Nekategorizirano

Soboški rdeči župan Aleksander Jevšek bi z uničenjem Pomurskih lekarn pokril finančno brezno mega projekta Expano?!

V Mursko Soboto so se vrnili svinčeni časi jugoslovanskega komunizma sedemdesetih let, ko je partija oziroma Zveza komunistov sprožila obširno kadrovsko čistko in ko so ena za drugo “letele glave” ideoloških sovražnikov. Na čelu tokratnega ideološkega boja je sicer reformirani komunist, vidni funkcionar Židanove SD in soboški župan Aleksander Jevšek, ki v Popitovi maniri izvaja popolno kadrovsko deratizacijo.

V prvem županskem mandatu je ob aktivni podpori zvezstega oprode, direktorja občinske uprave Srečka Đurova, s kadrovskim cunamijem poskrbel, da so bili v vseh javnih zavodih in podjetjih, v katerih je mestna občina lastnik, zamenjani  vsi  obrazi prejšnjega župana Antona Štihca. Zadnja trdnjava, ki je še ni osvojil, je javni zavod Pomurske lekarne, ki jih že dolga leta vodi Ivan Zajc. 

Tega se je lotil pred dobrimi tremi leti, ko si je omislil na obrežju soboškega jezera postaviti  monumentalni spomenik Expano, ki naj bi ga uvrstil med nesmrtne.  Čeprav je napovedoval, da bo projekt veljal 1,7 milijona evrov, je že danes njegova cena krepko presegla 6 milijonov, denarja za pokrivanje finančnega brezna pa od nikoder. Imeli so ga v Pomurskih lekarnah,kjer se je v desetletju nabralo kar nekaj milijonov evrov presežnega denarja. Jevšek se jih je želel polastiti, a se ga direktor Pomurskih lekarn Ivan Zajc ni ustrašil. “Če se bo denar delill, se bo delil v skladu z deleži vseh občin ustanoviteljic. S tem je Zajc pljunil na Jevškov karbid in z Đurovim sta si omislila “peklenski” plan, kako se znebiti Zajca in priti do tako potrebnih milijonov.

Sledila so naklepna miniranja Ivana Zajca kot kandidata za direktorja Pomurskih lekarn, sledile so kazenske ovadbe zoper Zajca zaradi domnevno nezakonitega poslovanja, Đurov kot član Sveta zavoda je z ustrahovanjem predstavnikov ostalih občin, skušal doseči glasovanje o Zajčevi nezaupnici. Lokalni mediji, ki se izdatno napajajo iz mestnega proračuna, so seveda po Jevškovem diktatu zlivali gnojnico po Zajcu, članih sveta, pa tudi zaposlenih, ki so se postavili Zajcu v bran.

Sledil je Jevškov ultimat; če v 60 dneh Zajc ne odstopi s položaja direktorja, bo mestna občina Murska Sobota pričela postopek izstopa iz Javnega zavoda Pomurske lekarne in ustanovila svoje, Soboške lekarne. Rok je pred dnevi minil, Zajc ni odstopil, Jevšek pa napovedal izstop in ustanovitev svojih lekarn, Za podkrepitev grožnje, kako resno misli, je kupil prostore lekarne na Grajski ulici, ki so sicer v lasti prezadolženega Galexa. Za nakup mestni svetniki Jevšku niso prižgali zeleno luč, vendar mu za to ni kaj dosti mar, ker je tudi v zgodbah z družbo Zgodba d.o.o., ki je v lasti vidnih članov Židanove SD, delal po domače, kar se upoštevanja zakona o javnem naročanju tiče. 

S pismom javnosti in županu Jevšku so se danes vnovič oglasili tudi zaposleni Pomurskih lekarn. Povedano na kratko, nastavili so mu ogledalo, kako je skušal na nezakonit način zrušiti direktorja Ivana Zajca, predvsem pa, da ga je k temu vodil le pohlep po milijonih evrov presežnega denarja, s katerim je nameraval pokriti finančno brezno projekta Expano.

Pismo zaposlenih objavljamo v celoti, da si bralci ustvarite pravo podobo dogajanj v Murski Soboti.

Spoštovani gospod župan!

Odziv Mestne občine Murska Sobota (v nadaljevanju: MOMS) na zapis zaposlenih, kot ste ga sami poimenovali, razkriva resnično srž problema MOMS v odnosu do Pomurskih lekarn (v nadaljevanju: PL). Najprej je potrebno odločno poudariti, da smo se zaposleni v PL oglasili večkrat. Ob tem se seveda postavlja vprašanje, zakaj naš glas ni vedno prišel do javnosti. Kot dejstvo lahko zapišem, da ste vi osebno, gospod župan, preprečili, da bi se na 1. izredni seji mestnega sveta MOMS slišal glas zaposlenih. Prošnji, da bi sindikatu poslali uradno vabilo na omenjeno sejo, niste ugodili, čeprav vam poslovnik mestnega sveta MOMS to omogoča, na sami seji pa ste v vašem običajnem stilu zelo vehementno izjavili, da sindikat ni uradno vabljen na sejo in zato ne dobi besede.

To po našem razumevanju dokazuje, da se bojite dati besedo zaposlenim, ki bi lahko tedaj tudi javno povedali svojo plat zgodbe, se neposredno odzvali na izrečeno in vas  postavili na laž.

V 4. točki vašega odziva ste jasno povedali, da v primeru, če bi sedanji v.d. direktorja odstopil in bi prišel drugi direktor, ki bi zdravila naročal po istih zakonih, vi ne bi nikoli problematizirali nabave zdravil! 

Hkrati vam tudi sporočamo, da zaposleni v PL z omenjenima gospodoma, spoštovanim predsednikom Vlade RS in ministrom za javno upravo nimamo nobenih težav. Še več, prepričani smo, da za razliko od vas gospod župan imata oba, s strani zaposlenih spoštovana gospoda, spoštljiv odnos do delavcev, kjer koli že delajo.

Gremo lepo po vrsti.

Že leta 2018 ste na radiu Murski val izjavili, da imamo v PL dražji Aspirin kot v sosednji Avstriji. Zaposleni smo vam dokazali, da je bila ta vaša izjava laž. Seveda z namenom obračanja javnosti proti PL (kot dokaz smo na seji Sveta zavoda PL vsem medijem izročili kopijo računa za Aspirin v PL in sosednji Avstriji). Ker ta laž ni zalegla, tako kot ste si želeli, ste se domislili novih manipulacij. Vodstvo ste hoteli razrešiti na nezakonit način. Vložili ste tožbo proti vodstvu PL, katero ste izgubili. S tem vam je bilo s strani sodišča jasno povedano,  da je vaš način – manever odstavljanja vodstva, bil nezakonit.

Tu se kaže vaša dvoličnost. Vedno govorite, da je potrebno spoštovati zakone, sami pa jih zlorabljate oziroma kot v omenjenem primeru celo ravnate nezakonito.

In na koncu, ko niste na nobenega od naštetih načinov mogli doseči zamenjave vodstva PL, ste se poslužili še zadnjega manevra, ki vam je ostalo na razpolago – blatenje vseh zaposlenih. V vašem odzivu na zapis zaposlenih ste jasno sporočili, da se boste za dosego svojega cilja poslužili vseh sredstev, glede na vsebino tudi povsem neutemeljenega blatenja ter poniževanja nas, zaposlenih v PL. 

Na tej točki se zaposleni ponovno oglašamo. Z vašimi dejanji MOMS jasno sporočate: kdor ni z vami, je proti vam, zato ga je treba uničiti. Ob tem si zaposleni zastavljamo dve temeljni vprašanji in sicer:

1.      Ali je res, da neizvajanje javnih naročil za zdravila pomeni dražja zdravila za občane MS?

2.      Zakaj si župan resnično želi uničiti PL in ustanoviti svoje Soboške lekarne?

 

Zaposleni vam podajamo odgovora na zastavljeni vprašanji:

1.      Neizvajanje javnih naročil za zdravila ne pomeni višje cene zdravil za občane MOMS (ali občane katere koli druge občine). Za ceno zdravil se pogaja ZZZS za vse zavode v Sloveniji. Cena posameznega zdravila na recept je enaka v celotni Sloveniji. ZZZS se torej s proizvajalci pogaja za cene vseh zdravil skozi vse leto (cene se spreminjajo vsaka dva meseca), za vse lekarne (zasebne in javne zavode). ZZZS ima kot plačnik neskončno višje pogajalsko izhodišče, kot bi ga imele posamezne lekarne oz. kateri koli javni lekarniški zavod sam. Prav tako s tem ohranjamo enakost in pravičnost glede doplačil za zdravila za vse prebivalce Slovenije. Se pa v sindikatu zavedamo, in tega tudi nismo nikoli skrivali, da je ureditev nabave zdravil v povezavi z ureditvijo javnega naročanja v Sloveniji problematična in smo na potrebo po sistemski ureditvi tega vprašanja opozorili tudi Ministrstvo za zdravje. Dejstvo je, da se s tem problemom enako soočajo vse lekarne v Sloveniji in PL pri tem v ničemer ne odstopajo.

Kot primer za zapisano, vam prilagamo znižanje cene za eno škatlico zdravila Rydapt 25mg (zdravilo se uporablja za zdravljenje levkemije):

Cena 5.6.2018 je bila 17.578,72 EUR, 13.8.2018 pa se je znižala na 13.381,82 EUR.

Cena se je torej v dveh mesecih spremenila za 4.196,90 EUR.

Pri tem poudarjamo, da ne glede na ceno zdravila lekarna dobi plačano samo lekarniško storitev v višini 1,72 EUR.                              

 

2.      Glede na to, da vi, gospod župan, vztrajno ponavljate, da se zaposlenim v PL gre za ohranitev privilegijev in da se oglašamo samo zato, da teh privilegijev ne bi izgubili, vam zaposleni odgovarjamo:

     

–         Zaposleni v PL nimamo nobenih privilegijev, saj smo javni uslužbenci in nam tako kot vsem ostalim javnim uslužbencem pravice in dolžnosti opredeljujejo enaki zakoni in predpisi. Naše plače so določene in se izplačujejo na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, njegovih podzakonskih aktov, Kolektivne pogodbe za javni sektor in Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva, povsem enako, kot v vseh drugih lekarnah po Sloveniji. Tudi če namigujete na delovno uspešnost iz prodaje blaga in storitev na trgu vam odgovarjamo, da po našem vedenju tudi v tem delu PL v ničemer ne odstopajo od ostalih lekarn v Sloveniji, osnovne plače farmacevtov pa so v izhodišču celo nižje od primerljivih delovnih mest v zdravstvu, rast plač pa počasnejša.

–          Zaposleni se oglašamo zato, ker smo prepričani, da je ob veljavni zakonodaji tako za občane MOMS in drugih občin, v katerih so prisotne PL, kot tudi za zaposlene, z vseh vidikov boljša ohranitev enega zavoda, to je PL, kot ustanavljanje dodatnega zavoda v dejavnosti, kjer med njima na področju cen zdravil praktično ne more biti konkurence. Navedeno drži tako z vidika dostopnosti do lekarniških storitev, kot tudi z vidika kakovosti, učinkovitosti in racionalne organizacije le-teh, nenazadnje tudi z vidika delovnih mest zaposlenih v PL. Ob tem dodajamo, da ustanovitev novega lekarniškega zavoda, kot jo predlagate, po našem mnenju nima podlage v zakonu o lekarniški dejavnosti, saj mrežo z določanjem lekarn s sklepom določa minister, pristojen za zdravje. Razlogi, ki bi glede na kriterije, določene v zakonu, utemeljevali ustanovitev nove lekarne na območju MOMS pa po našem trdnem prepričanju ne obstajajo.

–          Glede na navedeno so razlogi za vaše ravnanje skriti drugje. Razlog za ustanovitev  Soboške lekarne se po našem razumevanju skriva v promocijskem materialu za projekt Expano (Soboško jezero).

https://drive.google.com/file/d/1xFQyqmL4FzZxaWnyHMMaW2Y-MWA3kBHC/view

Na 17. strani tega gradiva je zapisano, da naj bi PL prispevale k temu projektu 2 milijona EUR. To se seveda ni zgodilo, saj za to po našem mnenju niti ni pravne podlage. Ker vam ta sredstva očitno manjkajo, vaše ravnanje razumemo kot maščevanje, ustanovitev Soboških lekarn pa kot projekt, iz katerega bi lahko ne glede na pravno dopustnost financirali projekte, ki z zagotavljanjem javne lekarniške službe, njeno dostopnostjo in kvaliteto, nimajo nikakršne zveze.

In za zaključek:

Gospod župan, kdorkoli bi bil direktor PL, ne bi mogel izvajati javnih naročil za zdravila v skladu z veljavnimi predpisi, saj jih noben direktor lekarne v Sloveniji do sedaj še ni izvedel. Glede na to, da je NO MOMS v prejšnjem sklicu mestnega sveta prav tako ugotovil resne nepravilnosti, vendar tedaj pri izvajanju javnih naročil MOMS v primeru Zgodbe d.o.o., bi bilo edino prav, gospod župan, da začnete najprej sami upoštevati predpise o javnih naročilih in šele nato s prstom kažete na druge. 

Na tem mestu je potrebno še enkrat jasno povedati, da 5. odstavek 38. člena Zakona o lekarniški dejavnosti  jasno določa, da se presežki, ki jih ustvari zavod iz zasebnih sredstev, lahko vračajo ustanovitelju, če s tem ni ogroženo solventno ali likvidno poslovanje javnega zavoda, namenijo pa se lahko izključno za izvajanje zdravstvene dejavnosti, kar projekt Expano (Soboško jezero) zagotovo ni. Če bi Svet zavoda PL ugodil vaši zahtevi, da namenimo 2 milijona EUR za naveden projekt, bi bilo torej to nezakonito. Gospod župan, zaposleni se spet sprašujemo, kako lahko PL očitate nespoštovanje zakonov, sami pa bi jih zavestno kršili?

In potem se sprašujemo, kako to, da noben drug župan ne zahteva odstop oz. zamenjavo vodstva lekarniških zavodov? Se vam ne zdi to čudno? Ali to pomeni, da vsi ostali župani zagovarjajo nezakonitost ali pa morda bolje kot vi gospod župan, razumejo sistemsko naravo problema naročanja zdravil, saj po veljavni zakonodaji ni možno zagotoviti skladnosti med predpisi, ki urejajo javno naročanje in predpisi, ki urejajo lekarniško dejavnost. Morda bodo

odgovor na kakšno od teh vprašanj dali tudi postopki, ki jih omenjate v svojem odgovoru in jih vodijo pristojni organi. Zaenkrat pa po našem vedenju nobeden od teh postopkov še ni pravnomočno končan in, ker s podrobnostmi niti nismo seznanjeni, se do njih tudi ne moremo in ne nameravamo opredeljevati.

Gospod župan vi nikoli niste bili tisti, ki bi skrbeli za nemoteno oskrbo bolnikov z zdravili, ampak smo za to skrbeli zaposleni v Pomurskih lekarnah. Vsem bolnikom sporočamo, da bomo še naprej, po naših najboljših močeh, zagotavljali kakovostno in varno preskrbo VSEH POMURK IN POMURCEV z zdravili, kljub vaši odločenosti, da boste vložili ogromne napore, da uničite Javni zdravstveni zavod Pomurske lekarne in s tem predvsem lastnim občanom MOMS poslabšali dostopnost do zdravil.

 

Glede na poročanje medijev, da ste nakup prostorov na Grajski ulici že izvedli, vas zaposleni sprašujemo ali imate sprejete ustrezne sklepe s strani Mestnega sveta MOMS?

Lepo pozdravljeni,

Damir Domjan, predsednik Sindikata farmacevtov Slovenije, 

Marina Gyurica, predsednica Sifarm OE Pomurje, 

Ksenija Vučak, predsednica SZSV v JZ Pomurske lekarne

Seveda so se na pismo odzvali v županovem kabinetu in v pamfletu, kakršne so v opravičilo obračunavanj z ideološkimi sovražniki uporabljali partijski aparatčiki v bivši komunistični državi, natresli kopico neresnic o nezakonitem poslovanju Pomurskih lekarn, čeprav notranja revizija Mestne občine ni ugotovila nepravilnosti. Vse je namreč že zdavnaj prešlo na osebno raven in Jevšek ter Đurov ne bosta tako dolgo mirno spala, dokler se ne znebita Ivana Zajca in polastita Pomurskih lekarn, z denarjem vred seveda. 

Mogoče vam bo všeč