Nekategorizirano

Vlada se skozi celoten mandat sooča s krizo upravljanja državnega premoženja

Vlada se skozi celoten mandat sooča s krizo upravljanja državnega premoženja ter kadrovanja. Odpovedale so zlasti nadzorne funkcije, kar krepi moč lobijev ter odpira vrata korupciji in klientelizmu, upravljanje s premoženjem države pa ni gospodarno. Tudi pri kadrovanju na ključne funkcije v SDH in DUTB se zatika, saj politične odločitve pogosto prevladajo nad strokovnimi. Predlagatelji nujne seje pričakujemo, da upravljanje z državnim premoženjem ne bo talec političnih in strankarskih interesov strank vladajoče koalicije. 

Upravljanje z državnim premoženjem mora biti odgovorno, kar pa ni mogoče, če sestava uprave SDH ni popolna. Že več kot leto in pol uprava SDH deluje v okrnjeni sestavi, le z dvema članicama.

O učinkovitosti upravljanja z državnim premoženjem zelo veliko pove primerjava med donosnostjo kapitala podjetji v državni lasti in tujimi naložbami. Donosnost kapitala podjetji v državni lasti je bila leta 2016 le 6 %, v podjetjih s tujimi neposrednimi naložbami 10,4 %, pri vseh podjetjih pa 7,3 %.

Odraz stanja je tudi zadnje dogajanje v zvezi s Telekomom Slovenije, ko je upravno sodišče s pravnomočno sodbo potrdilo, da je Telekom med letoma 2004 in 2015 zlorabljal svoj prevladujoč položaj pri zagotavljanju dostopa do svojega omrežja in s tem omejeval konkurenco pri ponujanju internetnih storitev. Telekom tako čaka več deset milijonska kazen in kar 130 milijonska tožba, ki naj bi z obrestmi znašala kar 261 milijonov evrov.

Po poročanju medijev naj bi uprava Telekoma celo želela zunajsodno poravnavo in le to predstavila nadzornemu svetu, a naj do tega ne bi prišlo, saj naj bi nadzorni svet temu v obdobju pred volitvami nasprotoval in želel pogovore glede poravnave opraviti šele po volitvah. Ključno vprašanje ob tem je, zakaj so odločitve o tako pomembnem vprašanju odvisne od volitev in političnih okoliščin in seveda, kaj ima upravljanje državnega premoženja z volitvami, razen, če je tudi to področje docela spolitizirano? Temu je potrebno narediti konec.

Mogoče vam bo všeč