Nekategorizirano

V poslanski skupini SDS želimo olajšati pridobitev dovoljenja za vožnjo manjših gasilskih vozil

Poslanska skupina SDS je v parlamentarni postopek vložila predlog zakona o dopolnitvah zakona o voznikih. 

S predlaganimi dopolnitvami zakona o voznikih želijo poslanci SDS prostovoljnim gasilskim društvom pomagati pri zagotavljanju operativne pripravljenosti. PGD namreč stežka zagotavljajo zadostno število voznikov z vozniškim dovoljenjem kategorije C med svojimi člani, poleg tega pa je njihova službena odsotnost, ker gre večinoma za poklicne voznike, pogosta, kar krni operativno sposobnost posameznih gasilskih enot. Zato se za vožnjo manjših gasilskih vozil kategorije C, katerih skupna masa vozila presega 3.500 kg in ni večja od 5.500 kg ter so zasnovana in izdelana za prevoz največ 8 potnikov poleg voznika ter gasilskih manjših vozil  kategorije B, kadar jim je dodano priklopno vozilo, ki ni lahki priklopnik in največja skupna masa take skupine vozil presega 3.500 kg, a ne presega 4.250 kg, dopušča izjema. Z zakonom predlagamo, da bi manjša gasilska vozila kategorije C in manjša gasilska vozila kategorije B, ki jim je dodano priklopno vozilo, lahko vozili tudi gasilci z vozniškim dovoljenjem kategorije B, ki so pridobili dovoljenje za vožnjo teh vozil po uspešno opravljenem teoretičnem in praktičnem usposabljanju. 

V poslanski skupini SDS tudi menijo, da bi s predlaganimi rešitvami v noveli zakona PGD uspeli prihraniti del finančnih sredstev, ki jih PGD-ji v tem trenutku zaradi veljavne zakonodaje namenjajo za usposabljanje svojih članov za pridobitev vozniškega dovoljenja kategorije C. 

Predlagana novela zakona o voznikih med izjeme (poleg manjših gasilskih vozil) predlaga tudi uvrstitev drugih vozil s prednostjo, kot so reševalna in specialna vozila za izvajanje nujne medicinske pomoči (NMP), ki se uporabljajo v okviru javne zdravstvene službe in vojaške zdravstvene službe. Predlagana novela voznikom (zdravstvenim reševalcem) omogoča, da lahko, ob izpolnjevanju določenih pogojev in opravljenem ustreznem usposabljanju, na podlagi že pridobljenega vozniškega dovoljenja kategorije B, vozijo intervencijsko vozilo do največje dovoljene mase 4.750 kg ali več. Z vloženo novelo zakona želimo enako možnost predlagati tudi za voznike intervencijskih vozil civilne zaščite, gorske, jamarske ter podvodne reševalne službe na ravni države in mobilne enote ekološkega laboratorija, ki se uporabljajo za izvedbo nujnih nalog, potrebnih za reševanje življenja ali premoženja oziroma za preprečitev nastanka velike materialne škode, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg. 

Kot eno od rešitev v poslanski skupini SDS z omenjeno novelo zakona o voznikih predlagajo, da se osebi, ki ima veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo vozil kategorije F najmanj šest mesecev izda tudi vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorije BE. 

Mogoče vam bo všeč