koronavirusPolitikaSlovenijaZdravje

Ste si že ogledali video kako bo potekalo “famozno” samotestiranje v šolah !!

Protokol o izvajanju samotestiranja danes posredovan na srednje šole

Namen samotestiranja učencev in dijakov je vzpostaviti varno šolsko okolje za učence, dijake in zaposlene v šolstvu pri izvajanju šolanja v učilnicah. Cilj je identificirati pozitivne covidne primere in preprečiti nadaljnje širjenje virusa. Vindišar je poudaril učinek rednega testiranja, saj se v primeru 1x tedenskega rednega testiranja s hitrimi testi zmanjša število pozitivnih primerov za 50 odstotkov, ki bi se jih sicer ugotovilo kasneje na druge načine.

Ministrstvo je izdelalo protokol izvajanja samotestiranja in izjavo o soglasju, zagotovilo je verificiran hitri antigenski test na SARS-CoV-2, pripravilo obvestilo pristojnim zdravstvenim domov o zagotovitvi izvida PCR testa v roku 24 ur, izdelan je bil promocijski film, zagotovljena je telefonska številka 01 478 68 48 za morebitna vprašanja staršev, učiteljev ali otrok, ki je na voljo vsak delovni dan med 8.30 in 15.30, zagotovljen je vnos podatkov v centralni register tistih testirancev, ki bodo prejeli pozitivni PCR test. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je zadolženo, da posreduje šolam opis o protokolu  vsem vodstvom vzgojno izobraževalnih zavodov in da posledično pridobi podatke o izkazanem interesu učencev v osnovni šoli in dijakov v srednji šoli o samotestiranju.

Ministrstvo je pridobilo tudi mnenje Komisije Republike Slovenije za medicinsko etiko (KME). PO njihovem mnenju je samotestiranje enostavno, neagresivno in učinkovito, pomembno prispeva k objektivnemu nadzoru nad dinamiko epidemije v šolah, učenci aktivno prispevajo k zmanjševanju posledic epidemije, utrjuje se občutek, da v epidemičnih razmerah učenci skrbijo za lastno zdravje. KME podpira odločitev, da se po vzoru nekaterih držav zaradi objektivnosti in verodostojnosti testiranje izvaja v šolskih prostorih, poudarili so tudi pomembno vlogo učiteljev.

Vodstva srednjih šol so po protokolu zadolžena, da pridobijo soglasja staršev oziroma zakonitih zastopnikov, pri sami izvedbi pa, da v regijskih izpostavah Uprave RS za zaščito in reševanje prevzemajo teste in razdelijo teste učencem in dijakom. Testiranje se izvaja ob začetku pouka ob ponedeljkih, v večjih prostorih, kjer učenci in dijaki lahko vzdržujejo medsebojno razdaljo. Ravnatelj v primeru pozitivnega PCR testa ravna v skladu z navodili NIJZ, opredeli stike učenca oziroma dijaka in zagotovi druge ukrepe, potrebne za zajezitev širjenja okužbe s koronavirusom.

V primeru pozitivnega testa pri učencu ali dijaku vodstvo šole vzpostavi stik s starši učenca ali dijaka,

starši o pozitivnem rezultatu testa obvestijo izbranega osebni zdravnika, ki učenca ali dijaka napoti na PCR testiranje. Starši zagotovijo prevoz na PCR testiranje oziroma domov, v primeru negativnega PCR testa se učenec oziroma dijak vrne k pouku.

Ob prvi izvedbi samotestiranja v šolah, za dijake predvidoma 16. aprila, bo sodelovalo tudi  zdravstveno osebje. Za učence v 3. triadi osnovne šole pa bo samotestiranje vpeljano po prvomajskih počitnicah. Za tiste, ki se ne bodo samotestirali, odločitve še ni: ali bodo lahko sodelovali pri pouku v šoli, ali pa se bo za njih organiziralo šolanje na daljavo. Če bo samotestiranje izvajano po protokolu, se sošolcem dijaka, ki bo pozitiven na PCR testiranju, ne bo potrebno umakniti v karanteno. Pozitivne izkušnje s samotestiranjem beležijo Anglija, Avstrija, Nemčija in Češka.

Uvedbo samotestiranja je podprl tudi Pokorn. Izvedbo testiranja so preverili tudi pri različno starih otrocih na Pediatrični kliniki in ugotovili, da so jih tudi otroci v prvi triadi OŠ ob prisotnosti odrasle osebe sposobni izvesti sami.

Vir: Gov.si

Mogoče vam bo všeč