom velike zdravstvene težave.

V Sloveniji je ambrozijo mogoče najti skoraj po vsej državi, zaraščenost s to škodljivo rastlino pa se povečuje. Ker je ambrozija nezahtevna glede rastnih razmer, se pogosto pojavlja na zapuščenih in neobdelanih zemljiščih oz. tam, kjer je zaradi gradnje ali drugih vzrokov prišlo do večjih premikov zemlje.

Največ je najdemo ob cestah, železniških progah, ob bregovih rek in potokov, na zapuščenih obdelovalnih ali stavbnih zemljiščih ter na slabo komunalno urejenih javnih in drugih površinah. Od tam se širi tudi na kmetijska zemljišča.

Prijave o sumu navzočnosti ambrozije in neizvajanju ukrepov obravnavajo fitosanitarni inšpektorji. Inšpektor imetnika zemljišča glede na ugotovitve ob pregledu seznani s predpisanimi fitosanitarnimi ukrepi in določi rok za njihovo izvedbo. Če imetnik zemljišča ne izvrši z odločbo odrejenih ukrepov, se zoper njega uvede prekrškovni postopek.

V skladu z zakonom o inšpekcijskem nadzoru lahko pravno osebo doleti 1500 evrov globe, odgovorno osebo pravne osebe in posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ter samostojnega podjetnika posameznika ali fizično osebo pa lahko doleti 500 evrov globe.

 

Mogoče vam bo všeč