EvropaizobraževanjeljudjenaravaSlovenijaV fokusuvreme

VRH O PODNEBNIH SPREMEMBAH COP26: ZAKAJ JE POMEMBEN

Kaj je COP26?

Konferenca Združenih narodov o podnebnih spremembah – COP26 je
pomemben dogodek, na katerem se bodo zbrali voditelji in voditeljice iz vseh držav sveta, da bi se dogovorili o tem, kako pospešiti globalno ukrepanje za rešitev podnebne krize.

Pred skoraj 30 leti so se svetovni voditelji in voditeljice prvič sestali, da bi skupaj obravnavali podnebne spremembe.
Združeni narodi so države pozvali, naj podpišejo podnebno konvencijo, s katero bi se zavezale k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov.


Od takrat so se države, ki so podpisale konvencijo, uradno imenovane
„pogodbenice“, sestajale vsako leto, da bi razpravljale o napredku in izzivih (zaradi pandemije COVID-19 leta 2020 ni bilo zasedanja).

COP je „konferenca pogodbenic“ (ang. conference of the parties) konvencije
Združenih narodov o spremembi podnebja (UNFCCC). COP26 je 26. zasedanje pogodbenic konvencije, ki ga bo gostilo Združeno kraljestvo v partnerstvu z Italijo.

Na zasedanju bodo pogodbenice pregledale napredek pri izpolnjevanju svojih zavez v okviru cilja iz Pariškega sporazuma, da globalno segrevanje omejijo na precej pod 2 °C v primerjavi s predindustrijsko ravnjo in da si prizadevajo za njegovo omejitev na 1,5 °C.

Kaj je v igri na COP26?

Po mnenju znanstvenikov je omejitev globalnega segrevanja pod 1,5 °C najboljši način za rešitev planeta pred nevarnimi posledicami podnebnih sprememb. Vendar svet trenutno ni na dobri poti, da bi to dosegel, saj se svetovne temperature zvišujejo.


Glede na zadnje poročilo Medvladnega panela za podnebne spremembe (IPCC) globalno segrevanje povzroča vse večje, v nekaterih primerih celo nepopravljive spremembe vzorcev padavin, oceanov in vetrov v vseh regijah sveta. V EU in po svetu doživljamo pogostejše in intenzivnejše ekstremne vremenske pojave, kot so vročinski valovi, poplave in gozdni požari.

Nujno je treba ukrepati proti podnebnim spremembam. COP26 je edinstvena
priložnost za svetovne voditelje in voditeljice, da skupaj hitro ukrepajo za
omejitev dviga temperature in podnebnih sprememb.

Od držav se pričakuje, da bodo na zasedanju COP26 delovale v skladu s
svojimi zavezami iz Pariškega sporazuma in:

  • sprejele zaveze o ambicioznejših ciljih za zmanjšanje emisij toplogrednih
    plinov do leta 2030
  • razpravljale o ukrepih za prilagoditev neizogibnim posledicam podnebnih
    sprememb
  • povečale financiranje podnebnih ukrepov, predvsem za države v razvoju

Kakšno je sporočilo EU za COP26?

EU želi dajati zgled pri vodenju boja proti podnebnim spremembam. Z leti je sprejela nekaj najnaprednejših okoljskih predpisov na svetu in dosegla svoje pretekle cilje obnovila svoje podnebne ambicije v skladu s pariškim sporazumom, saj se je zavezala, da bo do leta 2030 zmanjšala emisije za
vsaj 55 %, ta cilj pa je z evropskimi podnebnimi pravili postal pravna
obveznost.

Vendar so podnebne spremembe globalna grožnja in EU ne more ukrepati sama.


EU želi na COP26 spodbuditi druge, naj okrepijo svoje zaveze in ukrepe za
zmanjšanje emisij ter povečajo prizadevanja za prilagajanje, da bi lahko cilji
Pariškega sporazuma bili doseženi.

EU, ki največ prispeva k mednarodnemu podnebnemu financiranju, izpolnjuje svojo zavezo, da bo državam v razvoju zagotavljala finančna sredstva za pomoč pri soočanju s posledicami podnebnih
sprememb. Poleg tega bo še naprej prispevala k doseganju globalnega cilja, tj.
mobilizacije 100 milijard USD na leto do leta 2025. EU poziva druge razvite države, naj tudi same prispevajo k podpori državam v razvoju.

Kdo bo zastopal EU na COP26?

EU bosta na zasedanju COP zastopala Svet in Evropska komisija. Delegacijo EU bo sestavljala skupina uradnikov Sveta in Komisije, ki jo bodo vodili predsednik Evropskega sveta Charles Michel, predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in predsednik vlade Republike Slovenije Janez Janša kot sedanji predsednik Sveta EU.

V imenu Sveta se bo zasedanja udeležila Slovenija, ki bo v imenu 27 držav članic EU sodelovala v razpravah. Stališče, ki ga želi EU kot celota zavzeti med pogajanji, je bilo dogovorjeno pred zasedanjem na zadnji seji Sveta za okolje. Cilj pogajanj je, da države članice obnovijo svoje zaveze.

Svet ima pomembno vlogo v mednarodnih sporazumih tako z državami, ki niso članice EU, kot z mednarodnimi organizacijami.
Njegova naloga je, da potrdi pogajalske smernice in odobri sklenitev sporazumno.

Članek je bil objavljen v reviji: IRDO MOZAIK, Prve slovenske družbeno odgovorne novice, št. 8/XIV, oktober 2021

Mogoče vam bo všeč

Več v:Evropa