Nekategorizirano

Uspešno leto 2019 za Zavod za turizem Maribor – Pohorje

Maribor, 10. december 2019: Zavod za turizem Maribor – Pohorje (ZTMP) je v letošnjem letu izvedel  39 predstavitev doma in na tujem, vzpostavil novo spletno mesto visitmaribor.si ter izvedel štiri  večje digitalne kampanje na temo zimske turistične ponudbe, športno-aktivnih doživetij, kulturnih  dogodkov ter vinsko-kulinaričnih vrhuncev mesta in destinacije. Poleg organizacije prireditev Rez  Stare trte, Festival solat, Postavljanje klopotca pred Hišo Stare trte, Festival Stare trte s Svečano  trgatvijo in Martinovanje v Mariboru ter dogodkov v sklopu Čarobnega decembra je ZTMP v letu  2019 izdal štiri prireditvene napovednike v slovenskem ter angleškem in nemškem jeziku.

Med drugim so pomembni partnerski projekti, v katerih ZTMP aktivno deluje, še Dravska kolesarska pot,  Slovenia Green in Slovenija ‒ Evropska gastronomska regija 2021.  ZTMP je v letu 2019 aktivno predstavljal Maribor in širšo destinacijo na 23 sejmih, 12 delavnicah in 4  borzah, in sicer na naslednjih tržiščih: v Avstriji, Nemčiji, Srbiji, na Hrvaškem, v Turčiji, na Madžarskem,
Češkem, Slovaškem, v Franciji, Belgiji, na Nizozemskem, v Italiji, Španiji, Angliji in v Sloveniji.
Poleg tega je ZTMP v sklopu 30 promocijskih študijskih obiskov Maribora in okolice skupaj s partnerji  gostil okoli 90 novinarjev, 15 blogerjev, 20 potovalnih agentov ter 25 drugih pomembnih gostov iz  naslednjih držav: Slovenija, Avstrija, Hrvaška, Madžarska, Italija, Nemčija, Francija, Španija, Švica,  Velika Britanija, Poljska, Srbija, Rusija, Nizozemska, Danska, Norveška, Švedska, ZDA, Kanada in Južna  Koreja.
V septembru 2019 je ZTMP lansiral novo uradno spletno mesto turistične destinacije Maribor –  Pohorje visitmaribor.si – sodoben turistični portal mesta Maribor in destinacije Maribor – Pohorje, ki  ob privlačni predstavitvi ključnih turističnih produktov uporabnikom omogoča jasen in hiter dostop do
informacij ter rezervacije turističnih storitev oz. doživetij. Celovita vizualna in vsebinska podoba portala  med drugim vključuje personalizacijo vsebin, izpostavlja doživetja z možnostjo neposredne rezervacije  ter poenoteno predstavitev posameznih produktov, dogodkov in ponudnikov za namene enostavnejše  filtracije na podlagi uporabnikovih interesov, želene kategorizacije ipd. Portal omogoča izvoz in uvoz  vsebin (npr. dogodkov) na druge portale, v rubriki namestitve imajo obiskovalci vpogled v ocene in
priporočila iz TripAdvisor-ja. Od 27. septembra do 9. decembra 2019 je spletno mesto zabeležilo  243.000 ogledov strani visitmaribor.si, kar je 132 % več kot v enakem obdobju lani.
Ena od osrednjih promocijskih aktivnosti ZTMP v 2019 so štiri večje digitalne kampanje na platformah  Facebook, Instagram, Youtube, Google search in Google display. Tematska področja kampanj so bila  zimska turistična ponudba, športno-aktivna doživetja, kulturni dogodki ter vinsko-kulinarični vrhunci
mesta in destinacije. Kampanje so potekale na slovenskem, hrvaškem, avstrijskem, madžarskem,  nemškem in francoskem trgu ter so skupaj dosegle približno 1.700.000 uporabnikov.
Zavod za turizem Maribor – Pohorje v letošnjem letu organiziral številne prireditve, od tistih v čast  najstarejši trti na svetu (Rez Stare trte, postavljanje klopotca pred Hišo Stare trte, Festival Stare trte ssvečano trgatvijo), do mestnih prireditev, kot so obletnica Hiše Stare trte, Velikonočni sejem, in Festival  solat, ter v sklopu Čarobnega decembra Prižig lučk, Prihod Miklavža in darilne hišice na Trgu svobode.
Druge organizatorje dogodkov je ZTMP podpl v obliki razpisa za sofinanciranje mestnih prireditev, z  izdajo prireditvenih napovednikov in rednim vključevanjem pomembnih dogodkov (Operna noč v  mestnem parku, Festival Lent, Festival Borštnikovo srečanje) v druge promocijske aktivnosti. ZTMP je  Maribor kot mesto športa in rekreacije promoviral tudi s sodelovanjem z organizatorji odmevnejših  prireditev, kot so Zlata Lisica, kolesarska dirka Po Sloveniji in svetovni pokal v gorskem kolesarstvu.
V novembru 2019 je ZTMP zaključil z aktivnostmi v okviru vlaganj v turistično infrastrukturo, ki so  vključevala obnovo že obstoječih turistično-informativnih tabel ob kulturnih znamenitostih (in  namestitev dveh nadomestnih tabel) in njihovo obogatitev z interaktivnimi vsebinami, vzpostavitev
tabel s QR kodo na poti na Piramido, Kalvarijo in Pekrsko gorco ter postavitev interaktivnih tabel pri  Turistično informacijskem centru Maribor v MČ Radvanje. ZTMP ima aktivno vlogo tudi v okviru  partnerskih projektov, kot so mednarodni projekt za razvoj Dravske kolesarske poti Drava Bike, Zelena
shema slovenskega turizma – Slovenia Green, ki povezuje zelene turistične destinacije, in Slovenija ‒  Evropska gastronomska regija 2021, ki spodbuja trajnostni gastronomski turizem in lokalno  samooskrbo, povezuje podeželska in urbana območja, poudarja pomen prehrane za zdravje ter  zagotavlja podporo malim in srednjim podjetjem.
Turistični rezultati na področju nočitev in prihodov gostov so odlični, njihova rast je ponovno višja od  rasti na vseslovenski ravni (4 % rast nočitev in 6 % rast prihodov gostov): od januarja do oktobra 2019
je bilo v Mariboru zabeleženih 400.691 nočitev, kar je 6 % več kot v enakem obdobju lani, in 177.799  prihodov gostov, kar je 9 % več kot v enakem obdobju lani. Razmerje med domačimi in tujimi  obiskovalci je 11/89, povprečna doba bivanja v mestu Maribor je 2,06 dni. Porast obiska turistov v
Turistično informacijskem centru Maribor je 13 %.
Doris Urbančič Windisch, direktorica Zavoda za turizem Maribor – Pohorje: »Zavod za turizem  Maribor – Pohorje sledi nacionalni strategije razvoja turizma in intenzivno sodeluje s Slovensko  turistično organizacijo ter uspešno realizira njene smernice, kar se kaže v odličnih rezultatih nočitev in
prihodov turistov ter odzivih na digitalne kampanje ter prispeva k stalni rasti prepoznavnosti destinacije  Maribor – Pohorje in njenih ponudnikov. Čas je, da tudi na mestni ravni oblikujemo turistično strategijo  za naslednje 10-letno obdobje, ki bo opredelila nadaljnje poslanstvo zavoda za turizem in partnerskih
organizacij ter bo seveda usklajena s siceršnjo strategijo razvoja Maribora. Hkrati se obračamo tudi na  prebivalce, naj bodo del mozaika pozitivne zgodbe mesta in destinacije, tudi na način da na družbenih  omrežjih objavljajo in delijo privlačne vsebine in jih označijo s ključniki #visitmaribor in #ifeelsLOVEnia«

Mogoče vam bo všeč