Nekategorizirano

Rudi Matjašič: Županoval bom transparentno in pošteno

Rudi Matjašič. Ime, ki je eno izmed najbolj prepoznavnih v občini Kungota zaradi mnogih aktivnosti. Oseba, ki je glasbenik (komponist, tekstopisec, aranžer), politik, magister poslovnih ved, organizator dobrodelnih prireditev, predsednik kulturno-umetniškega društva KPM (Kungoška Pleh Muzika), član PGD Sp. Kungota, član KUD-a Lipa, pa tudi oče, dedek in še bi lahko naštevali. Najbolj ga poznamo po funkciji Državnega svetnika in podžupana občine Kungota ter predsednika Vaške skupnosti Sp. Kungota. Je človek s pokončno držo, ki je socialno naravnan, zna prisluhniti ljudem (starim in mladim), je velik prijatelj, predvsem pa ima zelo rad Kungoto.

Kaj vas je pravzaprav nagovorilo h kandidaturi za župana občine Kungota?

H kandidaturi so me nagovorili ljudje, ki živijo v občini Kungota. To so ljudje, ki radi živijo v svojem kraju in jim ni vseeno za občino. Želijo si sprememb, želijo si boljše prihodnosti v svojem kraju bivanja.

Dejansko je bila iz njihove strani vzpodbuda in ker si tudi sam želim uspešnejšo občino, predvsem pa zato, ker imam vizijo kje in kako kaj izboljšati, sem se po tehtnem razmisleku odločil kandidirati, saj sem zadnja leta pridobil veliko izkušenj na političnem področju ter spoznal veliko uspešnih ter vplivnih ljudi na različnih področjih, ki bi mi lahko pomagali pri uresničevanju vizije ter posledično k večji blaginji in razvoju občine.

Imamo tudi svojo neodvisno listo, ki se imenuje ZA KUNGOTO S SRCEM. Skupaj bomo s svojim zagonom, znanjem, idejami in ljubeznijo do svojega kraja uresničevali začrtano pot, ki temelji predvsem na tem, da bi občina Kungota postala ena najbolj razvitih primestnih občin, ki leži na območju zahodnih Slovenskih goric, in bo zanimiva za vse generacije. Hkrati bomo veliko pozornosti namenili ranljivim skupinam in skozi programe pomoči ter socialne transferje omogočali človeku dostojno življenje.

Lista ZA KUNGOTO S SRCEM je zelo raznolika, saj sem mnenja, da bi kandidati za občinski svet in svet Vaške skupnosti morali biti ljudje, ki razumejo problematiko v občini, kar lahko razume samo nekdo, ki prihaja iz istih vrst, in ki jim za Kungoto ni vseeno. Sestavljena je iz aktivnih ljudi, ki so različnih starosti in znanj, ker lahko na ta način zastopamo interese vseh generacij in na vseh področjih.

Katere so tiste vaše osebnostne kvalitete, s katerimi boste prepričali, naj občani in občanke na prihajajočih volitvah za župana izberejo vas?

Ob tem bi izpostavil svoja načela, ki so:

–      pošteno in transparentno delovanje,

–      odgovornost in skrb za skupno dobro,

–      enake možnosti za vse občanke in občane.

Sem ponosen Kungočan in rad imam prebivalce Kungote ter okolico, v kateri živim. Sem socialno naravnan in spoštujem kulturo, saj se zavedam, da nobena občina oz. država ne more obstajati brez nje. Veliko sem že naredil za Kungoto in še bom, četudi ne bom izvoljen. Znam prisluhniti vsem generacijam, ne glede na vrsto problematike, in jih poskušam razumeti ter jim pomagati. Sem dejaven na kulturnem in humanitarnem področju. Sem član in predsednik društva KPM (Kungoške Pleh Muzike), član KUD-a LIPA in član PGD Sp. Kungota. Na političnem področju imam veliko izkušenj, saj sem bil v prejšnjem mandatu Državni svetnik RS (predstavljal oz. zastopal sem lokalne interese, bil sem član komisije za Kulturo, Znanost, Šolstvo in Šport ter član komisije za Socialno varstvo, delo, Zdravstvo in Invalide), podžupan občine, občinski svetnik in predsednik Vaške skupnosti Sp. Kungota.

Glede na dolgoletno delo na kulturnem in političnem področju, predvsem pa na podlagi funkcije podžupana, sem spoznal problematiko občine, pridobil različna ekonomska znanja ter hkrati dobro spoznal delo občinske uprave in župana. Zato sem prepričan, da bom kos problemom, s katerimi se vsakodnevno srečuje občina Kungota. Občanom občine Kungota lahko nudim svoje znanje, dolgoletne praktične izkušnje, ki so podprte z rezultati, in vizijo za razvoj občine z realnim programom razvoja občine.

V tem trenutku pa jim lahko dam obljubo, da bom za vse občane vedno delal skrbno, pošteno in gospodarno, kot za svoje najbližje. Za uspeh je izjemno pomembno, da želiš in hočeš – na kratko povedano, da si s srcem pri stvari, ter da imaš zastavljene točne cilje ter dodelano strategijo.

Kaj lahko obljubite Kungočanom, če boste izvoljeni za župana?

Obljubim jim lahko, da se bom vedno in v vsakem primeru boril za Kungoto! Da bom kot župan občine Kungota vse ljudi obravnaval enakovredno, ne glede na njihovo politično, versko ali kakršnokoli drugo pripadnost, ne glede na spol in starost. Želim, da povežemo in združimo vse pozitivne sile »ZA KUNGOTO S SRCEM« za boljši jutri občine Kungota.

 

Kandidirate z neodvisno listo, ki se imenuje »ZA KUNGOTO S SRCEM«. Od kod vam ime in kdo so kandidatke oz. kandidati?

Res je. Smo neodvisna lista, ki ji ni vseeno za Kungoto. Ker želimo, znamo in zmoremo, nam bo uspelo!

Naša neodvisna lista se imenuje »ZA KUNGOTO S SRCEM« in to z razlogom. Leta 1996 nam je žal pogorela osnovna šola v Spodnji Kungoti in takrat se je prvič pojavil slogan »S SRCEM ZA ŠOLO« (kasneje so sledili še »S SRCEM ZA KUNGOTO, GASILCE ZA OTROKE,…). Takrat sem jaz organiziral dobrodelno prireditev s tem imenom. Izkazalo se je, da znamo sodelovati in »stopiti skupaj«, kajti uspeh dobrodelne prireditve je bil zavidljiv, na kar smo v Kungoti lahko ponosni. V meni je pa ostal ponosen občutek, da dejansko znamo sodelovati s srcem in da smo si zato takrat in danes nadeli pravo ime.

Kandidati za občinski svet in svet vaške skupnosti so ljudje različnih starosti, spola in znanj, saj sem mnenja, kot sem že povedal, da morajo biti kandidati za občinski svet in svet Vaške skupnosti ljudje, ki razumejo problematiko v občini, kar lahko razume samo nekdo, ki ima izkušnje z vsakodnevnim življenjem ter z obstoječo problematiko v Kungoti.

Lista je sestavljena iz aktivnih ljudi, kateri so vsi s srcem za Kungoto in z dobrodošlimi različnimi izobrazbami:

DIJANA MADŽARAC, mag. poslovnih ved; DENIS MALI, inženir gradbeništva in direktor lastnega podjetja (aktiven član in predsednik Obrtne zbornice Pesnica); NEVENKA MAČEK, mag. upravnih ved; STANISLAV BUKOVNIK, univerzitetni diplomirani geodetsko komunalni inženir (predsednik Društva upokojencev Spodnja Kungota in aktivi član KUD-a Lipa); BERNARDA ČAS, ekonomski in kmetijski tehnik (samostojna podjetnica); BOŠTJAN RAGOLIČ, oblikovalec kovin (prostovoljni gasilec in nogometni trener v mlajših kategoriji v Spodnji Kungoti); KERSTIN MATJAŠIČ, vzgojiteljica predšolskih otrok in glasbenica; ALEKSANDER LAZAREVIČ, mehanik in poklicni voznik (prostovoljni gasilec v PGD Sp. Kungota); ANITA ŠERBINEK, profesorica slovenščine (bivša vinska kraljica in vinogradnica); BORUT PLOČ, strojni tehnik. (član PGD Zg. Kungota); MONIKA PODGORELEC, dipl. inženirka tekstilne tehnologije; DAMIJAN ŽNIDARIČ, živilski tehnik (član PGD Spodnja Kungota); MARJANA LESKOŠEK, svetovalka – prodajalka; NADA BUKOVNIK, zdravstvena tehnica (aktivna članica Društva upokojencev Sp. Kungota in KUD-a Lipa); MARKO MATJAŠIČ, študent Ekonomsko poslovne-fakultete (glasbenik in ljubiteljski fotograf); KATJA LAZAREVIČ, študentka managementa na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru (gasilka PGD Sp. Kungota).

Naša neodvisna lista »ZA KUNGOTO S SRCEM« verjame v to, da nam bo uspelo, ker želi, zna in zmore!

Mogoče vam bo všeč