Nekategorizirano

Žan Mahnič: Minister Erjavec je zlorabil obveščevalno varnostno službo ministrstva za obrambo

Podpredsednik Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostih služb (KNOVS), poslanec SDS Žan Mahnič, je na današnji novinarski konferenci spregovoril o zlorabi obveščevalno-varnostne službe s strani ministra za obrambo Karla Erjavca. 

»KNOVS je na današnji seji na podlagi ugotovitev pooblaščene skupine, ki je ta torek opravila nenapovedan nadzor na Obveščevalno varnostni službi MORS ugotovila, da je minister za obrambo Karl Erjavec ob asistenci direktorja OVS MORS Dejana Matijeviča, zlorabil svoj položaj, ko je od Matijeviča zahteval, da OVS MORS ravna nezakonito, direktor pa je nalogo sprejel in tudi izvedel,« je povedal Žan Mahnič v uvodu in dejal, da gre v tem primeru za odstavitev brigadirja Mihe Škerbinca z mesta poveljnika poveljstva sil Slovenske vojske. 

Nato je poslanec podrobneje pojasnil ozadje dogajanja. »V medijih so se pojavile govorice, da je bila načelnica generalštaba Slovenske vojske Alenka Ermenc hospitalizirana zaradi psihičnih težav, istočasno so v Slovenski vojski verižno krožila sms sporočila, da je njeno zdravstveno stanje komentiral Miha Škerbinc najprej na kolegiju, kasneje pa še pred postrojem na Vrhniki 1. aprila letos. Zato je OVS na ustni ukaz oziroma naročilo ministra za obrambo Karla Erjavca začela izvajati zaslišanja oziroma klasično obveščevalno dejavnost,« je povedal poslanec. Nadaljeval je, da so 3. aprila pripadniki Obveščevalno-varnostna služba (v nadaljevanju OVS) na Vrhniki pričeli z zbiranjem informacij, kaj se je dogajalo na kolegiju in postroju na Vrhniki. »Naključno so zaslišali 25 pripadnic in pripadnikov Slovenske vojske. Na podlagi vseh zaslišanj niso mogli potrditi, da je poveljnik poveljstva sil dejansko govoril grdo o načelnici,« je povedal poslanec in dodal, da so podlaga za preiskavo bile le nekatere govorice in sms sporočila, ki so krožila po poveljstvu Slovenske vojske (v nadaljevanju SV), in ki so prišla tudi na OVS, pa tudi v kabinet ministra. 

»Ko smo direktorja OVS MORS na obveščevalnem nadzoru, ki sem ga vodil, prisotni pa so bili mag. Matej Tonin, Jerca Korče in Matjaž Nemec, vprašal, kakšno podlago so imeli za svoja dejanja, je ta dejal, da so delovali na podlagi 1. alineje 2. odstavka 32. člena Zakona o obrambi,« je nadalje povedal Mahnič in citiral omenjeno določbo zakona, ki pravi: »Varnostne naloge na obrambnem področju so:  odkrivanje, preiskovanje in preprečevanje ogrožanja varnosti določenih oseb, delovnih mest, objektov in okolišev, ki jih uporablja ministrstvo in Slovenska vojska v državi ali zunaj nje ter podatkov o razvoju ali proizvodnji določenega vojaškega orožja ali opreme.« 

»Se vam zdi, da govorice o zdravstvenem stanju nekoga sodijo pod to alinejo? Govorice o zdravstvenem stanju načelnice niso ne odkrivanje, ne preiskovanje in ne preprečevanje ogrožanja varnosti določenih oseb, ker s tem, ko nekdo komentira zdravstveno stanje načelnice, ne ogroža njene varnosti, ne ogroža njenega delovnega mesta in ne ogroža objektov, ne ogroža okolišev, ki jih uporablja ministrstvo in niti ne proizvodnje določenega vojaškega orožja ali opreme,« je povedal Mahnič. 

Nato je izpostavil, da direktor OVS MORS ni izdal pisne odredbe, da bi se lahko postopki zbiranja obvestil sploh začeli. »Imamo varnostnike, ki izvajajo naloge na podlagi 2. odstavka 32. člena in imamo kriminaliste OVS, ki bi bili v tem primeru lahko pristojni, vendar pa niso zbirali obvestil. Druga alineja tega odstavka pravi: varnostne naloge na obrambnem področju so preiskovanje kaznivih dejanj v skladu z zakonom. Pravilno ravnanje bi torej bilo, da če načelnica vloži kazensko ovadbo, lahko potem kriminalisti OVS in ne varnostniki na podlagi te druge alineje pričnejo s svojo dejavnostjo,« je povedal poslanec SDS. 

»Direktor OVS MORS je dejal, da so ti varnostniki delali na podlagi 34.člena zakona o pooblastilih in nalogah policije, ki pa pri zbiranju obvestil določa, da morajo policisti pred zbiranjem obvestil osebe poučiti, da je sodelovanje prostovoljno, osebe tudi seznanijo, da imajo pravico do anonimnosti, razen ko zbirajo obvestila po določbah zakona, ki ureja kazenski postopek in zakona, ki ureja  prekrške. Ko sem direktorja vprašal, ali so bili vojaki, s katerimi so opravljali razgovore prej o tem obveščeni, je dejal, da niso bili,« je navedel poslanec in dodal, da so do njega prišle tudi informacije, da so bila zaslišanja izrazito neprimerna ter da so zasliševalci vojakom govorili, da lahko odgovarjajo zgolj z da ali ne. »Zaslišanja so potekala 3. aprila od 8:30 do 14h. Ključno kar je, pa je to, da se je ugotovilo, da  je sicer brigadir Škerbinc komentiral zdravstveno stanje načelnice po tem, ko so se že pojavile govorice v medijih, da je bila odsotna in da je bila na bolniškem dopustu, vendar pa je povedal, da je načelnica že operativno sposobna, da izvaja svoje naloge in da je že na delovnem mestu. Člani KNOVS si razlagamo, da je brigadir Škerbinc na ta način želel vojsko pomiriti glede govoric v medijih,« je povedal Mahnič in poudaril, da se je te preiskava zaključila 12. aprila in da je bilo poročilo nato poslano ministru za obrambo, pri čemer pa so ga o vsem skupaj obveščali že prej. »Minister za obrambo je generala Škerbinca razrešil že 5. aprila,« je še spomnil poslanec. 

Na podlagi vseh dejstev je po besedah podpredsednika Mahniča KNOVS danes sprejel več sklepov. “KNOVS opozarja, da OVS MORS v primeru brigadirja Škerbinca in govoric o zdravstvenem stanju načelnice GŠ SV ni imela zakonske podlage za opravljanje informativnih pogovorov na poveljstvu sil 3. aprila 2019. Ta sklep je podprlo pet članov, 2 sta bila proti,« je ob prvi sklep povedal Mahnič. 

Soglasno je bil sprejet sklep (7 glasov koalicije in opozicije), da se KNOVS strinja z vodstvom OVS MORS, da v primeru brigadirja Škerbinca in zdravstvenega stanja načelnice GŠ SV ni šlo za zbiranje informacij za predkazenski postopek, zato opravljeno nalogo lahko štejemo kot klasično obveščevalno dejavnost, ki jo je izvedel varnostni sektor OVS. »To je tisto, kar je bilo hudo narobe,« je ob tem komentiral poslanec in navedel še tretji sprejeti sklep: »KNOVS opozarja, da navedeni primer kaže, da je OVS MORS izvajala obveščevalno dejavnost na podlagi ustnih usmeritev ministra za obrambo in ustnih navodil direktorja.« 

Mahnič je tudi povedal, da poročilo, ki je bilo podlaga za razrešitev brigadirja Škerbinca (gre za nočno streljanje na Počku op.a.) ni še niti zaključeno. 

Poslanec je nazadnje ponovno izpostavil, da je OVS MORS začela z zbiranjem informacij oziroma z obveščevalno dejavnostjo na podlagi govoric in zapisov v medijih. »Minister za obrambo Karl Erjavec je ustno naročil direktorju OVS MORS Dejanu Matijeviču, kaj mora storiti, ta pa ravno tako ustno naročil nekaterim posameznikom, da naj vohunijo za brigadirjem Škerbincem, da naj izvajajo obveščevalno dejavnost v poveljstvu sil in da naj delujejo obveščevalno proti lastni vojski Republike Slovenije. S tem, ko so  delovali na podlagi 1. alineje 2. odstavka 32. člena zakona o obrambi in ne na podlagi 2. alineje so delovali nezakonito,« je poudaril poslanec. Prav tako je dejal, da če bi delovali na podlagi 2. alineje 32. Člena, pa tega ne bi mogli početi varnostniki s policijskimi pooblastili, temveč bi to morali početi kriminalisti OVS MORS. 

»V poveljstvu sil in drugih enotah Slovenske vojske se nahajajo izpostave za varnostno dejavnost, kjer so pripadniki OVS in skrbijo za zakonitost, zbiranje informacije itd. Kar skrbi pa je, da ima OVS v enotah Slovenske vojske vzpostavljeno mrežo neregistriranih virov oziroma informatorjev. UDBA, Stasi, KGB so imeli registrirane vire, OVS pa to počne z neregistriranimi viri in posamezniki, ki OVS ovajajo svoje lastne poveljnike in lastne nadrejene, kar je kršitev več članov zakona o obrambi, pa tudi načela enostarešinstva,« je še povedal Mahnič. 

Nenazadnje je še poslanec SDS še dejal, da so odnosi znotraj Slovenske vojske izjemno slabi, tudi odnosi znotraj civilnega dela ministrstva za obrambo in Slovenske vojske so izredno slabi. »Med zaposlenimi ni zaupanja in proti določenim poveljnikom se uporablja obveščevalne tehnike, da se jih diskreditira. Minister Karl Erjavec je z namenom diskreditacije in kasneje tudi likvidacije z delovnega mesta proti posamezniku, v tem primeru Mihi Škerbincu, zlorabil OVS. S tem je kršil zakon. Enako je storil tudi direktor OVS MORS, ki je kriv zlorabe obveščevalne službe. Direktor Matijevič bi moral vedeti, da bi v tem primeru ministru moral reči, da se ne more iti obveščevalne dejavnosti za ministra osebno. Ker tega ni naredil, je kršil zakon tudi on, torej sta zakon kršila tako minister kot direktor,« je povedal poslanec. 
Mahnič je še dejal, da če dopustimo takšne prakse, potem lahko direktor OVS na podlagi naročila ministra ali pa predsednika vlade vohuni za komerkoli, zbira informacije o komerkoli, izključno za politične potrebe oziroma za potrebe diskreditacije tistega, zoper katerega zbira obvestila.

Mogoče vam bo všeč