Gospodarstvoizobraževanjeosveščanje potrošnikovSlovenijaŽivljenje

Vsiljevanje nepotrebnih nakupov starejšim osebam

Starejši, ki živijo sami ali so občasno (običajno dopoldne) sami doma, so pogosto žrtev akviziterjev in drugih oseb, ki jim poskušajo vsiliti nepotreben nakup, skleniti eno ali več zavarovanj. Ti nakupi lahko starostnike pahnejo tudi v finančno stisko. Kako ukrepati?

Rok, v katerem imate pravico odstopiti od pogodbe, sklenjene zunaj poslovnih prostorov, je 14 dni. To pomeni 14 dni od prejema izdelka oziroma pri storitvah 14 dni od sklenitve pogodbe. Če vas prodajalec ne obvesti o pravici do odstopa, se ta rok podaljša na 12 mesecev oziroma začne teči z dnem, ko vas prodajalec obvesti.

Svetujemo, da izdelkov brez vnaprejšnjega razmisleka in pregleda primerljivih izdelkov na trgu ne kupujete.

Vedno komunicirajte pisno

Obvestilo o odstopu naj bo vedno pisno, saj je dokazno breme o pravočasnem odstopu od pogodbe na potrošniku. Lahko uporabite tudi poseben obrazec za odstop od pogodbe, ki vam ga mora zagotoviti prodajalec pred sklenitvijo pogodbe.

V primeru pošiljanja po pošti svetujemo pošiljanje s priporočeno pošto, in sicer zaradi dokazovanja o datumu pošiljanja.

nz

V 14 dneh po odstopu od pogodbe morate izdelek vrniti

Če ste izdelek že prejeli, ga morate vrniti v 14 dneh po odstopu od pogodbe. Stroške vračila izdelka krijete sami, razen če vas prodajalec pred sklenitvijo pogodbe o tem ni obvestil.

Če je izdelek dostavljen na dom?

Izdelek, ki je bil ob sklenitvi pogodbe dostavljen na dom in ga zaradi njegove narave ni mogoče vrniti na običajen način po pošti, mora prodajalec izdelek prevzeti na lastne stroške.

V praksi to pomeni večje izdelke (pohištvo, hladilniki, pralni stroji …), ki se običajno dostavljajo od vrat do vrat.

Prodajalec mora nemudoma vrniti vsa prejeta plačila

Najpozneje v 14 dneh po prejemu obvestila o odstopu, vam mora prodajalec nemudoma vrniti vsa prejeta plačila. Če neupravičeno ne vrne kupnine po odstopu od pogodbe, lahko podate prijavo na Tržni inšpektorat RS.

Samozaščitno vedenje starejših

Priporočamo samozaščitno vedenje starejših – da ne spuščajo v domove napovedanih ali nenapovedanih neznanih oseb, saj je raznih prevar in goljufij na tem področju preveč.

Ne glede na trajanje in način predstavitve izdelka, bodisi na domu bodisi drugje, niso dolžni kupiti ničesar. Če sklenejo takšno pogodbo in nakup obžalujejo, naj tega ne skrivajo pred sorodniki, ampak naj stisko pravočasno delijo z njimi.

Prodajalci vedo, kako potrošike prepričati v nakup

Prodajalci so zelo prepričljivi, lahko celo vsiljivi in vedo, kako potrošnike prepričati v nakup (pre) dragega izdelka, ki ga ne potrebujejo. Pri tem pogosto podajajo tudi zavajajoče informacije o lastnostih izdelka (ali storitev) in njegovih učinkih.

Izdelke je dovoljeno preizkusiti, toda …

Potrošnik odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če je to posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev njegove narave, lastnosti in delovanja. Izdelek je dovoljeno preizkusiti le na način, kot bi to lahko naredili v fizični trgovini.

Kaj spada med “pogodbe, sklenjene zunaj poslovnih prostorov prodajalca”?

V praksi to najpogosteje pomeni obisk prodajalca na domu in na posebnih prieditvah oziroma izletih, ki jih organizirajo prodajalci z namenom predstavitve in prodaje izdelkov ali storitev.

Tudi stojnice na tržnicah in sejmih se lahko štejejo kot poslovni prostor prodajalca, če jih prodajalec uporablja kot svoj stalni ali pa običajni poslovni obrat. Pri sejmih bi šlo za tak primer, če sejem poteka redno in traja določeno obdobje.

nzKdaj pravice do odstopa od pogodbe ni?

Takšne izjeme so na primer:

  • pogodbe o finančnih storitvah (zavarovalne pogodbe),
  • prevozu potnikov,
  • hitro pokvarljivem blagu,
  • dobavi zapečatenega blaga, ki ni primerno za vračilo zaradi varovanja zdravja ali higienskih razlogov, če je potrošnik po dostavi odprl pečat,
  • in nekatere druge, v Zakonu o varstvu potrošnikov opredeljene izjeme.

V nobenem primeru potrošnik nima pravice do odstopa, če vsota vseh plačil, ki jih mora plačati na podlagi pogodbe, ne presega 20 evrov.

Pogodba: kaj mora zagotoviti prodajalec?

Prodajalec mora pred sklenitvijo pogodbe zagotoviti vse obvezne predpogodbene informacije. Mednje spadajo tudi vse informacije v zvezi s pravico do odstopa od pogodbe.

Zagotovljene morajo biti v pisni obliki na papirju, na drugem trajnem nosilcu (na primer po elektronski pošti) pa le, če se potrošnik s tem strinja. Na tak način mora prodajalec potrošniku tudi posredovati izvod podpisane pogodbe ali potrdilo o sklenjeni pogodbi.

Avtor: Matjaž Jakin

 

vir: https://www.zps.si/nasveti-in-zakonodaja-topmenu-235/trgovina/10997-vsiljevanje-nepotrebnih-nakupov-strajsim-osebam

mib

Mogoče vam bo všeč