Državni sekretar na MZZ Gregor Dovžan na medvladni konferenci s Srbijo
predsedovanje Svetu EU - SLO 2021SlovenijaZunanja politika

Približevanje in pogajanja tečejo naprej: Trinajsto srečanje pristopne konference s Srbijo na ministrski ravni

  1. marca 2012 je Srbija tudi uradno postala kandidatka za članstvo v Evropski uniji
    Evropski svet je na zasedanju 27. in 28. junija 2013 sklenil, da se bodo pristopna pogajanja s Srbijo pričela najkasneje januarja 2014. 22, julija 2013 je bil sprejet Stabilizacijsko-pridružitveni sporazum, veljati pa je začel s 1. septembrom istega leta. 17. decembra 2013 sta EU in Srbija sprejela dogovor o okviru za pogajanja s Srbijo.

Prva seja pristopne konference je potekala 21. januarja 2014, do danes pa se jih je zvrstilo dvanajst.

Državni sekretar na ministrstvu za zunanje zadeve  Gašper Dovžan je v imenu slovenskega predsedstva Svetu EU danes v Bruslju vodil trinajsto srečanje pristopne konference s Srbijo na ministrski ravni. »Spodbuda širitvi EU je ena od glavnih prednostnih nalog slovenskega predsedovanja,« je poudaril državni sekretar Dovžan.

Svet je odobril revidirano metodologijo širitve, kar je privedlo do odprtja četrtega sklopa pogajanj z naslovom Zelena agenda in trajnostna povezljivost. Ta sklop je sestavljen iz štirih pogajalskih poglavij, in sicer iz poglavja 14 (Prometna politika), poglavja 15 (Energetika), poglavja 21 (Vseevropska omrežja) in poglavja 27 (Okolje in podnebne spremembe).

“Posebej smo zadovoljni s praktičnim izvajanjem revidirane metodologije širitve, ki se kaže s prvim odprtjem pogajalskega sklopa nasploh. Hkratno odprtje štirih pogajalskih poglavij vnaša več dinamike v pristopna pogajanja,” je poudaril državni sekretar Dovžan.

Revidirana metodologija širitve je namenjena oživitvi pristopnega procesa in vključuje večji poudarek na temeljnih reformah, odločnejšo politično usmeritev, povečano dinamiko ter  predvidljivejši proces na podlagi objektivnih meril ter stroge pozitivne in negativne pogojenosti. Poleg okrepljenega dialoga med državami članicami in Srbijo je bilo srečanje osredotočeno tudi na prizadevanja za ključne reforme, ki bi državi kandidatki omogočile nadaljnji napredek v pristopnem procesu.

Napredek pri pogajanjih bo odvisen od napredka Srbije pri pristopnih pripravah, kot to določa pogajalski okvir. Napredek pri poglavjih o pravni državi in temeljnih pravicah ter normalizaciji odnosov Srbije s Kosovom je še naprej bistvenega pomena in bo narekoval tempo pristopnih pogajanj.

Interes in možna ter verjetna kohabitacija  z nekdanjim sestavnim delom Srbije,  je zelo verjetno zrelostni izpit za morebitni in zelo verjetni pozitivni razplet dogajanja o obravnavani  materiji  na ministrski ravni.

Vane T. Costa

Vir  v pomoč in slike: (mzz in eu)

Mogoče vam bo všeč