izobraževanjeSlovenijaTurizemV fokusu

Vprašanja in odgovori: uveljavljanje vaših pravic pri turističnih agencijah

Zveza potrošnikov Slovenije je pripravila zelo aktualne odgovore na vprašanja v zvezi z pravicami potnikov do turističnih agencij.

Številni potrošniki, katerih turistična potovanja so bila v zadnjem letu odpovedana zaradi posledic epidemije, še niso dobili povrnjenih sredstev, ki so jih vplačali za potovanja. V zadnjem obdobju smo prejemali tudi vprašanja potrošnikov, kako naj uveljavljajo svoje zahtevke v primeru stečaja turistične agencije.

Zato smo zbrali nekaj najpogostejših vprašanj in odgovorov. Seznam bomo po potrebi sproti dopolnjevali oziroma odgovore dodajali.

Vprašanje potrošnika: do kdaj lahko pričakujem vračilo?

Moje potovanje je bilo pred 31.5.2020 odpovedano s strani turistične agencije zaradi izrednih razmer, povezanih s koronavirusom. Odločil sem se za vračilo vplačanih zneskov. Do kdaj mi mora turistična agencija skladno z interventno zakonodaji vrniti vplačana sredstva?

Odgovor ZPS

Ukrepi iz 101.a člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) so veljali do 31.5.2020. Epidemija je bila preklicana dne 14.5.2020, prenehala pa 31.5.2020.

Čeprav so možna različna tolmačenja, morajo po našem mnenju organizatorji potovanj potrošnikom v skladu z omenjenim korona zakonom na zahtevo potrošnika vrniti vse vplačane zneske najkasneje do 31.5.2021, to je 12 mesecev po prenehanju epidemije.

Vprašanje potrošnika: kaj moram narediti, da prejmem vračilo?

Bliža se datum (31.5.2021), do katerega bi mi morala turistična agencija vrniti vplačane zneske. Ali moram kaj narediti pred tem datumom?

Odgovor ZPS

Svetujemo, da potrošniki naslovijo na organizatorja potovanja pisni zahtevek z ustreznimi podatki v zvezi z odpovedjo potovanja in dolgovanim zneskom. Napišejo naj tudi številko svojega bančnega računa, na katerega naj turistična agencija opravi vračilo.

turizem-covid-qa-2

Vprašanje potrošnika: razglasitev epidemije in rok za vračilo

Ali ponovna razglasitev epidemije v oktobru 2020 lahko vpliva na rok za vračilo?

Odgovor ZPS

Ponovna razglasitev epidemije v oktobru na to ne more vplivati, saj so ukrepi iz 101.a člena veljali le do 31.5.2020 in torej v trenutku ponovne razglasitve epidemije oktobra 2020 niso bili več veljavni.

Vprašanje potrošnika: vračilo za odpovedi po 31.5.2020

Moje potovanje je bilo odpovedano s strani turistične agencije po 31.5.2020. Od agencije sem zahteval vračilo vplačanih zneskov. Do kdaj mi mora turistična agencija vrniti vplačana sredstva?

Odgovor ZPS

Ukrepi iz 101.a člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) so veljali do 31.5.2020.

Za potovanja, odpovedana po tem datumu, ukrepi torej niso bili več veljavni, potrošniki pa lahko svoje pravice uveljavljajo skladno z določili Zakona o varstvu potrošnikov. Ta določa, da mora v primeru odstopa od pogodbe organizator potovanja vrniti vsa plačila najpozneje v 14 dneh po odstopu od pogodbe.

Vprašanje potrošnika: stečaj turistične agencije

Kako naj ravnajo potrošniki, če je turistična agencija, s katero so sklenili pogodbo o potovanju, razglasila stečaj?

Odgovor ZPS

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo smo kot resorno ministrstvo že 8. marca pozvali k pripravi podrobnejših navodil za potrošnike v zvezi z uveljavljanjem pravic iz korona zakona (vrednotnice) v primeru stečaja turistične agencije.

Potrošnikom svetujemo, da v primeru stečaja turistične agencije, pri kateri so vplačali potovanje (tudi če so se potrošniki odločili za vrednotnico namesto vračila vplačil) zahtevajo povrnitev svojega plačila iz naslova jamstva v skladu z 58a. členom Zakona o varstvu potrošnikov, svojo terjatev pa naj prijavijo tudi v stečajnem postopku.

Seznam bomo po potrebi sproti dopolnjevali oziroma odgovore dodajali.

vir: https://www.zps.si/potovanja-in-prevozi/turizem/10892-

mib

Mogoče vam bo všeč