GospodarstvoizobraževanjeSlovenijatehnologijaV fokusu

Simbioza Mobiln@ – potujoča učilnica je konkreten odgovor na izzive vse hitreje starajoče družbe

Simbioza genesis je ljubljansko socialno podjetje.

Njihovo medgeneracijsko sodelovanje, prostovoljstvo, vseživljenjsko učenje, socialno podjetništvo ter družbeno odgovorno, socialno in etično delovanje je njihova zgodba, ki se je začela leta 2011 z izvedbo vseslovenske prostovoljske akcije Simbioz@ e-pismena Slovenija.

Vseslovenski projekt, ki je temeljil na medgeneracijskem sodelovanju, solidarnosti in spodbujanju vseživljenjskega učenja. V letih 2011, 2012 in 2013 je Simbioza preko prostovoljstva in medgeneracijskega sodelovanja uspela povezati celotno Slovenijo.

V mesecu avgustu 2021 so predstavili svoj novi projekt.

Simbioza Mobiln@ – je potujoča učilnica, ki omogoča ter zagotavlja digitalno opolnomočenje starejših.

Napredek v razvoju IKT po eni strani prinaša veliko koristi na vseh področjih, vendar pa za starejše pomeni velik izziv; prepad med digitalno pismenimi ter nepismenimi se povečuje, kar veča tudi socialno izključenost in poglablja medgeneracijski prepad.

Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije je tako neizogibni sopotnik sodobnega načina življenja pri izobraževanju, v poklicnem delovanju, tretjem življenjskem obdobju, pri preživljanju prostega časa in v bodoče tudi pri bivanju pametnih mest v družbi interneta stvari. V pametni prihodnosti zagotovo ne smemo pozabiti na digitalne veščine starejših, saj jim bodo zagotavljale dostop do informacij in višjo kakovost življenja.

Veselijo se, da lahko skupaj gradijo vključujočo družbo, ki povezuje vse generacije in naslavljamo izzive, ki so pomembni za vsakega izmed nas.

Poročilo o prvih utrinkih iz terena v mobilni e-učilnici so na strani

Simbioza Mobiln@ – prvi utrinki iz terena

Več informacij na https://simbioza.eu/blog/otvoritev-simbioza-mobiln-potujoca-ucilnica

 

Mogoče vam bo všeč