Nekategorizirano

Veliko ljudi se sploh ne zaveda, kaj se skriva za izdelki, označenimi s certifikatom halal

Ob svetovnem dnevu potrošništva, ki ga obeležujemo jutri, 15. marca, so  v Slovenski ljudski stranki (SLS) opozarili na pravico potrošnikov do zdrave in kakovostne hrane, ki je pridelana in obdelana po slovenskih predpisih. Ob tem v SLS izražajo skrb zaradi neodzivnosti in nekritičnosti Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pod vodstvom mag. Dejana Židana, ki že od januarja kljub večkratnim pozivom ni pripravilo pisnih zagotovil, da zakol živali v slovenskih klavnicah ne poteka po muslimanskih običajih. To je na način, ki je za večino državljanov Slovenije etično sporen in v nasprotju z večinskim verskim prepričanjem, najverjetneje celo nezakonit.

Slovenski potrošniki imamo pravico vedeti, kakšno hrano kupujemo. To pomeni, da je sledljiva od izvora, predelave do končnega uporabnika in v tem duhu bi morala biti posebej in jasno označeni tudi kakršnikoli obredni zakoli. Teh slovenska zakonodaja ne dovoljuje, zato se v slovenskih klavnicah ne bi smeli izvajati. Če pa trgovci že uvažajo prehrambene izdelke, ki so pripravljeni po kakršnihkoli obrednih postopkih, bi morali biti ti fizično ločeni od drugih oddelkov, tako da se potrošnik pri nakupu ne bi mogel zmotiti.

“V SLS smo zaskrbljeni, ker nedavna medijska razkritja obrednih zakolov niso imela drugih političnih posledic kot prelaganje odgovornosti tistih, ki bi morali biti v prvi vrsti odgovorni za zagotavljanje zdrave in varne hrane. Mag. Marko Zidanšek, predsednik SLS, je zato zaskrbljen zaradi molka pristojnega ministrstva pod vodstvom mag. Dejana Židana: »Odgovore drugih inštitucij, na katere smo naslovili vprašanja, smo dobili takoj z obrazložitvijo, da za to področje niso pristojni. Ministrstvo pa o tem molči. Veliko ljudi se sploh ne zaveda, kaj se skriva za izdelki, označenimi s certifikatom halal. Še posebej, če gre za meso, ki je bilo obredno zaklano po muslimanskih običajih, torej v nasprotju s kulturo in verskim prepričanjem velike večine Slovencev. Obredno pridelana hrana mora biti jasno označena, tako kot so jasno označeni npr. tobačni izdelki,« so zapisali v sporočilu za javnost v stranki SLS.

“Zato od ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano še enkrat javno zahtevamo zagotovilo, da v slovenskih klavnicah ne potekajo zakoli živali po obrednih običajih oziroma da stori vse potrebno, da se tako početje sankcionira, če se že dogaja, in ga v prihodnje prepreči,” je še zapisano v današnjem sporočilu za javnost SLS. 

Mogoče vam bo všeč