Nekategorizirano

SDS in NSi vložili zahtevo za oceno ustavnosti zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije

Poslanec SDS mag. Andrej Šircelj je na današnji novinarski konferenci predstavil zahtevo za oceno ustavnosti Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019, ki izvršuje Rebalans proračuna Republike Slovenije za leto 2019 ter za oceno ustavnosti in zakonitosti Rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2019 in Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2018 do 2020. Zahtevo za oceno ustavnosti sta na Ustavno sodišče danes vložili poslanski skupini SDS in Nova Slovenije, ki sta ob pripravi besedila sodelovali s številnimi ekonomskimi in pravnimi strokovnjaki. 

V obeh poslanskih skupinah predlagamo, da Ustavno sodišče ugotovi, da so Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 v členih 1., 3., 5., 29. in 30. in 2. člen Rebalansa ter 3. in 4. člen Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2018 do 2020 v neskladju s 148. členom ustave, v povezavi z 2., 3., 3.a in 8. in 153. členom ustave. Prav tako ustavnemu sodišču predlagamo, da ugotovi, da sta Rebalans proračuna Republike Slovenije za leto 2019 ter Odlok o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2018 do 2020 v nasprotju s 3. in 6. členom Zakona o fiskalnem pravilu. Ustavno sodišče naj zato razveljavi Rebalans proračuna Republike Slovenije za leto 2019 in odpravi Odlok o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2018 do 2020 ter Vladi in Državnemu zboru naloži uskladitev Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019, ki izvršuje Rebalans proračuna Republike Slovenije za leto 2019 z ustavo in Zakonom o fiskalnem pravilu v roku 1 meseca.   

»Tukaj gre torej za tri pravne predpise glede katerih zahtevamo oceno ustavnosti, in sicer gre za zakon o izvrševanju proračuna, s katerim se izvršuje proračun za leto 2019, gre za odlok, ki daje okvir, predvsem na odhodkovni strani in gre za sam rebalans proračuna. Vsi tri trije pravni akti dejansko določajo proračun za leto 2019,« je uvodoma pojasnil mag. Šircelj in nadaljeval: »148.člen ustave določa usklajenost prihodkov in odhodkov, ali povedano drugače, tudi z zadolževanjem odhodki ne smejo  biti višji od prihodkov, razen v primerih po zakonu o fiskalnem pravilu, ko gre za izredne dogodke, pri čemer pa letos temu ni tako.« 

Poslanec Šircelj je nato dejal, da se pri zahtevi za oceno ustavnosti proračuna srečujemo s prvovrstnim ustavnopravnim vprašanjem, in sicer ali se bo ta vlada držala ustanovpravnih norm, ali ne. »Gre pa tudi za to, da se uvede disciplina na fiskalnem področju oziroma fiskalna disciplina oziroma da se troši toliko kot se ustvari,« je poudaril mag. Šircelj. 

»Fiskalni svet je dal mnenje o rebalansu proračuna za leto 2019 in ugotovil, da odhodki presegajo prihodke za 270 milijonov evrov in zaradi tega je vzpostavljeno vprašanje higiene in discipline ter vladavine prava,« je nadaljeval poslanec, ki je dodal, da v poslanskih skupinah SDS in NSI z vloženo zahtevo za oceno ustavnosti želimo izpostaviti, ali se bodo v naši državi na finančnem področju upoštevale pravne norme, ki so dane z ustavo in zakonom o fiskalnem pravilu. 

»Fiskalni svet je samostojen in neodvisen organ, katerega beseda bi morala nekaj pomeniti. V primeru  proračuna in odloka vlada ni upoštevala stališča fiskalnega sveta, ki določa okvir porabe. Vlada prav tako ni pripravila 3 letnega razvoja odhodkov, ampak samo enoletnega in zato je odlok v nasprotju z zakonom o fiskalnem pravilu,« je nadaljeval Šircelj, ki je tudi prepričan, da je tudi zaradi dvotretjinske podpore Fiskalnemu svetu v Državnem zboru temu organu treba dati določeno težo.

»Fiskalni svet je ugotovil presežek odhodkov na podlagi zakona o fiskalnem pravilu, na podlagi švicarske formule, ki danes velja in na podlagi te formule je treba določati javnofinančne dokumente,« je prepričan poslanec, ki še meni, da bo, v kolikor ustavno sodišče ugotovi, da je rebalans neustaven, vlada v enem mesecu lahko popravila obstoječe dokumente in naredila rebalans. »S tem javne finance ne bodo ogrožene, nihče ne bo prizadet, vlada pa bo preko javnih financ upravljala vse tiste vloge, ki jih dejansko mora opravljati, to je alokacijsko, stabilizacijsko, preradzelitveno vlogo,« je poudaril mag. Šircelj. 

»Dolgoročno in srednjeročno se bo s tem zagotovilo tudi  stabilne javne finance. Stabilne javne finance pa vplivajo na to, kako ljudje srednjeročno in dolgoročno v državi živijo. Stabilne javne finance zagotavljajo večje zaposlovanje, zaposljivost in večje dohodke ljudi,« je še povedal poslanec, ki je še dodal, da je fiskalno pravilo evropski izum. 

»Pričakujemo, da bo vlada delovala skladno z ustavo in če ne bo delovala skladno z ustavo, pričakujemo tudi ustrezne posledice,« je ob novinarskih še povedal mag. Andrej Šircelj, ki je prepričan, da je zahteva za oceno ustavnosti urgentna. 

»Ustavno sodišče je samostojno in neodvisno, torej ne moremo vršiti pritiska na to institucijo, kdaj naj o tem odloči;« pa je na vprašanje o tem, kako hitro naj odloči sodišče o zahtevi odvrnil poslanec. 

Mogoče vam bo všeč