Nekategorizirano

Sreda v sredo: Bojan Horvat, Energija +: Samooskrba pri pridobivanju električne energije je že nekaj časa med prioritetami

V uvodu oddaje je prvi mož družbe Energija + predstavil družbo in njene poslovne aktivnosti. Kar nekaj besed sva porabila za predstavitev trga električne energije: nabavni trg, mali proizvajalci, možnost delnih zakupov količin za ključne kupce, informiranost kupcev, električna energija iz obnovljivih virov, ponudba za gospodinjstva,

Sledile so novosti v ponudbi: kako se je družba vključila tudi v dobaviteljstvo na področju  zemeljskega plina. Posebno pozornost sva v pogovoru namenila učinkoviti raba energije – Energija + kot partner že od leta 2013 aktivno sodeluje pri projektih URE, kjer sofinancirajo različne ukrepe zagotavljanja prihrankov energije pri končnih kupcih električne energije skozi srednje in dolgoročne investicije ter energetskega pogodbeništva.

Lojalnostni program Moj PLUS – v želji po nagrajevanju zvestobe naših kupcev je v lanskem letu zaživel lojalnostni program Moj PLUS. Namenjen je vsem fizičnim osebam, našim kupcem, ki želijo oplemenititi svojo porabo s prihrankom. Za opravljene aktivnosti/nakupe kupce mesečno nagradimo s točkami, ki jih lahko unovčijo za različne ugodnosti

Vprašanje samooskrbe na področju pridobivanja električne energije je že nekaj časa med prioritetami, družba skozi investicije v postavitev energetskih objektov na področju obnovljivih virov, sonce in veter, skuša zahtevam EU. V Energiji+ posebno pozornost namenjate postavitvam sončnih elektrarn na javnih in zasebnih strešnih površinah. 

E-mobilnost, prav v mesecu novembru bo Energija+ odprla kar nekaj polnilnih postaj. Trend v razvoju avtomobilske industrije se vse bolj nagiba k proizvodnji električnih avtomobilov. Nekatere države, Norveška na primer, načrtujejo, da bodo v nekaj desetletjih povsem spremenile vozni park v prid električnih vozil. Kako je oziroma bo pri nas.

Zanimivo vprašanje je, na kak način shraniti oziroma skladiščiti električno energijo. Kako je s projektom zalogovnikov oziroma hranilnikov električne energije, v Sloveniji že obstajata dva  hranilnika. Kakšna so o tem razmišljanja v Energiji +.

VIDEO: 

Mogoče vam bo všeč