Dogodki in prireditveGospodarstvoSlovenijatehnologijaV fokusu

Sejemski dnevi v maju z izzivi in dosežki na področju Komunalne opreme in Avto ter vzdrževanje.

Letošnje leto na področju sejemske dejavnosti prinaša intenzivno  ter bogato sejemsko dogajanje.  Preteklo dogajanje, v času korone in takoj po njej, je pokvarilo in prestavilo ter zamaknilo oziroma  razvleklo obdobje katerega so poznali in izvajali razstavljavci in organizatorji sejmov. To posebej velja za sejme za področje Avto in vzdrževanje ter gospodarska vozila in logistika, ki bo letos prisotno prvič po štirih letih. Tako da, kot pravijo na Celjskem sejmu, bo v teh sejemskih dnevih predstavljeno res tisto kar je resnično najnovejše na tem področju.

V sredini Sebastijan Zupanc, direktor zbornice komunalnega gospodarstva pri GZS

Letos se  prvič organizira sejem KOMOT, ki je prvi strokovni sejem komunalne opreme, ravnanja  z odpadki in vodne tehnologije. Ta bo potekal v času od 17 do 19 maja.  Ta sejem organizirajo skupaj z Zbornico komunalnega gospodarstva kot nov specializiran dogodek v Sloveniji. To obenem pomeni enotno platformo za predstavitev industrijskih rešitev in inovacij na področju komunale, oskrbe  s pitno  vodo, odvajanja in čiščenja odpadnih voda in ravnanja z odpadki. Pravzaprav to je edini sejm takšnega formata v širši regiji.  To je potrebno vzeti v kontekstu zelenega  in krožnega gospodarstva kot temelja paradigme Evropske unije na področju  varovanja okolja kjer se članicam narekuje izpolnjevanje zahtevanih okoljskih ciljev. Obenem je to zaveza da delujejo ozaveščajoče na trge in prostore južneje od nas na področju kominalnih tehnologij in dosežkov. To zaledje pravzaprav to pričakuje od sejma in organizatorjev le tega, meni Sebastijan Zupanc, direktor  Zbornice komunalnega  gospodarstva pri GZS.  V strokovnem delu in po posameznih okroglih miz bo razloženo kaj prinašajo evropske direktive na področju ravnanja z odpadki in z pitno vodo, prvina ki je še kako pomembna za vse nas.  Pa tudi o koriščenju evropskih sredstev  za te namene.

Štiri leta inovacij, napredka, razvoja, ki ga bodo lahko razstavljavci končno pokazali strokovni javnosti in številnim podjetjem, bo predstavilo 105 direktnih razstavljavcev iz šestih držav: Avstrija, Hrvaška, Italija, Nemčija, Poljska, Slovenija. Zastopanih bo 300 blagovnih znamk. Publik, poleg slovenske pa predvsem iz dežel nekdanje skupne države.

Na sejmu KOMOT bo mogoče videti:

 Ravnanje z odpadki, zbiranje in odvoz odpadkov, obdelava, recikliranje

(vozila za odvoz in zbiranje odpadkov, cisternska vozila, samonakladalci, pajki, prekucniki, dvigala za reciklažo, stroji za prelaganje materiala, mlini za odpadke, stroji za razrez odpadnih materialov, noži za recikliranje, sortirne linije, transportni trakovi, stiskalnice, press kontejnerji, naprave za odsesovanje in filtracijo, komunalni zabojniki, kontejnerji za samonakladalce, …)

Čiščenje javnih površin, vzdrževanje in zimska služba

(pometalne naprave in vozila, nadgradnje vozil, kosilnice za košnjo obcestnih površin in vodotokov, kosilnice za obrezovanja vejevja in urejanja živih mej, drobilci, mulčerji, snežni plugi, posipalniki, odmetalci snega, tehnologije skladiščenja in mešanja soli, …)

Nadzor onesnaženosti zraka

Čiščenje dimnih plinov in odsesavanje

Storitve recikliranja ter analitična in laboratorijska tehnologija za recikliranje

Tehnologije za gradnjo vodovodnega in kanalizacijskega omrežja

Vodovod in kanalizacija

Priprava pitne vode

Čiščenje odpadnih voda

Čistilne naprave za odpadne vode

Priprava tehnološke vode

Telemetrijski sistemi

Tehnološka oprema

Laboratorijske tehnologije za analizo vode

Izobraževanje, raziskave, prenos tehnologij

 

Gospodarska vozila in logistika ter Avto in vzdrževanje

 

Tukaj lahko rečemo, da gre za edina in največja strokovna sejma za mojstre, poznavalce in ljubitelje.

Peter Pišek, predsednik sekcije za promet pri OZS

Sejem Gospodarska vozila prinaša največjo ponudbo lahkih, srednjih in težkih gospodarskih vozil, kjer z veseljem ugotavljamo, da so udeležbo na sejmu potrdile skoraj vse blagovne znamke s področja težkih gospodarskih vozil. V omizjih bo obdelana problematika s katero se srečujejo vsi ki vključeni v te procese. V Razpravah se pričakuje da bodo poudarjene  potrebe po spremembah na področju delovne zakonodaje, ki je zaenkrat preveč zbirokratizirana in zavira nekatere segmente na tem področju  v želji k hitrejši rasti  in konkurenčnosti. Tudi tukaj bi naj spremljali in se ravnali po čimprejšnjem prehodu na zeleno, ekološko, zdravo.  Pa vendar, po besedah Petra Piška, predsednika sekcije za promet pri GZS, je v naši državi prevelik razkorak med želenim in narejenim. Načelnost, ki je prisotna pri nas ne gre v korak z stvarnostjo in vsakdanjostjo. Za zeleni prehod je potrebno mnogo več časa, da bi se zagotovil manj boleči in nujni  način za zdravje družbe, industrije, prometa in narave. Alternative so vendar slabo sistemsko in regulativno podprte.  Država mora imeti aktiven odnos  in pomagati gospodarstvu tako kot to počenejo druge države.  Pretočnost v transportni panogi in logistiki je obratno sorazmerna z uspešnostjo in učinkovitostjo le te.  Prometne mreže in povezave  morajo biti razvite in ne da se določene izpuščajo iz neke bližnje perspektive.

Razstavni program na sejmu Gospodarska vozila in logistika bo obsegal:

lahka, srednja in težka gospodarska vozila

dostavna  vozila

avtobusi

polpriklopniki in priklopniki

nadgradnje, priključki in dodelave

specialna vozila

oprema gospodarskih vozil

pnevmatike

dvigala, dvižne platforme

goriva, maziva in olja

rezervni deli in servis

navigacijski in telekomunikacijski si­stemi

informacijske rešitve

strokovna literatura in revije.

Logistične rešitve bodo ponujale navigacijske in telekomunikacijske sisteme ter informacijske rešitve.

Obisk, ki ga pričakujejo na Celjskem sejmu, je zastavljen na 15-20 tisoč obiskovalcev. Poleg slovenskih jih bo,  po predvidevanjih organizatorjev, največ iz držav Zahodnega Balkana ter še iz Italije in Avstrije.

Dosedanja statistika  teh dveh sejmov kaže, da je sejem izpolnil pričakovanja kar 85 % obiskovalcem, kar 65 % razstavljavcev pa ja na sejmu sklenilo konkretni poslovni dogovor. Sejmi, ki jih strokovna javnost torej več kot potrebuje. Smelo, drzno, potrebno.

Vane T. Costa

 

 

 

 

Mogoče vam bo všeč