Gospodarstvoosveščanje potrošnikovSlovenijaV fokusu

Vstop v podjetniške vode je vse bolj privlačen

AJPES je objavil statistične podatke glede poslovanja gospodarskih družb v letu 2021. V primerjavi s predhodnim letom je bilo vstopov v podjetništvo več, še posebej izstopa številka samostojnih podjetnikov z normiranimi odhodki.
Vir slike: Pixabay

Vir slike: Pixabay

Družbe, ki so predložile letna poročila za leto 2021, so povečale število zaposlenih in prihodke. Povečali so se prihodki na tujem trgu, neto dodano vrednost kot tudi neto dodano vrednost na zaposlenega. Podjetja so podvojila neto čisti dobiček. Podjetniki so neto podjetnikov dohodek povečali za dobro tretjino.

Delež kapitala v obveznostih do virov sredstev je v primerjavi z letom 2020 sicer nekoliko manjši, vendar je zmožnost družb za poravnavanje finančnih dolgov v prihodnosti večja.

Kateri sektorji imajo najvišje dobičke?

Na povečanje neto čistega dobička so najbolj vplivale družbe s področja trgovine, vzdrževanja in popravil motornih vozil. Sledijo družbe s področja oskrbe z električno energijo, plinom in paro ter predelovalnih dejavnosti. Vsa področja so izboljšala neto čisti rezultat poslovanja. Izjema so področja dejavnosti javne uprave in obrambe, dejavnosti obvezne socialne varnosti in področja rudarstva, ki je kot edino leto 2021 zaključilo z neto čisto izgubo.

Kako je bilo z zaposlitvami?

Število zaposlenih so najbolj povečale družbe s področja predelovalnih dejavnosti. Sledijo družbe s področja gradbeništva, trgovine, vzdrževanja in popravil motornih vozil in s področja strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti.

Na manjše število predloženih letnih poročil samostojnih podjetnikov je vplivalo povečano število samostojnih podjetnikov, ki so obdavčeni na podlagi ugotovljenega dobička z upoštevanjem normiranih odhodkov. Le-ti namreč niso zavezani za predložitev letnega poročila.

Za koliko se je povečal dobiček?

Neto čisti dobiček družb je znašal 5.701 milijon evrov ali 99 % več kot leta 2020.

V primerjavi s predhodnimi leti so družbe v letu 2021 dosegle največji delež neto čistega dobička v skupnih prihodkih družb.

Povprečna mesečna plača na zaposlenega v družbah je znašala 1.901 evro. V primerjavi z letom 2020 je bila realno višja za 5,0 %.

 

Podrobnejši statistični podatki so na voljo na spletni strani AJPES.

vir: https://mladipodjetnik.si/novice-in-dogodki/novice/vstop-v-podjetnistvo-vse-bolj-privlacen?utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=vstop_v_podjetnistvo_vse_bolj_privlacen&utm_term=2022-06-06

Mogoče vam bo všeč