Nekategorizirano

Vane K. Tegov: Kdo vse gre v Bruxelles – jugoslovanski sindrom močno prisoten med volivci!?

Volitve za poslanke in poslance v Evropski parlament so končane. Imena so tudi znana. Glede na liste in kandidate, porazna! Zdelo se je kot nabor  kandidatov za neko drugoligaško športno tekmovanje, celo manj resno . Kot da sploh ni pomembno, kdo je na listi, ampak čigava je to lista in kdo jo kreira oziroma  komu nagajajo (tukaj mislim da najbolj lastnemu narodu) in kaj bi s svojim morebitnim izborom dosegli zoper lastne ljudi in ne za njih. Seznam list je vseboval pretežno  »izbiro« z rdečimi  odtenki,  mogoče   celo s  sivim  odtenkom( pri DESuS-u).

Izvoljeni (ali pod nujno potrjeni) so namreč  naslednji:  mag. Irena Joveva , dr. Klemen Grošelj, dr. Milan Brglez,  mag. Tanja  Fajon, poleg ustaljenih in tradicionalnih imen iz desne sredine kot je do sedanja praksa in jo zastopajo dr. Milan Zver, Romana Tomc, Franc Bogovič in Ljudmila Novak, vsi z  najmanj enim mandatom do sedaj v Bruslju. Zadnji štirje pravzaprav naredijo vse, da Slovenija sploh ostane aktualna in zaznavna po nečem pozitivnem.

Za prva štiri imena je skupno to, da na njihovih diplomah poleg delno modificrane kratice,  velja da je to FDV,  zelo komunistična, socialistična in  levo radikalna valilnica režimskih kadrov od leta 1961 do danes kljub spremembi sistema, glav pa na žalost še ne.  Ali se bo to kdaj zgodilo, mislim spremembe tudi  v glavah slovenskih državljanov, volivcev  namreč? Moje videnje ne seže tako daleč, da bi videlo ali zaznalo trend sprememb. Sprememba, ki je zaznavna pa je, da se z tovrstnim, raznarodovalnim trendom srečujejo in  imajo težave v Franciji, Nemčiji, na Švedskem, na  Finskem,  v Združenim kraljestvu.

Kaj  je pripravilo, prisililo volilno telo pri nas in  v prej omenjenih državah do takšnega stanja in posledično temu  do tako poraznega rezultata za Evropo?

Pri nas  gre predvsem za krepitev in v določenih segmentih družbe  utrditve tako imenovanega yugo sindroma. Predvsem pri sestavljanju list in želji po »zastopanosti« celotnega spektra »eks yu bratov in sester«, danes (papirnato, formalno) enakopravnih državljanov Slovenije. Namen seveda jasen in prozoren. Pridobitev volivcev z poreklom iz nekdanjih  republik s igranjem na njihova čustva da bi  le kdo od »njihovih« uspel. Volivci si tako in tako po oddanem glasu ne morejo  premisliti. Do naslednjič.  Do naslednjega izigravanja . Volilnega in siceršnjega. Posebej, če je kandidat ali kandidatka iz sredine, ki je nekoč bila ( in je še) Jugoslavija  v malem.

Primer Jesenic in primer Irene Joveve. Odraščala ob sarmi, pindžurju  in ajvarju, predstavljala pa bo Alpsko in  srednje evropsko tradicionalno katoliško Slovenijo. Ali pa preostali trije.  Z znanstvenimi nazivi iz  področij iz splošne ljudske obrambe, mednarodnih odnosih s specializacijo na neuvrščenih ali pa žurnalistka  z poznavanjem   medrasnih odnosov, s poudarkom na zaščiti neevropskih skupin  v Zahodni Evropi.  In ti štirje bodo v tropu socialističnih ter ALDE( ne verige trgovin v Nemčiji kjer pretežno kupujejo Turki) liberalnih  poslancev v Evropskem parlamentu, ki bodo uzakonjali predpise,  ki bodo še bolj naklonjeni raznarodovanju evropskih držav in razgrajevanju vsega tradicionalno evropskega. Sama misel se zdi grozljiva ali pa vsaj izzove nelagoden in tesnoben občutek . V zahodni Evropi, Francija, Združeno kraljestvo  in do določene stopnje Nemčije, to počnejo  že nekaj časa,  delajo namreč na  ekvilibristiki med interesi lastnih narodov in ekonomske nuje ali tihih dogovorov njihovih   najvišjih predstavnikov,  da počnejo nekaj z dolgoročnim »pozitivnim » učinkom, kot je naseljevanja ljudi iz območij kje rimajo popolnoma drugačne civilizacijske navade. Mnogo bolj intenzivneje poteka ta proces v državah kot so  Švedska  in Finska, kje se slika skoraj nasilno in  počez spreminja v prid tujerodnih ljudstev  v škodo in na škodo domačih prebivalcev oziroma teh,  ki si bili vedno tam doma. Ko pa  so ugotovili da je  hudič šalo vzel pa računajo, da jih bodo neutralizirali s tem,  da izberejo »njihovega« in ga imajo za »zastopnika« njihovih interesov. Pri nas jim je to uspelo z Ireno  Jovevo, ki bo grela srca  Yugo-Slovencev, delala pa bo sramoto vsem nam spodobnim Slovencem ne glede na poreklo, ko bo govora o kakšni resni problematiki  in reševanjem le te na podlagi kompetenc in ne liste  na  kateri je bila izvoljena.  Dolgoročno prisotnost tega Yugo sindroma lahko prinese škodljive posledice, jih še celo  stopnjuje, v kolikor ni že prišlo  kritične točke. V marsikaterem delu Slovenije že  dosega to stopnjo. Sedanji situaciji in notranji konstelaciji sil želim čim manj  uspeha pri   vprašanju dodeljevanja pravic  na ravni manjšin ter njihovih morebitnih predstavnikov v zakonodajnih telesih. Bog ne daj!

In kakšno je zdravilo in možna terapija za nastalo razmerje v slovenskem volilnem telesu, ki je prepojeno, prekrvavljeno z napačno krvno skupino za zastopanje slovenskih interesov doma in Bruxellesu  oziroma v Evropi!

Delati na tem, da se slovenski plebs, ljudstvo  zbudi iz letargije, pomanjkanja kakršnega koli zanimanja za lastno usodo oziroma prepuščeni drugim, da jo določajo in krojijo v njihovem imenu. Dokler je še čas, ki ga pa pravzaprav ni veliko,  za obrniti trend drugače in v smeri navzgor. Ljudem je potrebno vrniti vero vase in v lastni narod.  Ozaveščati.  V lastne  tradicionalne vrednote, vrednote njihovih staršev in starih staršev, vrednote ki so nastale tukaj na teh naših današnjih tleh. Brez vsiljevanja vrednot,  ki so popolnoma  nezdružljive z tistim, ki prihajajo in s tistim kar prinašajo s seboj  oziroma  tisto kar  se nam vsiljuje.  Za to moramo imeti svoje predstavnike ki  jih moramo  izbrati sami. Tradicionalna desnica in nje predstavniki in zagovorniki vrednot, ki k  njej  sodijo,  ima nalogo, ki bo odločilna v naslednjem obdobju.   Od tega je odvisno ali pade vse do sedaj tradicionalno doseženo  in se za vselej  poslovimo od Slovenije in Evrope kot smo jo do sedaj poznali.  Krščanske Evrope in Evrope Evropejcem v njihovih  nacionalnih držav združenih v močno in trdno  Evropsko unijo z skupno obrambo in politiko navzven ter spoštovanja vseh pozitivno naravnanih ljudi, ki želijo soustvarjati sodobno Evropo ter ustaviti vse kar ni v sožitju z zapisanim ali celo v hudem  nasprotju z pričakovano našo tradicionalno  na krščanstvu temelječo   Evropo.

Vane K. Tegov

Mogoče vam bo všeč