Več

Prodaja vaših terjatev s pomočjo blockchaina je že realnost

Tehnologija »blockchain«, oziroma »tehnologija veriženja podatkovnih blokov«, predstavlja novost in začetek distribuirane ekonomije. Blockchain je inovativna tehnologija, ki že spremenja določene procese. Več kot 1000 malih in srednjihslovenskih  podjetij že uporablja aplikacijo Hivetreminal. Z uporabo tehnologije veriženja blokov (ang. blockchain technology), Hiveterminal avtomatizira celoten proces faktoringa, znižuje stroške in preprečuje prevare, s čimer malim in srednjevelikim podjetjem zagotavlja nov vir financiranja ter priložnost za visoke donose kupcem terjatev.

 

Slovenci, ki orjejo ledino v svetovni faktoring industriji

 

Časi, ko je Slovenijo in svet zajela mrzlica zbiranja kapitala za projekte, ki so svojo prihodnost želela graditi na tehnologiji veriženja blokov (ang. blockchain), so minili, a obdobje je rodilo nekaj hitro rastočih in uspešnih podjetij tako na svetovnem, kot tudi na domačem fintech zemljevidu. Eno takšnih je slovenska spletna platforma Hiveterminal, ki na enem mestu združuje prodajalce in kupce terjatev. Z uporabo tehnologije in avtomatizacijo procesov platforma omogoča prodajo terjatev tudi najmanjšim podjetjem, ki zaradi visokih stroškov tega finančnega instrumenta niso mogli uporabljati pri svojem poslovanju. Že po nekaj mesecih je na platformi registriranih prek 700 domačih podjetij in 300 svetovnih investitorjev, hitro rast pa podjetje načrtuje tudi v prihodnjih mesecih.

Če se poglobimo v težave majhnih in srednjih podjetij, je izvor težav v dobršni meri povezan prav z likvidnostjo. Po podatkih raziskave Evropske banke, naj bi kar 82 odstotkov majhnih in srednje velikih podjetij propadlo zaradi slabega upravljanja s terjatvami. Še več, zaradi težav z denarnim tokom 92% podjetij raste počasneje, kot bi lahko, kar petina pa mora zavračati naročila zaradi premajhne količine obratnih sredstev. Slovenija ni nobena izjema, saj so plačilni roki za mnoga mala podjetja še vedno predolgi. Tako imajo lahko povsem zdrava in uspešna podjetja, ki beležijo rast prodaje, likvidnostne težave in zaradi njih lahko celo propadejo. Gre za težave, ki so še predobro poznane marsikateremu računovodskemu podjetju, ki svojim strankam pomaga pri reševanju vsakdanjih težav, tudi tistih povezanih z dnevno likvidnostjo.

 

S prodajo odrtih terjatev do kapitala tudi najmanjši

Bralcem te revije mehanizma financiranja podjetja s prodajo terjatev ni potrebno posebej predstavljati. “Težav klasičnega faktoringa je več. Za majhna in srednja podjetja je največja težava prav v tem, da jim ta način financiranja v preteklosti ni bil na voljo. Klasični faktoring je bil namenjen zgolj večjim podjetjem oziroma višjim zneskom financiranja. Ta omejitev je v veliki meri izvirala iz dejstva, da so bile rešitve faktoringa v veliki meri neavtomatizirani, stroški obdelave pa posledično visoki.” pove direktor podjetja Jure Soklič. Zato ni naključje, da je ekipa svojo rešitev bazirala prav na tehnologiji veriženja blokov, saj jim omogoča avtomatizacijo procesov tudi za najmanjša slovenska podjetja.

Platformo so javnosti predstavili v novembru lanskega leta, danes pa jo za izboljšanje likvidnosti podjetja uporablja že 700 slovenskih podjetij. “Ena naših prednosti je zagotovo kapital na platformi, saj prek 300 investitorjev čaka na odprte fakture slovenskih podjetij. Ni se še zgodilo, da račun ne bi bil prodan” še doda Soklič. Ekipa se pri svojem delu osredotoča na enostavnost uporabe platforme. Uporabnik svojo odprto terjatev do podjetja naloži z nekaj kliki, platforma Hiveterminal pa za vsak naložen račun izračuna oceno tveganja (ta upošteva rok izdaje in plačila računa ter bonitetno oceno izdajatelja in dolžnika) in o naloženi terjatvi avtomatsko obvesti dolžnika, ki mora njej obstoj potrditi, preden se ta znajde na trgu računov znotraj platforme.

Ekipa Hiveterminala veliko časa nameni izobraževanju – tako strank kot splošne javnosti – o prednostih uporabe faktoringa pred bančnimi posojili. “Mnogo podjetij, ki bi potrebovala financiranje, faktoringa kot mehanizma ne poznajo. Tisti, ki so se s faktoringom že srečali pa ponavadi poznajo klasične faktoring storitve, ki prodajalcu terjatve zaračunajo strošek svoje storitve, potem pa financirajo račun v obliki posojila. To je povsem drugačna storitev, kot jo ponuja Hiveterminal.” Uporaba platforme je namreč za majhna in srednjevelika podjetja, ki prodajajo terjatve, brezplačna, saj se Hiveterminal financira izključno iz sredstev investitorjev, ki platformo uporabljajo za  “Popust pri prodaji se pri računih s 30-dnevnim plačilnim rokom giblje nekje med 0.6 in 3 odstotki, računi pa so v povprečju odkupljeni v 24 urah. Ponosni smo tudi na dejstvo, da smo do sedaj financirali prav vse račune, ki so jih dolžniki potrdili kot veljavne.” Prav tako se podjetjem ni potrebno bati, da bi se račun ponovno znašel v njihovih rokah. Platforma namreč prodajalcem terjatev omogoča uporabo nepovratnega faktoringa. S prodajo računa podjetnik lastniško pravico in tveganje za primer neplačila prenese na kupca računa, ki je o stopnji tveganja ob nakupu obveščen, saj je zajeta v izračun ocene tveganja posameznega računa.

Kam naprej?

Slovenska platforma, ki je za dve izmed svojih tehnoloških in poslovnih rešitev vložila patentno prijavo pri ameriškem patentnem uradu, si v do konca leta želi še utrditi bazo strank v Sloveniji. Pred kratkim so tako začeli več pozornosti posvečati podjetjem, ki v procesu prodaje terjatev nastopajo v vlogi dolžnika. Takšna podjetja lahko uporabo platforme priporočijo poslovnim partnerjem svoje dobavne verige, sama pa s tem pridobijo predkupno pravico za terjatve, ki jih le-ti prodajo preko platforme in s tem prihranijo. “Pomemben prodajni kanal za nas so tudi računovodski servisi. Imajo znanje in vpogled v finančno stanje svojih strank in natančno vedo, katera izmed njih potrebuje našo storitev. Še bolj pomembno pa je, da se je zaupanje med njimi in njihovo stranko pogosto gradilo leta, če ne celo desetletja. Beseda računovodje ima tako za podjetje, ki ji ali mu zaupa, veliko težo. Zato se nam zdi prav, da za priporočilo računovodske servise tudi nagradimo v okviru našega programa Hiveterminal Ambasador.” še doda Soklič.

Izzivov podjetju vsekakor ne manjka. Svojo dejavnost trenutno že opravljajo kot globalno podjetje s pisarnami na dveh kontinentih – Severni Ameriki in Evropi, želijo pa si, da bi kmalu prodajo terjatev omogočili še drugim podjetjem na tujih trgih in s tem slovensko znanje ponesli v svet.

mag. Mirjana Ivanuša-Bezjak

Članek je bil izvirno objavljen v reviji Denar.

Mogoče vam bo všeč

Več v:Več