Simpozij na ŠC Celje .
Dogodki in prireditvešolstvo in znanje

Z neprimernim komuniciranjem izgubljamo priložnosti

Kar 60% odločevalcev v kadrovskih službah podjetij na spletu preveri kandidate, ki se prijavljajo na razpisano delovno mesto. Tretjina vprašanih kadrovnikov* pa posameznika ni zaposlila, saj je z njegovega profila na družbenem omrežju ali komuniciranja na spletu ugotovila pomanjkanje jezikovnih veščin oziroma neprimerno komuniciranje. Kaj storiti, da mladi ne bodo izgubljali kariernih priložnosti?

Vzgojno izobraževalne institucije mlade pripravljajo na uspešen vstop na trg dela, zato je ključno, da se na potrebe gospodarstva hitro odzovejo. Na Srednji šoli za storitvene dejavnosti in logistiko so pripravili 12. simpozij Z besedo na dan, kjer je 100 izobraževalcev iz vse Slovenije dva dneva v Celju iskalo načine in dobre prakse elektronske komunikacije in uporabe bontona v šolah. Pri tem so jim pomagali številni znani strokovnjaki, med njimi Ksenija Benedetti in dr. Dan Podjed.

Vodja organizacijskega odbora Ksenja Rožanski Fidler: »Glavni namen simpozija je ohranjanje in vzdrževanje dobrih medsebojnih odnosov, ki so se med pandemijo znatno poslabšali. Prav s pozitivno, spoštljivo in asertivno komunikacijo ohranjamo te dobre medsebojne odnose.«

»V šolah se, še posebej v času Covid-19, srečujemo z novimi izzivi spletne komunikacije z ranljivejšimi dijaki, z medkulturnimi in jezikovnimi preprekami. S simpozijem smo želeli opozoriti na to in deliti dobre ideje, ki jih lahko učitelji uporabijo v praksi,« je pojasnila ravnateljica Saša Silovšek.

Raziskovalni članki so zajemali pomembne teme komuniciranja – od komuniciranja na družbenih omrežjih, tridelnega delovanja možganov, komuniciranja z dijaki z učnimi težavami do debatnih skupin in spletne olike.

P.S.

Zapisano v zborniku je večji del akademski in  je slabo prilagojen dnevni uporabi ali neuporaben v komunikacijah  na štiri oči v stiku,  ki je takoj in tukaj. Preverljivost in učinkovitost  pridobljenega na tem simpoziju je tudi vprašljiva. Ali je dosežen namen s tem simpoziju?

Jaz ne vem.

Vane T. Costa

Vir : SOJ ŠC Celje

Slike : ŠC Celje

Mogoče vam bo všeč