Dogodki in prireditveGospodarstvoSlovenijatehnologijaV fokusu

Vlada Republike Slovenije je sprejela Strategijo digitalne transformacije gospodarstva

S strategijo, ki zajema obdobje od leta 2021 do leta 2030, si je Slovenija zadala uvrstitev med prvih pet držav na področju uporabe naprednih digitalnih tehnologij po Indeksu digitalnega gospodarstva in družbe (DESI indeks) v prvih dveh letih, ter med prve tri države do izteka strateškega obdobja.

Strategije je pripravljena vzporedno z že začetimi procesi digitalizacije, informatizacije in enotnega digitalnega trga EU. Poudarja trenutne napredne digitalne tehnologije, kot so umetna inteligenca, internet stvari, tehnologije za obdelavo velepodatkov, tehnologije veriženja podatkov, visokozmogljivo računalništvo, kvantno računalništvo in 5G tehnologije, ki bodo motor ekonomske rasti in konkurenčnosti.

Naslavlja tri glavna oziroma prednostna področja. Prvo predstavlja napredne digitalne tehnologije, ki sploh omogočajo digitalno transformacijo gospodarstva, drugo se osredotoča na učinkovit ekosistem za konkurenčno gospodarstvo, tretje pa se usmerja v odprto in trajnostno družbo kot osnovo za rast digitalne ekonomije.

Temu prilagojeno bodo pripravljeni tudi trije javni razpisi. Prvega bo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo objavilo že ta mesec, v okviru katerega bo namenilo 44 milijonov evrov za samo digitalno transformacijo. Prav tako bo ta mesec objavljen razpis za oblikovanje hibridnega oblaka, ki bo združeval registre, kot so registri AJPES, Finančne uprave Republike Slovenije in denimo sodnih registrov, in sicer z namenom poenostavitve postopkov za podjetja v razmerju do Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. V ta namen bo razpisanih 2,5 milijona evrov sredstev. Tretji razpis, ki je predviden v drugem trimesečju tega leta, pa bo z 10 milijoni evrov podprl projekte skupnega evropskega interesa.

Za izvedbo strategije bomo primarno uporabili finančne vire Nacionalnega programa za obnovo in odpornost 2021 – 2029, torej 56,5 milijona evrov. Možnost za dodatne vire vidimo tudi v Večletnem finančnem okviru 2021 – 2027 ter drugih virih iz Programov EU (kot na primer Horizon Europe, InvestEU in podobno).

Ukrepe iz strategije bo izvajalo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v sodelovanju z Javno agencijo SPIRIT Slovenija, Slovenskim podjetniškim skladom in SID banko. V ta namen bo v letu 2022 na voljo 26,5 milijona evrov, v letu 2023 dodatnih 24 milijonov evrov in v letu 2024 še 6 milijonov evrov.

Sprejeta Strategija digitalne transformacije gospodarstva je del reformnih ukrepov v okviru Načrta za okrevanje in odpornost, in sicer v okviru komponente Digitalne transformacije podjetij. Strategija je obenem pomemben mejnik za dosego ciljev iz omenjenega Načrta za okrevanje in odpornost.

Vir: gov.si

Photo by Joshua Sortino on Unsplash

Mogoče vam bo všeč