Mestni svet MO Celje zaseda zadnjič pred poletnimi počitnicami
Dogodki in prireditveLokalnoPolitikaSlovenijaŽivljenje

Z rebalansom proračuna do sredstev za obnovo Stare grofije in Vile Sonja. Je tukaj kakšna skita agenda ali resnična nuja?

Danes se je sestal Mestni svet na zadnji predpoletni seji.  Nekaj vprašanj je bilo nujnih nekaj pa preloženih.

Mestni svet MO Celje se je na tej zadnji,  5. redni seji  pred poletjem sprejel rebalans letošnjega proračuna. Rebalans  bi naj  narekovala možnost pridobitve nepovratnih sredstev za dva projekta, obnovo Stare grofije (Celeia antiqua – vila s freskami) ter za rekonstrukcijo objekta Vila Sonja na Kersnikovi 1, kjer bo urejen Center za duševno zdravje odraslih. Da bi lahko kandidirali za nepovratna sredstva, je treba imeti v proračunu pripravljene ustrezne podlage. Rebalans sicer prinaša še nekaj manjših sprememb, ki pa nimajo bistvenega vpliva na višino in vsebino proračuna.    Tukaj se je pojavilo vprašanja ali nejasnost od kod so ta nepovratna sredstva. Ali so del tistega že odobrenega iz prejšnje vlade namenjene za viseči most  pa se preusmerja na druge bolj všečne sedanji oblastni posadki. Jasnega  odgovora ni bilo.

“Prvi” letošnji rebalans pod nujno!?

Pravijo da ob marčevskemu sprejemanju proračuna 2023 in v vmesnem času še ni bila izkazana možnost za pridobitev nepovratnih sredstev za omenjena projekta. Projekta sta bila sicer v proračunu že predvidena, z rebalansom pa opredeljujemo konkretnejšo vsebino oziroma višino predvidenih sredstev. Projekta Celeia antiqua – vila s freskami in Vila Sonja sta skupno ocenjena na 4,4 milijone evrov.

S tem se spremenijo odhodki in prihodki. Skupni prihodki proračuna bodo tako z rebalansom znašali 79,9 milijona evrov, odhodki pa nekaj več kot 84 milijonov evrov.

Mestni svet se je na seji seznanil še s poročilom nadzornega odbora Mestne občine Celje o nadzornem pregledu Zaključnega računa proračuna MOC za leto 2022.

Poročila o delovanjem v lanskem letu šele zdaj?

Večji del današnje seje je bil sicer posvečen obravnavi letnih poročil o delovanju javnih podjetij, katerih edina družbenica je Mestna občina Celje (Celeia, Zelenice, ZPO Celje, Energetika Celje, Inkubator Savinjske regije Celje in Nepremičnine Celje).  Pri nekaterih vprašanjih so si novopečeni oblastniki(beri svetniki Svobode v Mestnem svetu)  napenjali politične mišice. To nekako, te bom »masiral« do amena dokler ne popustiš.  Mali so se nalezli »politične domišljavosti«  od lastnih kolegov na državni ravni. Obravnave bi naj na odboru spremenili v »preiskovalko«.  Na seji so pohvalili delovanja nekaterih gospodarskih družb v lasti MO Celje. Gre se za poslovanje družb Celeia Baška d.o.o., Inkubatorja, drugje  pokazali so razumevanje  za nekatere družbe, ki so v preteklem letu delovale v izrazito težkih in gospodarsko nestabilnih okoliščinah kot je Energetika Celje.

Med pohvaljenimi gospodarskimi družbami kjer je MO Celje edini družbenik,  je  družba Celeia Baška. Mijo Zorko podaja poročilo o poslovanju družbe in poročilo Nadzornega sveta družbe.

Mestni svetniki so bili  seznanjeni s Poročilom o delovanju Policijske postaje Celje za leto 2022. Za čuda veliko vprašanj in morebitne želje po še intenzivnejši prisotnosti policije v določenih predelih mesta ter časovno daljši prisotnosti v obdobju  poletnih prireditev.

 

Svetniki v lokalnem hramu demokracije so se prav tako  seznanili  s projektom »Upravljanje mobilnosti v Mestni občini Celje« ter uvedbo osrednje mestne aplikacije in kartice Centralka. S 1. julijem se bo začelo poskusno obdobje.

Na skorajšnjo uvedbo Centralke se nanaša tudi odlok o dopolnitvah in spremembah  Odloka o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Mestni občini Celje, ki ga je mestni svet sprejel po skrajšanem postopku. V spremenjenem odloku je opredeljen način izkazovanja plačane parkirnine z mobilno aplikacijo Centralka ali mestno kartico Centralka.

Opazno in vsebinsko konstruktivno delo Svetniške skupine MO SDS Celje

Osnovne prvine obvladanja delovanja v mestnem svetu se počasi zaključuje. Jesen zna biti primerna za prvo  konkretno »tehtanje« učinkovitosti posameznih skupin, ki so se prebile v mestni svet. Vsak bo tehtal približno toliko kot zmore in ne kot pričakuje.

Vane T. Costa

 

Mogoče vam bo všeč