Nekategorizirano

Zaposleni Pomurskih lekarn županu Jevšku: “lažete in manipulirate z dejstvi!”

Minil je teden dni, kar se je v njemu svojstveni aroganci in oholosti zaposlenim v javnem zavodu Pomurske lekarne  s sporočilom za javnost oglasil soboški župan Aleksander Jevšek, sicer član ožjega vodstva Židanove SD. “Zabolelo” ga je namreč, ker so mu natočili kozarec resnice o tem, da je v ozadju uničevanja Pomurskih lekarn in ustanavljanja Soboških lekarn pokrivanje finančnega brezna v njegovem mega projektu Expano, ki je doslej že požrl več kot 6,5 milijona evrov. Jevšek pomurskim farmacevtom zagotavljal, da Expano odlično posluje, zato pa je pod vprašaj postavil poslovanje Galexa in Vitapharma, nekoč povezanih družb s Pomurskimi lekarnami.

Zaposleni so na Jevškovo pisanje odgovorili danes, njihov zapis pa objavljamo v celoti. 

Spoštovani gospod župan!

V vašem zadnjem zapisu dne 9.7.2019 ste na odziv nas zaposlenih zapisali, da boste ne glede na vse, vašo razdiralno odločitev izpeljali. Tako ste nas zaposlene samo še bolj utrdili v prepričanju, da je vaš namen izključno škoditi Javnemu zavodu Pomurske lekarne, zato se bomo vašemu namenu odločno zoperstavili.

Pomurske lekarne so se od osamosvojitve Slovenije naprej razvijale, gradile in širile v vse pomurske občine ter postale najuspešnejši javni zavod v Pomurju. Vsi zaposleni vsak dan znova, strokovno in predano, skladno z najvišjimi etičnimi in moralnimi standardi, zagotavljamo dostopno ter kvalitetno oskrbo z zdravili za občanke in občane VSEH občin ustanoviteljic.

Zaposleni v Pomurskih lekarnah imamo pravico in dolžnost, da se borimo za vsako delovno mesto in položaj vsakega zaposlenega pri uresničevanju poslanstva Pomurskih lekarn. Ustanovitveni namen JZ Pomurske lekarne je kakovostna, varna in nemotena oskrba z zdravili po enotnih cenah za vse občane in občanke vseh občin ustanoviteljic, ki so solidarno pripomogle k njihovemu razvoju in pomagale graditi mrežo poslovalnic. Ravno zaradi te solidarnosti med občinami ustanoviteljicami je v Murski Soboti daleč najboljša pokritost, saj se v mestni občini nahaja kar pet enot. Zato v zadnjem obdobju, Mestna občina Murska Sobota s svojimi potezami, kaže mačehovski odnos do vseh ostalih občin soustanoviteljic.

Res je gospod župan, brezplodne polemike ne vodijo nikamor.

Dokler se boste vi držali preverjene metode komuniciranja, da stokrat izrečena laž postane resnica, je nam zaposlenim težko voditi diskusijo z dejstvi, ki smo vam jih v prejšnjem odzivu navedli. Seveda so za vas dejstva problem, saj se je vse, kar ste do sedaj povedali ali naredili, izkazalo kot laž ali manipulacija. Zato smo zaposleni v Pomurskih lekarnah še toliko bolj zaskrbljeni, ko ugotavljamo, da realni in tehtni argumenti ne štejejo več in bo nekdo, ki igra podobo povezovalca, za uveljavitev svojih interesov uničil nekaj, kar celotnemu Pomurju zagotavlja najvišjo stopnjo varnosti preskrbe prebivalstva z zdravili.

Gospod župan, ponovno in še dodatno vam zaposleni sporočamo:

•         občani MOMS ne plačujejo zdravila po višjih cenah zaradi neizvajanja javnih naročil (kako se oblikujejo cene zdravil smo vam jasno zapisali v prejšnjem odzivu in vam dodali tudi primer znižanja cene zdravila). Zaposleni seveda ne vemo ali tega kar smo zapisali gospod župan namerno ne želite razumeti, ali tega da gre za sistemski problem, ki se kaže v neskladju med zakonodajo, ki ureja javno naročanje in zakonodajo, ki ureja lekarniško dejavnost preprosto ne razumete.

Laž s katero ste manipulirali v javnosti je bila tudi, da je za vršilca dolžnosti direktorja potrebno soglasje MOMS. V tem primeru vam je laž dokazalo samo sodišče, saj ste tožbo v zvezi s tem primerom izgubili.

•         Na 1. izredni seji MOMS ste arogantno izjavili, citat: »…da zavod ni od zaposlenih in tudi zavod ni od sindikata, ampak je od občank in občanov…« konec citata. Zaposleni vam sporočamo sledeče: Pomurske lekarne smo zaposleni, sindikat smo zaposleni in zaposleni smo občani MOMS, kot tudi občani drugih občin! Zato gospod župan, zaposleni takemu dialogu kot ga vodite vi, ne verjamemo saj ste nas že obtožili, da se oglašamo samo takrat, ko se nam odvzemajo privilegiji. Jasno smo vam zapisali, da nimamo nobenih privilegijev. Nekaj česar nimamo tudi izgubiti ne moremo! Na 1. izredni seji MOMS ste zaposlenim odrekli besedo, saj sindikata niste povabili na sejo. Še več, navkljub izrecno izraženi želji, da se sliši glas zaposlenih, nam na seji besede niste dali (kar smo vam tudi opisali v prejšnjem odzivu), sedaj pa govorite, da so vrata za zaposlene odprta. To spet potrjuje vašo dvoličnost. Kako naj vas zaposleni razumemo, če zavestno uničujete javni zavod v Pomurju, ki je regijsko organiziran? In to zdravstveni zavod, ki so ga gradile vse občine ustanoviteljice, ne samo MOMS. V medijih lahko zasledimo kako se vi, gospod župan, zavzemate za regijo, hkrati bi pa radi razdrli regijsko organiziran zavod in ustanovili Soboške lekarne. Tudi v tem primeru se kaže vaša dvoličnost.

•         Nadalje vam sporočamo, da zaposleni ne imenujemo, niti ne razrešujemo vodstva Pomurskih lekarn. Ta pristojnost je po zakonu izrecno dodeljena Svetu zavoda, najvišjemu organu upravljanja, ki šteje 23 članov, od katerih je 6 članov predstavnikov zaposlenih. Res pa je, da je vseh 6 predstavnikov zaposlenih glasovalo za direktorja, kot tudi vsi ostali predstavniki občin ustanoviteljic (razen predstavnika MOMS, ki mimogrede niti ni občan MOMS ali katerekoli druge občine ustanoviteljice).

•         Gospod župan, ko omenjate družbi Galex in Vitapharm v kontekstu ustanavljanja Soboških lekarn, to ni nič drugega kot manever preusmerjanja pozornosti javnosti vstran od vseh dejstev, ki smo vam jih zaposleni navedli v zvezi z uničevanjem Pomurskih lekarn.

Gospod župan, cel čas se postavljate v vlogo varuha zakonitosti za kar niste pristojni, saj imamo v naši državi za to ustrezne institucije. Hkrati pa ste, kolikor nam je znano, sami prijavljeni Komisiji za preprečevanje korupcije v primeru Zgodba d.o.o..

Za zaključek ponavljamo vprašanje za vas gospod župan:

•         Ali ste pred nakupom prostorov na Grajski ulici, kot so poročali mediji, imeli sprejete ustrezne sklepe Mestnega sveta MOMS?

Pomurskim lekarnam namreč odkupa teh prostorov niste dovolili, čeprav so vse občine soustanoviteljice s tem soglašale.

In še enkrat gospod župan: vi niste nikoli in tudi nikoli ne boste skrbeli za nemoteno in varno preskrbo prebivalcev z zdravili, ampak smo to počeli zaposleni v PL. Za dobrobit in zdravje vseh POMURK IN POMURCEV bomo pravilno in kvalitetno zdravljenje zaposleni zagotavljali tudi v bodoče. Vse kar boste z vašimi dejanji storili vi gospod župan je, da boste poslabšali dostopnost in preskrbo z zdravili vaših lastnih občanov MOMS.

Sporočamo vam, da je s pismom, ki ga je poslal obema pristojnima ministroma podporo prizadevanjem zaposlenih za ohranitev Pomurskih lekarn, izrazil tudi predsednik KSS Pergam gospod Jaka Počivavšek.

Lep pozdrav,

Damir Domjan, predsednik Sindikata farmacevtov Slovenije

Marina Gyurica, predsednica Sifarm OE Pomurje

Ksenija Vučak, predsednica SZSV v JZ Pomurske lekarne

Tako pa se je na zadnji zapisl zaposlenih v Pomurskih lekarnah odzval kabinet župana Jevška. Medijem sporoča, da Mestna občina vso zadevo prepušča organom pregona. 

Ivan Zajc in avtorji zapisov v imenu zaposlenih, ki uporabljajo zelo težke besede, pa bodo imeli možnost svoje stališče glede nespoštovanje predpisov v Pomurskih lekarnah predstaviti organom pregona. Čas bo pokazal, kdo je odgovoren za nepravilnosti v Pomurskih lekarnah in kdo je tisti, ki varuje javni interes.

 

Mogoče vam bo všeč